Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Claxton Poultry_Hero_845x475.jpg

Affugtning - kontrollerer luftfugtigheden hos Claxton Poultry

Munters affugtningsanlæg benyttes til at forhindre kondensdannelser under produktionen.

Problemet

Der anvendes enorme mængder vand til at sikre tilstrækkeligt hygiejniske forhold på fjerkræslagterier. Dette vand fordamper og kondenserer på lofter, vægge og udstyr i produktionslokalerne.
Kondensproblemer resulterede hos Claxton Poultry i en advarsel fra USDA (United States Department of Agriculture) i 2003. Ifølge HACCP-reglerne, som USDA håndhæver, er kondensdannelser, der kan forårsage kondensdryp og dermed kontaminere produkterne, ikke tilladt i nogen form i produktionslokalerne.

Igennem mange år har man hos Claxton Poultry forsøgt at løse kondensproblemet ved at bruge plastpresenninger hængt op under loftet samt ved at have specielt personale, der udelukkende er ansat til at fjerne kondensdannelserne i den takt, de opstår. Disse metoder har været tidskrævende og kostbare og lever ikke op til de krav, som USDA stiller med hensyn til begrænsning af kondens. Claxton Poultry kontaktede derfor Munters for at finde en tilstrækkelig og lønsom løsning.

Løsningen

En hurtig løsning var nødvendig for at forhindre, at produktionen blev standset på grund af kondensproblemer. Munters opstillede et midlertidigt Condensation Control System (CCS) for at løse Claxtons problemer med kondensdryp. Munters’ CCS fungerer ved at affugtet luft føres ind i lokalerne og absorberer den fugtighed i luften, der skaber kondensdannelserne. CCS hos Claxton bestod af sorptionsaffugtere og køleflader. Allerede et par timer efter installationen begyndte kondensdannelserne at forsvinde. ”Munters-udstyret gør det nu muligt for Claxton Poultry at producere uden NR’s (Non-compliance Records) pga. kondensdannelserne,” sagde John Seibel, Fabrikschef hos Claxton Poultry. USDA’s påtale blev ophævet efter 90 dages produktion uden flere NR’s.

Claxton har fået andre fordele ved at opsætte affugtningssystemet. De medarbejdere, der før brugte al deres tid på at fjerne kondens og ophænge presenninger, bruges nu i produktionen i stedet. Den tid, hvor produktionen ligger stille mellem skiftene pga. rengøring, er nu forkortet, da affugtningen forkorter tørretiden. Behovet for afrimning af eksisterende køleanlæg er desuden nedsat fra 4 gange til 1 gang om dagen, da affugtningsanlægget tilfører luft med en lavere dugpunktstemperatur, og køleudstyret dermed ikke rimer til med samme hastighed. Claxton Poultry har installeret permanent affugtning i deres produktionslokaler og undersøger i øjeblikket muligheden for at anvende affugtning i andre sammenhænge på virksomheden.

Sanitary challenges

Large amounts of water are used by poultry processors to maintain a sanitary work environment. This water evaporates and condenses on ceilings, walls and equipment within processing areas. The presence of condensation in Claxton Poultry’s facility resulted in a warning letter from the USDA in the fall of 2003. According to directives, condensation is not allowed to form either in product or non-product areas, where the potential for dripping can contaminate products.

For many years, the problem had been addressed by using a combination of plastic sheeting hung from the ceiling and personnel that are dedicated to wiping away condensation as it formed. This proved to be a time-consuming and costly solution that did not control condensation to meet USDA compliance. Claxton contacted Munters for a dependable, cost-effective solution.

Solving the condensation problem

A quick response was required to prevent any production downtime due to condensation. Munters provided a temporary desiccant dehumidification system to solve Claxton’s condensation related problems. These systems are typically provided in 24 to 48 hours to assist cusomters with immediate dehumidification needs.

The system consisted of desiccant dehumidifiers, cooling modules and chillers. The condensation began to disappear within hours of the equipment installation.

“The Munters equipment allowed Claxton Poultry to operate without condensation-related NRs,” said John Seibel, complex manager at Claxton. “The USDA warning letter was lifted after 90 days of operation without receiving an NR (Non-Compliance Record).”

Claxton has seen other benefits of using dehumidification. A significant number of workers were dedicated to wiping away condensation and installing plastic sheeting, and now these workers are able to perform other functions within the facility, reducing overall labor costs.

Controlled condensation improves cleanliness and efficiency
Sanitation has been improved within the plant because with dehumidification in operation, Claxton has been able to run sanitation right up to shift start. This allowed “on time” shift starts which has improved production management. Defrost cycles on existing cooling equipment have been reduced from four times per day to once per day because desiccant dehumidification delivers air at lower dew point temperatures. Claxton Poultry installed permanent Munters equipment in more processing areas to prevent condensation and is evaluating other areas within the plant.

Hurtige fakta

  • I overensstemmelse med USDA
  • Nedsat behov for arbejdskraft til rengøring
  • Tid frigivet fra rengøring til produktion
  • Nedsat risiko for bakterievækst
  • Nedsat behov for afrimning
  • Forbedret temperaturkontrol
  • Forbedret arbejdsklima for ansatte
  • Konsekvent temperatur

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere