Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Mejerier (produktion)

Mejerier (produktion)

Forbedret produktivitet, hygiejne og arbejdssikkerhed med Munters affugtning.

I mejeriindustrien er vinterperioden den foretrukne, når man taler om bedste produktionsforhold, da tørreprocesser, transportforløb og hygroskopiske produkter absorberer mindre eller ingen fugt fra den omgivende luft. Det medfører, at processerne foregår hurtigere, uden utilsigtede produktionsstop, og samtidig mindskes risikoen for mugdannelser.

Ved at implementere Munters affugtningsløsninger kan man skabe vinterkonditioner (lavt vandindhold) året rundt.

Spraytørring og fluid-bed tørring af mælkepulver

Produktionskapaciteten for tørring af mælkepulver kan øges betydeligt samtidig med, at  energiforbruget reduceres, når Munters sorptionsaffugtning integreres i processen.

Affugtet luft blæses ind i tørreanlægget, hvor det får vand til at fordampe, og produktet i anlægget opnår en høj kvalitet med et ultralavt vandindhold. Spraytørring, der fungerer med tørluft, opnår kortere tørretid og anvendes typisk, når der er tale om tørring af varmefølsomme pulverrodukter.

Den affugtede luft udjævner sæsonudsving i luftfutigheden, hvilket sikrer kortere tørretid, sparer energi og sikrer produktets høje kvalitet.

Det uafhængige institut Swedish Insitute for Food and Biotechnology (SIK) har verificeret, at Munters' sorptionsrotorer besidder både bakterie- og svampedræbende egenskaber – vigtige egenskaber, når man arbejder med fødevaresikkerhed.

Det tørrede pulverprodukt skal ofte køles ned efter tørringen. Det drejer sig ofte om fedtholdige produkter, der kan blive harske. Mælkepulverprodukter sendes ofte videre til et fluid-bed tørringsanlæg for yderligere tørring, og både dén proces og i den pneumatiske transport vil Munters affugtning sikre, at produktet ikke begynder at genoptage fugt.

Munters affugtning sikrer:

  • Ensartet og høj produktkvalitet

  • Reduceret risiko for mug og bakterievækst

  • Forbedret hygiejne

  • Stabile produktionsforhold året rundt

  • Kortere tørretid

  • Øget produktionskapacitet

  • Ingen genoptagelse af fugt og dermed ingen risiko for sammenklæbning

  • Lavere energiforbrug

Pneumatisk transport at råvarer

I et pneumatisk transportsystem er kontakten mellem luften og det transporterede produkt meget tæt, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at det tørrede pulver begynder at genoptage fugt fra luften, hvis transportluften er fugtig. Føres der affugtet, tør luft ind i transportsystemet, forbliver råmaterialerne fritflydende uden risiko for sammenklistring og -klæbning.

Inden luften fra produktionslokalerne sendes til det fri, foregår der en filtrering. I perioder, hvor produktionen er lukket ned, kan de hygroskopiske partikler opsamlet i filtrene absorbere fugt og blokere filtrene. Med Munters sorptionsaffugtning holdes luften – og dermed filteret – tør.

Oste, der skal paraffineres eller på anden måde overfladebehandles, skal være helt tørre før behandlingen. Med sorptionsaffugtning kan ostene tørres på kort tid – og vel at mærke uden, at temperaturen bliver hævet.

AirT-Powdered-Milk-in-Bowl.jpg

Munters offers dehumidification of the air for the drying process, thus providing constant dry inlet air to the spray dryer. The benefits for the spray drying process are numerous, and in fact, the same as most producers already experience during winter months, where the air in colder climates is already dry. With Munters desiccant dehumidifiers, dry winter conditions are maintained through summer and are also achievable in tropical climates.

In the spray drying process, the drying air is in direct contact with the product during the drying process. When the air is always of the same dryness, the spray drying process no longer changes with the weather. Now, it is easier to control the process and product quality, avoid product sticking and dryer fouling, reduce powder loss, and plant downtime is reduced to a minimum. Furthermore, the lower humidity allows for a much higher drying capacity because the dry inlet air has more capacity for moisture evaporated from the product.

Most powders are cooled after drying before conveying to storage and packing. This process is done by either pneumatic cooling or in fluid beds. In both processes, the dry powder is in direct contact with the air. Keeping air humidity at a fixed low level allows for sufficient product cooling and ensures the desired powder moisture level, as it avoids hygroscopic products to reabsorb moisture. As a result, powder caking and clogging are not likely to occur.

Munters patented Honeycombe® rotor drying technology is capable of delivering air at very low humidity levels, far beyond what can be achieved with chilled water. With our technology, the air inside the drying and cooling processes is always kept away from condensation, adding to the hygienic level of production.

Ostetørring og -lagring

Kondens på køleflader er helt almindeligt i lokaler, hvor luften køles ved at cirkulere luft gennem et køleanlæg. Ofte overstiger den relative luftfugtighed 70% RH, hvorved risikoen for mug er til stede. Løsningen på dette problem er sorptionsaffugtning, der er effektivt ved alle temperaturer og sikrer ostens kvalitet.

Case studies

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere