Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce

Niekontrolowana wilgotność i temperatura mogą powodować problemy z suszeniem i zamrażaniem owoców i warzyw. Wilgoć może powodować zamarzanie lub kondensację, co stanowi zagrożenie zarówno dla sprzętu, jak i dla jakości produktu. Technologia osuszania sorpcyjnego Munters znacznie poprawia jakość przetwarzanych owoców i warzyw. 

Technologia osuszania sorpcyjnego Munters znacznie poprawia jakość przetwarzanych owoców i warzyw. Nasza firma oferuje systemy osuszania do zastosowań związanych z suszeniem i zamrażaniem. Do procesu suszenia dostarczane jest powietrze o niskiej wilgotności, co pozwala uzyskać:

  • Wyższą wydajność dzięki szybszym cyklom suszenia.
  • Podczas schnięcia nie tworzy się skóra, ponieważ nasz system sorpcji zapewnia spójne i łatwo regulowane warunki powietrza procesowego.
  • Maksymalizację efektu parowania poprzez dostarczanie powietrza o dokładnie określonym poziomie wilgotności w celu optymalnego przechowywania produktów.
  • Możliwość sterowania wilgotnością za pomocą elementów w stylu menu w celu uwzględnienia zwiększonego uwalniania wilgoci we wczesnym cyklu suszenia i obniżonego uwalniania wilgoci w późniejszym cyklu suszenia.
  • Mniejsze ryzyko tworzenia się pleśni i drożdży.
  • Zoptymalizowana efektywność energetyczna.

Suszenie warzyw i owoców w proszku

Suszenie rozpyłowe jest kluczowym elementem procesu produkcji proszków warzywnych i owocowych. Dzięki stałemu doprowadzaniu suchego powietrza do procesu suszenia rozpyłowego Munters zapewnia niezawodną i sprawną wydajność suszenia rozpyłowego przez cały rok, niezależnie od warunków otoczenia.  Po procesie suszenia rozpyłowego proszek jest odprowadzany do systemu złoża fluidalnego w celu aglomeracji, czyli drugiego etapu suszenia w celu osiągnięcia pożądanej zawartości wilgoci (2-4%), który również korzysta na dodaniu suchego powietrza z osuszaczy do produkcji owoców i warzyw. Zapewnia to bardziej spójne wyniki, mniejsze zbrylanie i wyższą jakość produktu. Suche powietrze jest również wykorzystywane do pneumatycznego przenoszenia proszku, aby zapobiec resorpcji wilgoci.

Pakowanie mrożonych warzyw

Pakowanie mrożonych warzyw i owoców niesie ze sobą wiele wyzwań, jeśli w procesie pakowania występuje wilgoć. Wilgoć powstała podczas pakowania może powodować oszronienie urządzeń opakowaniowych, które spowalniają lub zatrzymują produkcję, szron lub skraplanie się na produkcie, co obniża jego jakość, a także szron lub skropliny wewnątrz opakowania, co obniża jakość produktu i skraca okres przechowywania.

Firma Munters dostarcza suche powietrze do urządzeń i obszarów pakowania z wykorzystaniem osuszania sorpcyjnego, zapewniając następujące korzyści:

  • Zapobieganie gromadzeniu się lodu na obszarze transportu i pakowania
  • Wyższa jakość produktów
  • Lepszy wygląd opakowania
  • Dłuższy okres przechowywania i trwałość opakowania

Studium przypadku

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.