Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Protos Wine_Hero_845x475.jpg

Affugtning – kvalitetsopbevaring af vin

Protos is one of the most important and well-known Spanish wineries with a current production of around three million bottles of wine per year. Their wineries are equipped with the most advanced technology. Protos boasts several wineries in different geographic areas that are different but with the same aim: The search of quality above all.

Protos er en af de vigtigste og bedst kendte spanske vingårde med en nuværende produktion på omkring tre millioner flasker vin om året. Deres vingårde er udstyrede med den mest avancerede teknologi. Protos kan prale af adskillige vingårde i forskellige geografiske områder, som alle er forskellige, men har det samme mål: søgen efter kvalitet frem for alt.

Protos har to vingårde i Peñafiel (Valladolid) og Anguix (Burgos), hvor den berømte Crianza og andre lagrede vine bliver produceret. Opbevaring af væsker som øl og vin i kældre kan føre til kondensdannelser på ydersiden af tankene og flaskerne. Konstante våde overflader danner den perfekte grobund for bakterier og umuliggør overholdelsen af HACCP-kravene.

Ved at affugte tankrummet eller kælderen bliver luftens dugpunkt lavere, så der ikke længere opstår kondens. Bygninger drager fordel af det tørrere klima, behovet for vedligeholdelse bliver reduceret, og etiketter forbliver intakte på flaskernes overflader. Herudover bliver klimaet for medarbejderne behageligere og sundere.

Princippet bag Munters sorptionsrotoren er meget simpel. Luften bliver blæst gennem rotoren, og fugten i luften bliver absorberet af det hygroskopiske silica gel. Luften forlader rotoren som tør luft og bliver sendt ud i kælderen.

I en separat del bliver regenereringsluften blæst gennem rotoren for at fjerne den opsamlede fugt. Den nu våde luft (som indeholder den fjernede fugt) bliver blæst ud i det fri.

Systemet fungerer uden freon og kompressorer – blot miljøvenlig, simpel magi. Munters’ unikke patenterede PowerPurge og EnergyPurge giver mulighed for energibesparelser.

In its constant search of quality, Protos contacted Munters to create the right climate conditions in its new wineries designed by the well-known architect Robert Rogers. During the construction phase of the new wineries (20.000m2), they decided to trust Munters to control the relative humidity levels of a room of about 1000m2 which is used for storing the bottled wine.

The idea was to have a total control of the relative humidity, in this room, no matter what the season, and to guarantee the preservation and quality of the wine.

Investing in a better climate

Protos has two wineries in Peñafiel (Valladolid) and Anguix (Burgos) where the famous Crianza and aged wines are produced. Storing fluids like beer and wine in cellars can lead to condensation on the outside of the tanks and bottles. Constantly wet surfaces form the perfect environment for bacterial growth and compromise HACCP regulations.

By dehumidifying the tank room or cellar, the dewpoint of the air will be decreased so condensation no longer occurs. Building structures benefit from the drier climate, the need for maintenance work will be reduced and labels remain intact on bottle surfaces. In addition, the climate for employees will become more comfortable and healthier.

Protos asked Munters to install a Munters FA6 evaporative humidifier to increase the levels of humidity when needed, and a Munters MX²60 dehumidifier when the humidity needs to be reduced.

The basic idea of the Munters desiccant rotor is very simple. Air is blown through the rotor (drying wheel) structure and the humidity in the air is absorbed by the hygroscopic desiccant silica gel. The air leaves the rotor as dry air and is pumped into the cellar.

In a separate sector, reactivation air is blown through the rotor to remove the accumulated moisture. The resulting wet air (which contains the removed moisture) is blown away outside.

The system works without freon, without compressors – just environmentally friendly, simple solution. Munters’ unique Energy Recovery Purge and Energy Efficency Purge also offer the option of energy savings.

By installing the Munters solutions, Protos Wine has been able to prevent the build-up of bacterial growth, mould and condensation while ensuring labels remain intact on packaging. The combination of efficient dehumidification and evaporative humidification ensures the optimal climate at all times.

Hurtige fakta

  • Forhindrer kondensdannelser
  • Etiketter forbliver intakte på overflader
  • Mere behageligt klima for medarbejdere
  • Forhindrer bakterievækst

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere