Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Przechowywanie materiałów sypkich

Przechowywanie materiałów sypkich

Systemy Munters są szeroko stosowane, aby zapobiegać kondensacji i innym problemom związanym z wilgocią w materiałach sypkich i procesach ich magazynowania. Dzięki utrzymywaniu suchego i chłodnego powietrza, silosy, przenośniki i urządzenia mieszające działają wydajniej, zmniejszając koszty obsługi i czas wymagany do czyszczenia.

Skutki niekontrolowanej wilgotności

Produkty higroskopijne przyciągają i zatrzymują wilgoć. Począwszy od transportu tych materiałów do końcowej produkcji i wszystkich postojów pomiędzy, wszelkie problemy z wilgocią mogą stać się bardzo kosztowne.

Praktycznie każda substancja lub związek ma zdolność pochłaniania wody z wilgotnego powietrza i uwalniania wilgoci, gdy powietrze w otoczeniu jest suche. W przypadku materiałów higroskopijnych ich zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza jest szczególnie wysoka. Ta absorpcja wilgoci powoduje, że wiele składników higroskopijnych skleja się i zbryla. Gdy produkty te stają się lepkie, odkładają się w cysternach, silosach, liniach transportowych i maszynach mieszających.  Nagromadzenia powodują uszkodzenia produktu, blokady i zakłócenia w przepływie produktu, a także spowalniają procesy produkcyjne, tworzą odpady produkcyjne, problemy z warunkami sanitarnymi i bezpieczeństwem żywności, a także ogólnie kosztowne przestoje.

Osuzanie w silosach

Materiały higroskopijne są zwykle przechowywane w silosach. Jeśli wilgotność jest wysoka lub w silosie dochodzi do kondensacji, produkty stają się lepkie i powoli gromadzą się na ściankach silosu i zlepiając się. Osuszacze służą do utrzymywania powietrza w silosie w określonej temperaturze i niższym punkcie rosy, aby zapobiec problemom.

Pneumatyczne systemy transportowe

Pobieranie wilgoci powoduje iż wiele produktów i proszków, zamiast płynnego przemieszczania się, skleja się i zbryla w liniach transportowych. Spowalnia to proces, powodując problemy sanitarne, zwiększając ilość odpadów, a w konsekwencji powoduje kosztowne przestoje.

Ponieważ produkt jest transportowany przez zakład przetwórczy, czasami różne składniki lub materiały wymagają mieszania, zanim produkt końcowy może zostać wydany. Podobnie jak we całym procesie transpotowani, jeśli materiały lub składniki są wrażliwe na wilgoć, pobieranie wilgoci przez produkt lub półprodukty może spowodować problemy z produkcją lub produktem.

Zapewnienie powietrza o prawidłowej wilgotności i temperaturze dla określonego produktu sprawi, że produkt zostanie wymieszany prawidłowo i wydajnie.

Zalety osuszania

  • Zapewnienie odpowiedniej jakości produktu
  • Poprawa przepływu produktu
  • Zmniejszenie strat produktu
  • Zapobieganie zbrylaniu i gromadzeniu sie materiałów
  • Redukuje ilość postojów produkcyjnych dla czyszczenia
  • Zmniejsza czas schnięcia po myciu

Studium przypadku

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.