Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Handful of soil with young plant growing_Thinkstock_465667055_1200x600.jpg

Zrównoważony rozwój

„Traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność w korporacji poważnie.”

Będąc globalnym liderem w energooszczędnym uzdatnianiu powietrza, w Munters poważnie traktujemy odpowiedzialność społeczną w korporacji. Mamy świadomość naszego wpływu na świat, w którym wszyscy żyjemy.

Dlatego w Munters każdego dnia staramy się stworzyć „Idealny klimat dla Ciebie”. Klientom zapewniamy produkty i rozwiązania ograniczające zużycie przez nich energii. Przyczynia się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na świecie.

Mamy zrównoważone podejście do produkcji, koncentrując się na skutecznym wykorzystaniu surowców naturalnych, redukując ilość odpadów i przetwarzając je. W Munters jedną z naszych wartości podstawowych jest zasada „zawsze można to zrobić lepiej”.

Wprowadziliśmy ważne ulepszenia, ale zobowiązujemy się zawsze korzystać z okazji, by poprawiać nasze produkty oraz procesy produkcyjne.

Firma Munters będzie w dalszym ciągu brała udział w budowaniu zrównoważonej przyszłości dla każdego.

John-Peter Leesi
dyrektor generaly, Munters AB

Polityka i jej stosowanie

Polityka zrównoważonego rozwoju

Ambicją firmy Munters jest uzyskanie „Idealnego klimatu dla Ciebie" poprzez wykorzystanie zrównoważonych rozwiązań. Muszą one nieść ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, dla naszych klientów oraz całego społeczeństwa. Dlatego jedną z naszych wartości podstawowych jest „Tworzenie trwałej wartości”.

Dążymy do tego, by wytwarzać produkty w sposób umożliwiający działalność bezpieczną, zdrową i przyjazną dla środowiska. Robimy to dla naszych pracowników, klientów, społeczności i całego środowiska naturalnego.

Dążymy do tego, by wytwarzać produkty w sposób umożliwiający działalność bezpieczną, zdrową i przyjazną dla środowiska. Robimy to dla naszych pracowników, klientów, społeczności i całego środowiska naturalnego.

Podstawy

Zasady i politykę działalności Munters opracowano zgodnie z zasadami ONZ zawartymi w Global Compact – dziesięcioma zasadami społecznej odpowiedzialności w korporacji.

Znajdziemy tam zasady dotyczące poszanowania

  • podstawowych praw człowieka
  • praw pracy, w tym przepisów przeciwdziałających pracy dzieci i przymusowej
  • wytycznych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa
  • zasad antykorupcyjnych

Zastosowanie

Zasady i polityka działalności Munters obowiązują na całym świecie, odnosząc się do obszarów aktywności biznesowej Munters, wszystkich stanowisk i pracowników.

Odpowiedzialność

Członkowie zarządu odpowiadają za formalne zatwierdzanie zasad biznesowych oraz monitorowanie postępów ich wdrażania dzięki regularnym spotkaniom

Kierownicy grup odpowiadają za wdrażanie zasad biznesowych, w tym ustanawianie i kontrolę celów realizowanych na poziomie grupy, dla uzyskania zmiany na lepsze. Kierownictwo grup opracowuje politykę, cele dla grup i monitoruje postępy.

Dyrektorzy odpowiadają za przekładanie i ukierunkowywanie zasad biznesowych, celów korporacyjnych i powiązanej z nimi polityki na lokalne procedury z uwzględnieniem miejscowych przepisów

Kierownicy i/lub przełożeni odpowiadają za dopilnowanie, by ich pracownicy rozumieli zasady biznesowe, politykę i procedury oraz cele. Muszą oni także zapewnić swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Pracownicy winni zapoznać się dobrze z zasadami biznesowymi, polityką i procedurami dotyczącymi ich pracy i odpowiadają za ich stosowanie.

Munters and Global Goals 2030

Munters supports the goals of UN:s Agenda 2030 and has analyzed what they mean for our operations and which goals are the most relevant to us – the ones where we can contribute and make the greatest difference. 

Read more about our work

Environment, Health & Safety

Munters is committed to environmentally friendly and compliant operations. We continuously seek risk reductions as well as opportunities to create a safer, healthier, and more environmentally friendly workplace for our employees, customers, communities, and the overall environment.

Read more about environment, health & safety

Social Responsibility

Man on a mountainMunters is committed to the highest level of business ethics and integrity in every aspect of our operations. Munters brand shall always be associated with a socially and ethically responsible behavior, respect for human rights, good working conditions and sound business practice.

Read more

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.