Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

We-Can-Help-IAQ.jpg

Jakość powietrza (w odniesieniu do komfortu ludzi)

Jakości powietrza we wnętrzu zagrażają zanieczyszczenia, takie jak: pył, pyłki roślin, pleśnie i lotne związki organiczne (LZO).

Mogą one pochodzić z wyposażenia, laboratoriów, środków czyszczących oraz od osób przebywających w budynku. Nawet krótkotrwałe narażenie na powietrze złej jakości może spowodować problemy ze zdrowiem. Pojawiają się podrażnienia oczu, bóle głowy i zmęczenie. Długotrwałe narażenie na powietrze złej jakości przyczynia się do przewlekłych problemów układu oddechowego, takich jak astma. Z tej przyczyny popyt na systemy osuszania jest w dużej mierze wynikiem obaw związanych z jakością powietrza we wnętrzu oraz zużyciem energii przez budynki komercyjne. Jak na ironię, jedną z głównych przyczyn problemów z powietrzem w budynkach jest zmienione prawo budowlane, wymagające wpuszczania do budynków większej ilości powietrza atmosferycznego. 

W efekcie powietrze zewnętrzne stanowi obecnie nawet 80% obciążenia osuszaczy w budynku, potencjalnie obniżając wydolność istniejących systemów klimatyzacyjnych, niezdolnych sprostać zwiększonemu obciążeniu utajonemu. Odpowiednia wentylacja i osuszanie zapewniają korzyści ekonomiczne dzięki obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, lepszej jakości powietrza i podniesieniu komfortu. Jest to jednak spore wyzwanie dla inżynierów i właścicieli. Jak wybrać system uzdatniania powietrza zdolny dostarczyć większą ilość powietrza wentylacyjnego, zgodnie z zaleceniami Normy 62 ASHRAE i wymogami zmienionego prawa budowlanego, bez zwiększania kosztu systemu i jego eksploatacji?

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

Aby sprostać temu wyzwaniu, Munters wykorzystuje dwie sprawdzone technologie: odzyskiwania energii, dla wyeliminowania strat i osuszania sorpcyjnego, by poziom wilgotności plasował się w strefie komfortu ASHRAE. Połączenie osuszania z odzyskiwaniem energii umożliwia firmie Munters zapewnienie wielu korzyści. System Munters usuwa wilgoć obecną w formie oparów za pomocą wkładu osuszającego, a nie skraplania na wężownicy chłodzącej. Ponieważ powietrze wpadające do budynku nie jest nasycone parą, rury wlotowe pozostają suche. ASHRAE zwraca uwagę na to, jak ważne są suche przewody wlotowe w normie 62, wzywającej do utrzymania poziomu wilgoci poniżej 70% wilgotności względnej, by nie doszło do rozwoju drobnoustrojów. Kryterium to ciężko spełnić za pomocą systemów uzdatniania powietrza z chłodzeniem — jednak w przypadku systemu Munters wilgotność jest bez trudu kontrolowana w przewodach i pozostaje zgodna z zaleceniami ASHRAE.

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.