Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Thinkstock-Air Pollution.jpg

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to stały problem dotykający wielu gałęzi przemysłu, od emisji lotnych związków organicznych (LZO) po zanieczyszczenia wrażliwych materiałów w procesie produkcji.

Obecnie w wielu krajach stosuje się surowe przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, co dla wielu firm oznacza potencjalne koszty i trudności logistyczne. Jednak Munters dostarcza rozwiązania pomagające radzić sobie zarówno z LZO w powietrzu wylotowym, jak i ograniczeniem zanieczyszczeń w powietrzu wlotowym, dla ochrony procesów wrażliwych na zanieczyszczenia.

Thinkstock - air pollution Text.jpg

Munters oferuje kasety rotorów zeolitowych do adsorpcji LZO dla producentów elektroniki/półprzewodników, TFT/LCD, drukarni/pakowalni, firm wykonujących powłoki i lakierni.  Firma Munters łączy różne zeolity tak, by wyłapywały LZO o molekułach różnych wielkości, przy czym rotory Munters są w 100% nieorganiczne, a zatem nie występuje zagrożenie pożarem.   Dzięki wytrzymałej aluminiowej konstrukcji, rotory zeolitowe Munters są lekkie i odporne na korozję.  Dostępne są różne wielkości rotorów, do obsługi różnych przepływów powietrza.

Munters provides Zeolite Rotor Cassettes for adsorption of VOCs from the electronics/semiconductor industry, TFT/LCD manufacturing, printing/packaging, coating and paint finishing industries.  Munters uses a mix of zeolites to cover a wide range of VOC molecule sizes and Munters rotors are 100% inorganic and therefore, have zero risk of fire.   Thanks to its sturdy aluminum construction, Munters zeolite rotors are corrosion-resistant and lightweight.  Rotors are available in multiple sizes to handle a wide range of flow rates.

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.