Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Dzięki zapewnianiu idealnego klimatu, nasze rozwiązania umożliwiają hodowcom działanie i produkcję w optymalnych warunkach. Oferta innowacyjnych produktów obejmuje systemy wentylacyjne, chłodzenia wyparnego i  grzewcze.

Firma Munters zna wyzwania stojące przed branżą ogrodniczą i wie, jak klimat wpływa na wzrost roślin. W warunkach ekstremalnych na przykład wysoka wilgotność względna może spowodować skraplanie się wody na liściach, powodując rozwój i rozprzestrzenianie grzybów, podczas gdy nadmiar ciepła spowoduje marszczenie się owoców i powstrzyma wzrost roślin. W innych przypadkach warunki poza szklarnią wpływają negatywnie na proces naturalnej wentylacji. Kluczem do stałej jakości, ilości i rentowności jest świadomość tych czynników i ich wpływu oraz ich kontrolowanie.

Tym i innym wyzwaniom stojącym przed właścicielami szklarni sprostać można dzięki instalacji odpowiednich urządzeń do kontroli klimatu, zapewniającego roślinom idealne warunki wzrostu.

Międzynarodowe uznanie dla naszych cieszących się dobrą opinią marek Euroemme®, CELdek®, Munters Drive, Munters Protect oraz Aerotech® stawia firmę Munters na pozycji lidera kontroli klimatu w ogrodnictwie.

Let us help you!

Let us help you create the perfect climate for your farm, contact us directly  +1 517 676 7070 FoodTech@munters.com

More contact details

The many benefits of greenhouse climate control

Elevate productivity in your greenhouse with advanced climate control solutions from Munters. Tailor temperature, humidity, ventilation and air circulation to the precise needs of your plants.

By carefully controlling the greenhouse environment, growers can create the ideal conditions for their plants to thrive. This can lead to a number of benefits, including:

  • Increased crop yield
  • Improved crop quality
  • Reduced crop losses due to pests and diseases
  • Extended growing season
  • Reduced energy costs
  • More sustainable greenhouse practices
     

Unlock precision climate control for your greenhouse

Greenhouse industry sgement illustration vektor.png

Green Climate Controller: Maximize greenhouse efficiency and yields

A comprehensive climate control system for industrial greenhouses, the Munters Green Climate Controller enables growers to maximize efficiency and yields. Capable of providing a wide range of climatic conditions, this cost-effective system suitable for any climate- controlled greenhouse.

Its rich functionality regulates ventilation, shading, heating, misting, fans and more. Each controller adapts to real-time changes across up to four climates zones; a single network can contain up to 50 zones.

Learn more about the Green Climate Controller

GreenClimate hydroponic tomato greenhouse interior background.jpg

Climate control

From the delicate dance of temperature regulation to the invigorating choreography of air circulation, greenhouse climate control is  essential to successful greenhouse gardening.

Irrigation

Explore methods that keep plants quenched and thriving. Learn about the benefits of digitally controlled irrigation for intelligent energy and water consumption.

Fertigation

Understand how delivering nutrients to plants with precision fuels growth and optimizes yields. Discover the synergies of irrigation and fertilization in a smart system.

Empowering your greenhouse with digital control

Discover the future of greenhouse climate management with innovative digital control systems from Munters. Seamlessly regulate temperature, humidity, ventilation and circulation using intuitive interfaces. Unleash the power of automation, adjusting conditions based on real-time data. Achieve energy efficiency, monitor performance and optimize growth. With features like remote access and customization, our systems empower growers to fine-tune environments for diverse crops.

Elevate your greenhouse cultivation with precision, boosting yields and fostering healthy plant  development.

Explore our digital greenhouse management solutions

AdobeStock_70254094.jpg

Greenhouse brochure

Munters' greenhouse solutions optimize climate and irrigation for thriving plants. Effortless control, maximized yield. Explore inside!

Climate and irrigation controllers

Munters greenhouse climate and irrigation controllers automate watering, heating and cooling for maximum yield and reduced waste. Manage crops remotely with advanced smartphone app & software. Learn more!

Mastering sustainable greenhouse practices

Gain control over and significantly enhance growth with a deeper understanding of irrigation, fertigation and climate control. Every drop of water, each nutrient application, and every breath of controlled air contributes to your agricultural success. Greenhouse management transforms your workspace, enabling you to create optimal conditions that foster thriving plant life.

Explore the links above or contact us directly to see how you can transform your business and achieve a sustainable growth.

Lapietra greenhouse-27-1.jpg

Rozwiązania

Studium przypadku

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.