Send os dit spørgsmål

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.

Luk
ME Coal-Fired Power Plants

Begrænsning af forurening og VOC

CaseDråbeadskiller – reducerer forurening fra kulkraftværk

Munters' rotorteknologi anvendes i forbindelse med VOC-begrænsning. Istedet for en sorptionsrotor anvendes i denne forbindelse en Zeolitbelagt rotor.

your perfect climate – med begrænsning af forurening og voc

Dråbeadskiller – reducerer forurening fra kulkraftværk

Dråbeadskiller – reducerer forurening fra kulkraftværk

By cleaning flue gases from coal power plants, the amount of…

Læs mere

Hvad er VOC?

VOC står for Volatile Organic Compounds (dvs. volatile/letflygtige organiske forureninger) og er dampe, som kemikalier afgiver. "Organiske" betyder her kemikalier indeholdende kulstof-molekyler. VOC omfatter industrielle kemikalier, opløsninger, alkoholer og brændstof. VOC-dampene i kombination med sollys danner smog eller ozon i atmosfæren.

Hvad er zeolit?

Zeolit er et naturligt forekommende mineral, der optræder i krystalform. Naturligt zeolit er opbygget af vandholdige aluminiumssilikater med natrium-, kalcium- eller bariumioner. Naturligt zeolit er hydrofilt og opsuger/afgiver nemt vand. Syntetisk zeolit er udviklet for kommerciel anvendelse, og der findes mere end 70 forskellige typer syntetisk.

Hydrofobisk zeolit er et stabilt, u-organisk krystal med egenskaber, der gør stoffet velegnet til at absorbere VOC. Zeolits inaktive egenskaber medfører, at det ikke fremkalder kemiske reaktioner. Det er også ikke-brændbart, selv ved ekstreme temperaturer, og vil ikke reagere med kraftige syrer.

Hvordan fungerer zeolit?

Zeolits molekylestruktur har form som en tetrahegar (eller pyramide) af kiseloxider (SiOn). Tetrahegaren er opbygget med et kiselatom i centrum og et iltatom i hvert hjørne.

Zeolitter findes sammen ved at dele iltatomet, og de forbundne zeolitter danner porer. Størrelsen af disse porer er bestemt af antallet af zeolitmolekyler, der er bundet sammen. Som et krystal har zeolit en fast struktur, hvorfor hver zeolittype har hver sin molekylestruktur. Som hver zeolittype er unik, er også hver porestørrelse unik.

Størrelse af de organiske forbindelser er afgørende for, hvilken zeolitporestørrelse der er mest velegnet til at kunne optage disse. Munters Zeol anvender en blanding af hydrofobiske zeolitter med forskellige porestørrelser. Blandingen muliggør optagelse af en lang række organiske opløsninger – langt de fleste kendte opløsninger kan optages af vore hydrofobiske zeolitter.

VOC er tiltrukket af – og oplagret i – zeolitporen af en svag tiltrækningskraft (dette er en svag fysisk tiltrækningskraft mellem kemiske neutrale forbindelser). VOC'erne vil forblive i porerne indtil energi (som f.eks. varme) tilføres. Varmen overvinder tiltrækningskraften, og VOC'erne frigøres fra zeolitten og sendes ud i luften.

Når VOC-ladet luft passerer zeolitmolekyler, fungerer zeolit som et omvendt filter eller molekylsigte, der opsamler de mindste partiker (VOC) og lader de store passere.

 • Vi kan hjælpe dig med

  Luftforurening

  Luftforurening er et konstant problem, der påvirker mange industrier, lige fra emission af VOC (Volatile Organic Compounds) til kontamination af følsomme materialer i produktionsprocesser.

  Læs mere
 • Ekspertområder

 • Relaterede produkter

  • MAC luftrenser til fjerkræ

   Ammoniak er et naturligt biprodukt, der opstår fra alle svine- og…

   Se mere

   ZEOLITE Rotor Concentrators

   Se mere

   Basic Unit (BU)

   Rotor cassette, seals, motor & casing

   Se mere
  • Vis alle

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.