Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Service World EMEA Square.jpg

Databeskyttelse

MUNTERS – FORTROLIGHEDSPOLITIK – DATABESKYTTELSE

VERSION: maj 2018

1. Om behandlingen af dine personoplysninger

Denne meddelelse om databeskyttelse har til formål at informere dig om, at Munters (i det følgende benævnt "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger relateret til dig som repræsentant for din virksomhed, der er en af vores kontakter.

2. Vi er den dataansvarlige

Vi værner om dit privatliv. I henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 og tilhørende og gældende EU-retsakter (i det følgende benævnt "EU's databeskyttelseslov") er vi, fra tid til anden, såkaldt dataansvarlig i forhold til dig.

Som dataansvarlig bestemmer vi midlerne til og formålet med indsamling og brug af dine personoplysninger, og vi er forpligtede til at give vedkommende, hvis personoplysninger behandles (dig), visse oplysninger om behandlingen. Denne meddelelse anses som værende sådanne oplysninger. Denne meddelelse har ikke til formål at erstatte andre separate eller mere detaljerede oplysninger om beskyttelse af personoplysninger eller yderligere oplysninger, som vi måtte give dig.

3. Kilder til personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig indsamlet fra følgende kilder:

(1) Personoplysninger, som du giver (eller har givet) til os, såsom navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.

(2) Personoplysninger, der eksisterer som følge af, at du eller din virksomhed er kunde eller leverandør hos os, såsom kunde- eller leverandørnummer og leveringshistorik.

4. Formål og juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne forfølge vores legitime interesse i at levere vores ydelser til din virksomhed samt til interne administrative formål inden for Munters-koncernen. Særligt behandles dine personoplysninger til følgende formål: kunde- og leverandørstyring, fakturering, levering, markedsføring, information vedrørende vores produkter, løsninger og kundesegmentering, som kan udformes i tilpasset markedsføring og invitationer.

Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan vi muligvis ikke opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for din virksomhed.

5. Sådan behandles dine personoplysninger

I henhold til de angivne formål ovenfor vil dine personoplysninger blive indsamlet, behandlet og overført elektronisk til os og andre medlemmer af Munters-koncernen og vores underleverandører inden for eller uden for EU. Andre enheder i Munters-koncernen såvel som underleverandører vil, i forbindelse med visse databehandlingsaktiviteter, være databehandlere for os. Sådanne databehandlingsaktiviteter omfatter kunde- og leverandørrelationsstyring, it-tjenester (såsom drift og vedligeholdelse) samt distribution af markedsførings- og informationsmateriale.

Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt sikkerhedsforanstaltninger beskytter dine personoplysninger og al den databehandling, vi håndterer. Sådanne foranstaltninger omfatter sporbarhed, adgangskontrol og andre egnede it- og informationssikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med industriel praksis samt databehandlingsaftaler og andre aftaler, hvor det er relevant, for at sikre beskyttelsen af dine rettigheder som registreret person og sikre, at dine personoplysninger kun anvendes til de formål, for hvilke de indsamles, som beskrevet ovenfor.

Vi videregiver og deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter med undtagelse af andre medlemmer af Munters-koncernen og vores underleverandører. Vi kan dog være nødsaget til at videregive dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder, hvis det kræves ved lov.

6. Grænseoverskridende dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres på tværs af landegrænser til de heri angivne formål.

Hvis og hvornår personoplysninger overføres uden for EU, har vi truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dit privatliv, herunder eksempelvis EU-standardkontraktbestemmelser (vi kan udlevere en kopi heraf efter din skriftlige anmodning; se kontaktoplysningerne nedenfor) eller andre passende foranstaltninger i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslov.

7. Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde de heri angivne formål. Det betyder, at dine personoplysninger generelt opbevares, så længe du er repræsentant for din virksomhed, som er kunde eller leverandør hos os, medmindre andet er påkrævet eller tilladt i henhold til EU's databeskyttelseslov eller lokal lovgivning. Når vi ikke længere har brug for at opbevare dine personoplysninger i henhold til databehandlingsformålene, vil de blive slettet eller gjort anonyme på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

8. Markedsføringsvalg vedrørende dine personoplysninger

Munters kan sende dig markedsføringsindhold via e-mail om produkter og tjenester, som vi mener kan være interessante for dig. Du kan fravælge disse henvendelser, hvis du ikke ønsker at modtage dem fremover, ved at trykke på "afmeld" i selve meddelelsen, eller du kan opdatere dine præferencer ved at klikke på linket "kontakt os".

9. Dine rettigheder

Som registreret person har du visse obligatoriske rettigheder i henhold til EU's databeskyttelseslov med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger:

a) Adgang til registrerede oplysninger – Du har ret til at modtage skriftlig bekræftelse om, hvorvidt der behandles personoplysninger om dig og, i så fald, adgang til personoplysningerne.

b) Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi er i så fald forpligtede til at undersøge, hvorvidt vores legitime interesser til at udføre databehandlingen stadig opvejer dine interesser og indsigelser. Hvis du gør indsigelse mod databehandling til direkte markedsføringsformål, vil vi ikke længere anvende dine personoplysninger til sådanne formål.

c) Ret til berigtigelse og begrænsning – Du har ret til at få unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet og, under visse omstændigheder, ret til at anmode om begrænsning af databehandlingen.

d) Ret til sletning – Under visse særlige omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de heri angivne formål, har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes.

e) Ret til at indgive en klage – Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på ulovlig vis, og hvis du er EU-borger, kan du indgive en klage til den svenske tilsynsmyndighed, Datainspektionen.

10. Når vi opdaterer denne politik

Vi er nødt til at ændre denne politik fra tid til anden for at sikre, at den forbliver ajour med de seneste lovkrav og eventuelle ændringer i vores databeskyttelsespraksis.

En kopi af den seneste version af denne politik vil altid være tilgængelig på denne side.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve dine obligatoriske rettigheder i henhold til EU's databeskyttelseslov, som anført ovenfor, skal du sende en skriftlig og behørigt underskrevet anmodning til Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista, Sverige.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til denne meddelelse, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver p&aring dataprotection(@)munters.com

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere