Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
shutterstock_135781739-color-screen.jpg

Przetwórstwo chemiczne

Urządzenia Munters dopasowywane są indywidualnie, dla zapewnienia optymalnego rozwiązania w konkretnym typie przetwórstwa chemicznego.

Zastosowania w przetwórstwie chemicznym, między innymi przy produkcji nawozów lub przetwarzaniu kwasu ponitracyjnego, wymagają często strumieni powietrza o wysokiej temperaturze wymagających ogrzania lub schłodzenia, co powoduje duże zużycie energii i podnosi koszty ekonomiczne i środowiskowe. Wykorzystanie wysokotemperaturowych wymienników ciepła do przekazania energii ze strumienia gazów odpadowych do innych strumieni powietrza wymagających energii obniża te koszty.

Ponadto producenci artykułów chemicznych borykają się z problemem nadmiaru wilgoci w powietrzu. Wilgotne powietrze może wywoływać sklejanie lub zbrylanie się produktów, powodując problemy z ogólną wydajnością produkcji. Dzięki osuszaniu wpadającego powietrza systemy osuszania sorpcyjnego Munters stwarzają idealne środowisko dla produkcji, pakowania, transportu i przechowywania produktów wrażliwych na wilgoć.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.