Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

elektrownie węglowe

elektrownie węglowe

Oczyszczanie przez odsiarczanie jest niezwykle skuteczne. Dzięki temu procesowi eliminuje się ponad 95 procent zanieczyszczeń.

Czynne elektrownie węglowe
Dzięki oczyszczaniu gazów spalinowych można znacznie ograniczyć ilość niebezpiecznych dla środowiska emisji. Eliminacja mgły zapewniana przez urządzenia Munters jest częścią tego procesu. Przykładem zastosowania tej technologii są elektrownie węglowe.

Wiele elektrowni zasilanych jest węglem, co oczywiście powoduje problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Emisja siarki z elektrowni powoduje kwaśne deszcze, uszkadzające budynki i szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Dlatego poszczególne kraje wprowadziły surowe przepisy, dotyczące ograniczenia emisji powodujących kwaśne deszcze.

W procesie oczyszczania gazów spalinowych wykorzystuje się technologię eliminacji mgły opracowaną przez Munters. W Azji, Europie i innych rejonach świata wdrożono z powodzeniem liczne projekty polegające na oczyszczeniu gazów spalinowych z elektrowni węglowych. Proces ten, nazywany odsiarczaniem, zachodzi w kolumnie, przez którą przechodzą gazy spalinowe, zanim wydostaną się do atmosfery przez kominy.

Munters oferuje różne produkty i rozwiązania dla elektrowni węglowych.

  • Czynne elektrownie – oczyszczanie gazów spalinowych
  • Nieczynne elektrownie (rezerwowe lub czasowo wyłączone) – konserwacja przez osuszanie

Najpierw na zanieczyszczone spaliny rozpyla się mieszaninę wody i substancji chemicznych wiążących zanieczyszczenia. Dzięki połączeniu prędkości i siły bezwładności eliminatory mgły Munters wyłapują następnie zanieczyszczone krople, które opadają i zbierają się na dnie kolumny. Czyszczenie dotyczy także eliminatorów mgły. Zanieczyszczona woda i szlam są z nich usuwane, ponieważ czyste eliminatory są najbardziej wydajne.

459504093.jpg

Nieczynne elektrownie (węglowe i inne)

Kotły (po stronie odprowadzania spalin i wody), całe kotłownie, rury i turbiny parowe można łatwo zakonserwować dzięki technologii osuszania Munters. Dzięki obniżeniu wilgotności względnej do około 50% lub niżej powstrzymać można korozję, a w przypadku silnie zanieczyszczonego środowiska bardzo ją spowolnić.

W przypadku instalacji rezerwowych chronić można stronę odprowadzania spalin kotła a także turbinę parową. Jeżeli elektrownia jest czasowo wyłączona, można z niej spuścić całą wodę, zastępując ja suchym powietrzem.

Ponowne uruchomienie nie wymaga dekonserwacji. Do systemu należy jedynie na powrót wpuścić wodę.

Konserwacja za pomocą technologii osuszania Munters jest sprawdzona, prosta, niedroga i niezwykle skuteczna.

Nasza technologia osuszania Munters może być stosowana w elektrowniach węglowych oraz innych, w tym elektrowniach z turbinami gazowymi.

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.