Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
511526179.jpg

Fruit & Vegetables

Osuszanie dla optymalnej produkcji owoców

Firma Munters usprawniła systemy osuszania w taki sposób, by dostarczały one powietrze o małej zawartości wilgoci przez tunel w którym wilgotne produkty umieszczono warstwami na tacach. 

 • Zwiększona wydajność
 • Podczas suszenia nie tworzy się „skórka”
 • Optymalne rozprowadzanie powietrza
 • Maksymalnie skuteczne parowanie
 • Znakomite zachowywanie barwy
 • Bardziej naturalny smak i struktura
 • Obniżone ryzyko rozwoju pleśni i drożdżaków
 • Optymalne wykorzystanie energii
MLPlus on transparent.png

Munters w maksymalnym stopniu rozprowadza powietrze wśród produktów, uzyskując maksymalne parowanie, a poziom wilgoci jest optymalizowany w zależności od warunków wymaganych do danego procesu. Temperatura i wilgotność pozostają stałe, produkt nie jest także osuszany wyłącznie powierzchniowo. Proces suszenia zapobiega nadmiernemu podgrzaniu owoców i warzyw, a dzięki technologii Munters zachowują one kolor i bardziej naturalny smak, a także strukturę po wysuszeniu.

W systemach Munters można łatwiej kontrolować higienę, ponieważ ryzyko rozwoju drożdży czy bakterii jest mniejsze z uwagi na grzybo- i bakteriobójcze właściwości systemu sorpcyjnego Munters. Producent nie odczuwa skutków zmian atmosferycznych na zewnątrz, które mogłyby zmniejszyć wydajność produkcji.

Wydajność energetyczna

Technologia Munters zapewnia optymalne zużycie energii i ciągłą produkcję wysokiej jakości owoców i warzyw przez cały rok.

Suszenie sproszkowanych warzyw/owoców

Z produktu wyciska się sok, który jest filtrowany dla usunięcia włókien i pestek. Sok następnie zagęszcza się do postaci pasty, a później przekazuje do suszarki rozpyłowej. Po suszeniu rozpyłowym proszek trafia do systemu ze złożem fluidalnym, gdzie jest dalej suszony, aż do osiągnięcia pożądanej zawartości wody na poziomie 2-4%.

Niezależnie od pory roku, osuszanie powietrza wpadającego do kolumny rozpyłowej wyrówna poziom wilgotności i zwiększy wydajność suszenia, pozwalając zachować stałą jakość produktu końcowego. Powietrze przeznaczone do drugiej fazy suszenia w złożu fluidalnym jest osuszane i chłodzone, by spełniać wymogi chłodzenia i zapewnić stałą zawartość wilgoci w produkcie. Suche powietrze wykorzystywane jest ponownie do pneumatycznego transportu proszku, dla uniemożliwienia ponownej absorpcji wilgoci.

 • Jednorodna jakość
 • Zapobieganie ponownemu wilgotnieniu
 • Transport pneumatyczny
 • Zwiększona wydajność

Pakowanie warzyw mrożonych

Mrożone warzywa pakowane są przez wolumetryczne maszyny napełniające, dozujące produkty do opakowań w procesie, podczas którego pojemnik wypełniony produktem przesuwany jest nad otwór, z którego za pomocą rynny produkt trafia do opakowania. Poszczególne podzespoły maszyny schładzane są do temperatury zbliżonej do temperatury produktu, a płynny przepływ produktów do opakowań jest ważny dla zapewnienia ich odpowiedniego napełnienia.

Jeżeli mrożone warzywa przenoszone są do maszyn pakujących przez obszary o punkcie rosy wyższym niż temperatura produktu, a maszyny także znajdują się w miejscach o wysokim punkcie rosy, na produktach i maszynach dochodzi do kondensacji pary. W procesie tym na mechanizmie lejka i kołnierza (przez które produkt trafia do opakowania) tworzy się lód, co utrudnia działanie rynny i powoduje nierówne wypełnienie opakowań.

AT_Case_Beans with frost.jpg

Munters zapobiega zaladzaniu produktów i maszyn w procesie mrożenia, dzięki zastosowaniu osuszania sorpcyjnego.

 • Zapobieganie tworzeniu się lodu w miejscu transportu i pakowania produktów
 • Szybsze napełnianie
 • Precyzyjne ważenie
 • Mniej przestojów

Humidification of Vegetables

Award

         

Health & Safety Award

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.