Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Sustainability landing 1.png

Zrównoważony rozwój

„Traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność w korporacji poważnie.”

Będąc globalnym liderem w energooszczędnym uzdatnianiu powietrza, w Munters poważnie traktujemy odpowiedzialność społeczną w korporacji. Mamy świadomość naszego wpływu na świat, w którym wszyscy żyjemy.

Dlatego w Munters każdego dnia staramy się stworzyć „Idealny klimat dla Ciebie”. Klientom zapewniamy produkty i rozwiązania ograniczające zużycie przez nich energii. Przyczynia się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na świecie.

Mamy zrównoważone podejście do produkcji, koncentrując się na skutecznym wykorzystaniu surowców naturalnych, redukując ilość odpadów i przetwarzając je. W Munters jedną z naszych wartości podstawowych jest zasada „zawsze można to zrobić lepiej”.

Wprowadziliśmy ważne ulepszenia, ale zobowiązujemy się zawsze korzystać z okazji, by poprawiać nasze produkty oraz procesy produkcyjne.

Firma Munters będzie w dalszym ciągu brała udział w budowaniu zrównoważonej przyszłości dla każdego.

 

Polityka i jej stosowanie

Polityka zrównoważonego rozwoju

Ambicją firmy Munters jest uzyskanie „Idealnego klimatu dla Ciebie" poprzez wykorzystanie zrównoważonych rozwiązań. Muszą one nieść ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, dla naszych klientów oraz całego społeczeństwa. Dlatego jedną z naszych wartości podstawowych jest „Tworzenie trwałej wartości”.

Dążymy do tego, by wytwarzać produkty w sposób umożliwiający działalność bezpieczną, zdrową i przyjazną dla środowiska. Robimy to dla naszych pracowników, klientów, społeczności i całego środowiska naturalnego.

Dążymy do tego, by wytwarzać produkty w sposób umożliwiający działalność bezpieczną, zdrową i przyjazną dla środowiska. Robimy to dla naszych pracowników, klientów, społeczności i całego środowiska naturalnego.

Podstawy

Zasady i politykę działalności Munters opracowano zgodnie z zasadami ONZ zawartymi w Global Compact – dziesięcioma zasadami społecznej odpowiedzialności w korporacji.

Znajdziemy tam zasady dotyczące poszanowania

  • podstawowych praw człowieka
  • praw pracy, w tym przepisów przeciwdziałających pracy dzieci i przymusowej
  • wytycznych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa
  • zasad antykorupcyjnych

Zastosowanie

Zasady i polityka działalności Munters obowiązują na całym świecie, odnosząc się do obszarów aktywności biznesowej Munters, wszystkich stanowisk i pracowników.

Odpowiedzialność

Członkowie zarządu odpowiadają za formalne zatwierdzanie zasad biznesowych oraz monitorowanie postępów ich wdrażania dzięki regularnym spotkaniom

Kierownicy grup odpowiadają za wdrażanie zasad biznesowych, w tym ustanawianie i kontrolę celów realizowanych na poziomie grupy, dla uzyskania zmiany na lepsze. Kierownictwo grup opracowuje politykę, cele dla grup i monitoruje postępy.

Dyrektorzy odpowiadają za przekładanie i ukierunkowywanie zasad biznesowych, celów korporacyjnych i powiązanej z nimi polityki na lokalne procedury z uwzględnieniem miejscowych przepisów

Kierownicy i/lub przełożeni odpowiadają za dopilnowanie, by ich pracownicy rozumieli zasady biznesowe, politykę i procedury oraz cele. Muszą oni także zapewnić swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Pracownicy winni zapoznać się dobrze z zasadami biznesowymi, polityką i procedurami dotyczącymi ich pracy i odpowiadają za ich stosowanie.

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.