Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
shutterstock_126241472_color_screen.jpg

Przemysł Stalowy

Procesy

Potrzeba usuwania i oddzielania cieczy i zanieczyszczeń jest niezwykle ważna dla wielu procesów przemysłowych. Eliminacja mgły odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu strat i emisji substancji chemicznych, ochronie wrażliwych urządzeń i obniżaniu zawartości zanieczyszczeń w gazach.
Przykładami uzasadnionego użycia eliminatorów mgły w przemyśle stalowym są:

redukcja strat i emisji substancji chemicznych:

  • linii wytrawiania
  • płuczek/absorberów/wyparek
  • usuwanie zanieczyszczeń z wilgoci w kominie
  • ochrona wrażliwych urządzeń
  • sprężarki
  • filtry powietrza wlotowego turbin i turbiny gazowe

Użycie eliminatorów mgły do oczyszczania gazów palnych pozwala zaoszczędzić energię

Magazynowanie

Podczas magazynowania produktów stalowych utrzymanie niskiej wilgotności względnej to podstawa zapobiegania korozji i utlenianiu. Badania wykazały, że przy wilgotności względnej powyżej 50% tempo utleniania metali wzrasta znacznie (100-2000 razy) w stosunku do utleniania przy niższej wilgotności.

Przechowanie / Ochrona / Zapobieganie / Zachowanie

Steel_Rolls_in_Warehouse.jpg

Skuteczne osuszacze sorpcyjne Munters działają, dostarczając suche powietrze do pomieszczenia. Magazyn osuszany sorpcyjnie ma wilgotność względną stałą, kontrolowaną przez cały rok, niezależnie od zmiennych warunków na zewnątrz.

Przechowywanie produktów metalowych, np. stali galwanizowanej, może powodować tworzenie się na nich warstwy wilgoci powodującej korozję. Zastosowanie osuszacza w magazynie zapewnia utrzymanie wysokiej jakości materiału i uniknięcie niepotrzebnych strat.

Powietrze z magazynu przepuszczane jest przez koło sorpcyjne, przy czym wilgoć absorbowana jest przez higroskopijny materiał sorpcyjny. Powietrze opuszcza rotor jako powietrze suche i jest doprowadzane w dużej ilości do magazynu, w którym ulega rozproszeniu.

Przepisy w branży stalowej na całym świecie są coraz bardziej surowe. Wysokie wymagania mogą wpływać negatywnie na rentowność i zagrażać istnieniu zakładu, dlatego tak ważne jest znalezienie właściwego rozwiązania, spełniającego je za rozsądną cenę.

Skontaktuj się z nami i pozwól, by nasz zespół ekspertów zapewnił Idealny klimat dla Ciebie.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.