Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
We-Can-Help-IAQ.jpg

Jakość powietrza (w odniesieniu do komfortu ludzi)

Jakości powietrza we wnętrzu zagrażają zanieczyszczenia, takie jak: pył, pyłki roślin, pleśnie i lotne związki organiczne (LZO).

Mogą one pochodzić z wyposażenia, laboratoriów, środków czyszczących oraz od osób przebywających w budynku. Nawet krótkotrwałe narażenie na powietrze złej jakości może spowodować problemy ze zdrowiem. Pojawiają się podrażnienia oczu, bóle głowy i zmęczenie. Długotrwałe narażenie na powietrze złej jakości przyczynia się do przewlekłych problemów układu oddechowego, takich jak astma. Z tej przyczyny popyt na systemy osuszania jest w dużej mierze wynikiem obaw związanych z jakością powietrza we wnętrzu oraz zużyciem energii przez budynki komercyjne. Jak na ironię, jedną z głównych przyczyn problemów z powietrzem w budynkach jest zmienione prawo budowlane, wymagające wpuszczania do budynków większej ilości powietrza atmosferycznego. 

W efekcie powietrze zewnętrzne stanowi obecnie nawet 80% obciążenia osuszaczy w budynku, potencjalnie obniżając wydolność istniejących systemów klimatyzacyjnych, niezdolnych sprostać zwiększonemu obciążeniu utajonemu. Odpowiednia wentylacja i osuszanie zapewniają korzyści ekonomiczne dzięki obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, lepszej jakości powietrza i podniesieniu komfortu. Jest to jednak spore wyzwanie dla inżynierów i właścicieli. Jak wybrać system uzdatniania powietrza zdolny dostarczyć większą ilość powietrza wentylacyjnego, zgodnie z zaleceniami Normy 62 ASHRAE i wymogami zmienionego prawa budowlanego, bez zwiększania kosztu systemu i jego eksploatacji?

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

Aby sprostać temu wyzwaniu, Munters wykorzystuje dwie sprawdzone technologie: odzyskiwania energii, dla wyeliminowania strat i osuszania sorpcyjnego, by poziom wilgotności plasował się w strefie komfortu ASHRAE. Połączenie osuszania z odzyskiwaniem energii umożliwia firmie Munters zapewnienie wielu korzyści. System Munters usuwa wilgoć obecną w formie oparów za pomocą wkładu osuszającego, a nie skraplania na wężownicy chłodzącej. Ponieważ powietrze wpadające do budynku nie jest nasycone parą, rury wlotowe pozostają suche. ASHRAE zwraca uwagę na to, jak ważne są suche przewody wlotowe w normie 62, wzywającej do utrzymania poziomu wilgoci poniżej 70% wilgotności względnej, by nie doszło do rozwoju drobnoustrojów. Kryterium to ciężko spełnić za pomocą systemów uzdatniania powietrza z chłodzeniem — jednak w przypadku systemu Munters wilgotność jest bez trudu kontrolowana w przewodach i pozostaje zgodna z zaleceniami ASHRAE.

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.