Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Greenhouse with flowers

Zahamowany wzrost

Na klimat na zewnątrz wpływu nie mamy, jednak dzięki kontroli klimatu w środowisku zamkniętym możemy stworzyć i stale utrzymywać optymalne warunki wzrostu.

Są to zazwyczaj temperatury między 20° a 25°C, i wilgotność nieprzekraczająca 80%. Dotyczy to nawet obszarów tropikalnych i podzwrotnikowych.

Nie jest tajemnicą, że nadmiar ciepła w szklarni może prowadzić do licznych problemów, w tym zahamowania wzrostu roślin, wysychania liści, uszkodzeń owoców, a nawet całkowitej utraty upraw. Nieprawidłowa wilgotność to kolejny czynnik wpływający na problemy z uprawami. Zbyt mała wilgotność powoduje nadmierną transpirację i uszkadzanie roślin. Zbyt duża – naraża rośliny na atak grzybów i pleśni.

Tomatoes in greenhouse
Greenhouse plants

Na szczęście można zapobiec tym wszystkim problemom: instalacja grzejników i wentylatorów zapobiega miejscowemu niedogrzaniu i rozwarstwianiu temperatur powietrza w szklarni, dodatkowe wentylatory wylotowe zapewniają dodatkową wentylację, zabezpieczając przed zbyt wysoką temperaturą i gwarantując odpowiednie stężenie CO2, natomiast wysokiemu poziomowi wilgotności zapobiec można dzięki zastosowaniu wentylatorów recyrkulacyjnych w połączeniu z wyciągami i grzejnikami.

Firma Munters może pomóc w ograniczeniu chorób w szklarni i rozwiązaniu problemów z wydajnością produkcji dzięki systemom kontroli klimatu, zapewniającym idealny klimat na wszystkich etapach hodowli w szklarni.   

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.