Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Coldstar_Hero.jpg

IceDry® – sikrer forbedret drift og arbejdssikkerhed

Coldstar´s 125,000m3 cold store in Vejle, Denmark, owned by Lineage Logistics, is used as transit and distribution storage for catering and supermarket industry customers all over Denmark. There are thirty people employed at this advanced cold store, which meets all unbroken cold chain requirements. There were issues in the areas between the cold store and loading bays.

Firmaet Coldstar i Vejle råder over et 125.000 m3 stort fryserum (kranhøjlager), der fungerer som transit/distributionslager for dagligvaresektoren og cateringkunder i hele Danmark. Coldstar beskæftiger ca. 30 ansatte på det topmoderne lager, der lever fuldt op til alle tidens krav, bl.a. med hensyn til den ubrudte kølekæde.

Mellem fryserummene og sluseportene ved lasteramperne oplevede Coldstar problemer af forskellig art. Ca. 30-40 gange om dagen lastes og losses der fra lastvogne ved ramperne, hvorved der trænger luft ind i det 3.510 m3 store håndteringsrum, der adskiller fryserummene fra sluserne. Når den varmere og fugtigere udeluft mødes med den -22°C kolde luft fra håndteringsrummet, dannes der kondens, der bl.a. forårsager våde, glatte gulve, rim på spejle ved conveyere, tågedannelser og problemer med driften af fotoceller. Problemerne øges i sommerperioden, hvor udendørsluften indeholder meget vand, der fortættes ved mødet med den koldere luft.

Coldstar bad Munters udarbejde et løsningsforslag, der kunne afhjælpe de nævnte problemer. For Coldstar var en varig løsning vigtig, især af sikkerhedsmæssige hensyn. De fugtrelaterede problemer udgjorde en risiko for de ansattes sikkerhed under arbejdet med at læsse og losse varerne, ligesom der blev brugt en del tid og penge på at forsøge at begrænse problemerne, f.eks. ved fejlrettelser på fotoceller.

Munters fremlagde en skræddersyet løsning, hvor affugtet luft sikrer, at kondensdannelserne nedsættes til et minimum, og problemerne med is og rim forhindres. Løsningen udmærker sig ved at være behovstyret således, at affugterne benyttes både til kontinuerlig affugtning af håndteringsrummet samt til affugtning af sluseportene ved behov. Når lastbiler ankommer til ramperne, ledes den tørre luft automatisk direkte ind i selve slusen og sikrer en lavere relativ luftfugtighed i den luft, der efterfølgende kommer ind i håndteringsrummet.

To IceDry3000-affugtere blev installeret i hver sin ende af håndteringsrummet. Via kanaler føres den tørre luft frem til de 6 sluseporte, hvorfra luften ved behov blæses ud i de enkelte sluseporte og kontinuerligt ud i håndteringsrummet. Løsningen er tilpasset Coldstars arbejdsgange og procedurer, og anlægget er det største af sin art i Skandinavien. Ved at kunne differentiere udblæsningen af tørluften som beskrevet, opnås desuden en bedre udnyttelse af affugtningskapaciteten.

Problemerne med is- og rimdannelser, glatte gulve og tåge er nu fortid, og Coldstar kan med tilfredshed konstatere, at virksomhedens ansatte er sikret bedre og mindre farlige arbejdsforhold, og lastning/losningen af lastbilerne kan foregå både hurtigere og mere sikkert.

-

IceDry® improves operation and safety at Coldstar

One Munters IceDry®3000 unit was installed in both ends of the handling room. Ducts lead the dry air to all six gates where it is fed into the docks when needed, and continuously fed into the handling room. This flexibility ensures optimised dehumidification system usage. This solution has been adapted perfectly to meet with Coldstars’ procedures and requests, and is the biggest of its kind in Scandinavia.

Problems with ice formation, slippery floors and fogging are now in the past and Coldstar can confirm that employee work and safety conditions have been considerably improved and the loading and unloading of goods is now faster and safer.

Munters was asked to solve these issues for Coldstar, which they found unacceptable, especially since worker safety was at risk. These humidity-related problems created a serious threat to safety during truck loading. And a great deal of money was spent to minimize these problems, for example, sensor corrections, etc.

The Solution
Munters presented a tailor-made IceDry® solution that used dry air to reduce condensation to a minimum, which is the root of the problem and by doing so eliminated previous problems. The Coldstar solution is unique in its ability to instantly redirect the dry air to the required areas.

The IceDry® dehumidification system is designed to provide continuous dehumidification of the handling room and also supply dry air to one or more of the loading docks, on request. When a truck enters one of the six docks for loading/unloading, dry air is immediately supplied directly into the dock, ensuring that the air has a low relative humidity as it enters the handling room.

An award winner
Munters IceDry® system has proven so successful in over 600 cold stores across the world that it has won the prestigious 2006 European FoodTec Silver Award for innovation.

The award criteria was the successful implementation of innovative concepts in the Food Industry to improve processing, environmental conditions and safety. IceDry® saves energy and time, ensuring high product quality and minimal accident risk.

Hurtige fakta

  • Forbedret arbejdssikkerhed
  • Ingen is- og rimdannelser
  • Ingen farlige tågedannelser
  • Ingen våde og glatte gulve
  • Øget driftsikkerhed
  • Reduceret energiforbrug

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere