Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Begrænsning af forurening og VOC

Begrænsning af forurening og VOC

Munters' rotorteknologi anvendes i forbindelse med VOC-begrænsning. Istedet for en sorptionsrotor anvendes i denne forbindelse en Zeolitbelagt rotor.

Hvad er VOC?

VOC står for Volatile Organic Compounds (dvs. volatile/letflygtige organiske forureninger) og er dampe, som kemikalier afgiver. "Organiske" betyder her kemikalier indeholdende kulstof-molekyler. VOC omfatter industrielle kemikalier, opløsninger, alkoholer og brændstof. VOC-dampene i kombination med sollys danner smog eller ozon i atmosfæren.

Hvad er zeolit?

Zeolit er et naturligt forekommende mineral, der optræder i krystalform. Naturligt zeolit er opbygget af vandholdige aluminiumssilikater med natrium-, kalcium- eller bariumioner. Naturligt zeolit er hydrofilt og opsuger/afgiver nemt vand. Syntetisk zeolit er udviklet for kommerciel anvendelse, og der findes mere end 70 forskellige typer syntetisk.

Hydrofobisk zeolit er et stabilt, u-organisk krystal med egenskaber, der gør stoffet velegnet til at absorbere VOC. Zeolits inaktive egenskaber medfører, at det ikke fremkalder kemiske reaktioner. Det er også ikke-brændbart, selv ved ekstreme temperaturer, og vil ikke reagere med kraftige syrer.

Hvordan fungerer zeolit?

Zeolits molekylestruktur har form som en tetrahegar (eller pyramide) af kiseloxider (SiOn). Tetrahegaren er opbygget med et kiselatom i centrum og et iltatom i hvert hjørne.

Zeolitter findes sammen ved at dele iltatomet, og de forbundne zeolitter danner porer. Størrelsen af disse porer er bestemt af antallet af zeolitmolekyler, der er bundet sammen. Som et krystal har zeolit en fast struktur, hvorfor hver zeolittype har hver sin molekylestruktur. Som hver zeolittype er unik, er også hver porestørrelse unik.

Størrelse af de organiske forbindelser er afgørende for, hvilken zeolitporestørrelse der er mest velegnet til at kunne optage disse. Munters Zeol anvender en blanding af hydrofobiske zeolitter med forskellige porestørrelser. Blandingen muliggør optagelse af en lang række organiske opløsninger – langt de fleste kendte opløsninger kan optages af vore hydrofobiske zeolitter.

VOC er tiltrukket af – og oplagret i – zeolitporen af en svag tiltrækningskraft (dette er en svag fysisk tiltrækningskraft mellem kemiske neutrale forbindelser). VOC'erne vil forblive i porerne indtil energi (som f.eks. varme) tilføres. Varmen overvinder tiltrækningskraften, og VOC'erne frigøres fra zeolitten og sendes ud i luften.

Når VOC-ladet luft passerer zeolitmolekyler, fungerer zeolit som et omvendt filter eller molekylsigte, der opsamler de mindste partiker (VOC) og lader de store passere.

Discover Clean technologies

Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.

Get the full story

Munters nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve er en god måde at få den information, du leder efter på Munters' hjemmeside. 

Læs mere

Lignende produkter

Case studies

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere