Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
453843049.jpg

Mejerier (produktion)

Forbedret produktivitet, hygiejne og arbejdssikkerhed med Munters affugtning.

I mejeriindustrien er vinterperioden den foretrukne, når man taler om bedste produktionsforhold, da tørreprocesser, transportforløb og hygroskopiske produkter absorberer mindre eller ingen fugt fra den omgivende luft. Det medfører, at processerne foregår hurtigere, uden utilsigtede produktionsstop, og samtidig mindskes risikoen for mugdannelser.

Ved at implementere Munters affugtningsløsninger kan man skabe vinterkonditioner (lavt vandindhold) året rundt.

Spraytørring og fluid-bed tørring af mælkepulver

Produktionskapaciteten for tørring af mælkepulver kan øges betydeligt samtidig med, at  energiforbruget reduceres, når Munters sorptionsaffugtning integreres i processen.

Affugtet luft blæses ind i tørreanlægget, hvor det får vand til at fordampe, og produktet i anlægget opnår en høj kvalitet med et ultralavt vandindhold. Spraytørring, der fungerer med tørluft, opnår kortere tørretid og anvendes typisk, når der er tale om tørring af varmefølsomme pulverrodukter.

Den affugtede luft udjævner sæsonudsving i luftfutigheden, hvilket sikrer kortere tørretid, sparer energi og sikrer produktets høje kvalitet.

Det uafhængige institut Swedish Insitute for Food and Biotechnology (SIK) har verificeret, at Munters' sorptionsrotorer besidder både bakterie- og svampedræbende egenskaber – vigtige egenskaber, når man arbejder med fødevaresikkerhed.

Det tørrede pulverprodukt skal ofte køles ned efter tørringen. Det drejer sig ofte om fedtholdige produkter, der kan blive harske. Mælkepulverprodukter sendes ofte videre til et fluid-bed tørringsanlæg for yderligere tørring, og både dén proces og i den pneumatiske transport vil Munters affugtning sikre, at produktet ikke begynder at genoptage fugt.

Munters affugtning sikrer:

  • Ensartet og høj produktkvalitet

  • Reduceret risiko for mug og bakterievækst

  • Forbedret hygiejne

  • Stabile produktionsforhold året rundt

  • Kortere tørretid

  • Øget produktionskapacitet

  • Ingen genoptagelse af fugt og dermed ingen risiko for sammenklæbning

  • Lavere energiforbrug

Pneumatisk transport at råvarer

I et pneumatisk transportsystem er kontakten mellem luften og det transporterede produkt meget tæt, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at det tørrede pulver begynder at genoptage fugt fra luften, hvis transportluften er fugtig. Føres der affugtet, tør luft ind i transportsystemet, forbliver råmaterialerne fritflydende uden risiko for sammenklistring og -klæbning.

Inden luften fra produktionslokalerne sendes til det fri, foregår der en filtrering. I perioder, hvor produktionen er lukket ned, kan de hygroskopiske partikler opsamlet i filtrene absorbere fugt og blokere filtrene. Med Munters sorptionsaffugtning holdes luften – og dermed filteret – tør.

Ostetørring og -lagring

Kondens på køleflader er helt almindeligt i lokaler, hvor luften køles ved at cirkulere luft gennem et køleanlæg. Ofte overstiger den relative luftfugtighed 70% RH, hvorved risikoen for mug er til stede. Løsningen på dette problem er sorptionsaffugtning, der er effektivt ved alle temperaturer og sikrer ostens kvalitet.

Tørring efter rengøring

Tørringen efter vask og rengøring kan forkortes væsentligt ved at tilføre tør og affugtet luft – hermed reduceres samtidigt risikoen for mug og bakterievækst. Affugtet luft kan ledes ind i lokalet med det rengjorte udstyr eller direkte ind i udstyret (f.eks. en silo), hvorved nedetiden kan forkortes, rengøringsomkostninger reduceres, og produktionskapaciteten kan øges.

Munters sorptionsaffugtere fungerer ved, at den fugtige luft fra lokalet føres gennem en langsomt roterende affugterrotor. Her opsuges fugten, og den tørre luft blæses ind i transportsystemet, tørreanlægget eller siloer, hvor den sikrer, at produktet forbliver fritflydende, og tørreprocesserne optimeres.

Oste, der skal paraffineres eller på anden måde overfladebehandles, skal være helt tørre før behandlingen. Med sorptionsaffugtning kan ostene tørres på kort tid – og vel at mærke uden, at temperaturen bliver hævet.

Downloads

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.