Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Mejerier (produktion)

Mejerier (produktion)

Mejeriprodukter kræver et koldt, tørt miljø for at beskytte produkter mod vækst af mikroorganismer og deraf følgende produktforringelse. Spraytørringsprocesser skal være pålidelige og effektive, uanset klimaforhold. 
 
Med Munters' sorptionsaffugtningsteknik opretholdes tørre vinterforhold året rundt, trods udendørsklimaet. 

I mejeriindustrien er vinterperioden den foretrukne, når man taler om bedste produktionsforhold, da tørreprocesser, transportforløb og hygroskopiske produkter absorberer mindre eller ingen fugt fra den omgivende luft. Det medfører, at processerne foregår hurtigere, uden utilsigtede produktionsstop, og samtidig mindskes risikoen for mugdannelser.

Ved at implementere Munters affugtningsløsninger kan man skabe vinterkonditioner (lavt vandindhold) året rundt.

Spraytørring og fluid-bed tørring af mælkepulver

Produktionskapaciteten for tørring af mælkepulver kan øges betydeligt samtidig med, at  energiforbruget reduceres, når Munters sorptionsaffugtning integreres i processen.

Affugtet luft blæses ind i tørreanlægget, hvor det får vand til at fordampe, og produktet i anlægget opnår en høj kvalitet med et ultralavt vandindhold. Spraytørring, der fungerer med tørluft, opnår kortere tørretid og anvendes typisk, når der er tale om tørring af varmefølsomme pulverrodukter.

Den affugtede luft udjævner sæsonudsving i luftfutigheden, hvilket sikrer kortere tørretid, sparer energi og sikrer produktets høje kvalitet.

Det uafhængige institut Swedish Insitute for Food and Biotechnology (SIK) har verificeret, at Munters' sorptionsrotorer besidder både bakterie- og svampedræbende egenskaber – vigtige egenskaber, når man arbejder med fødevaresikkerhed.

Det tørrede pulverprodukt skal ofte køles ned efter tørringen. Det drejer sig ofte om fedtholdige produkter, der kan blive harske. Mælkepulverprodukter sendes ofte videre til et fluid-bed tørringsanlæg for yderligere tørring, og både dén proces og i den pneumatiske transport vil Munters affugtning sikre, at produktet ikke begynder at genoptage fugt.

Munters affugtning sikrer:

  • Ensartet og høj produktkvalitet

  • Reduceret risiko for mug og bakterievækst

  • Forbedret hygiejne

  • Stabile produktionsforhold året rundt

  • Kortere tørretid

  • Øget produktionskapacitet

  • Ingen genoptagelse af fugt og dermed ingen risiko for sammenklæbning

  • Lavere energiforbrug

Pneumatisk transport at råvarer

I et pneumatisk transportsystem er kontakten mellem luften og det transporterede produkt meget tæt, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at det tørrede pulver begynder at genoptage fugt fra luften, hvis transportluften er fugtig. Føres der affugtet, tør luft ind i transportsystemet, forbliver råmaterialerne fritflydende uden risiko for sammenklistring og -klæbning.

Inden luften fra produktionslokalerne sendes til det fri, foregår der en filtrering. I perioder, hvor produktionen er lukket ned, kan de hygroskopiske partikler opsamlet i filtrene absorbere fugt og blokere filtrene. Med Munters sorptionsaffugtning holdes luften – og dermed filteret – tør.

Case studies

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere