Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Coldstar_Hero.jpg

IceDry® – sikrer forbedret drift og arbejdssikkerhed

Coldstar´s 125,000m3 cold store in Vejle, Denmark, owned by Lineage Logistics, is used as transit and distribution storage for catering and supermarket industry customers all over Denmark. There are thirty people employed at this advanced cold store, which meets all unbroken cold chain requirements. There were issues in the areas between the cold store and loading bays.

Firmaet Coldstar i Vejle råder over et 125.000 m3 stort fryserum (kranhøjlager), der fungerer som transit/distributionslager for dagligvaresektoren og cateringkunder i hele Danmark. Coldstar beskæftiger ca. 30 ansatte på det topmoderne lager, der lever fuldt op til alle tidens krav, bl.a. med hensyn til den ubrudte kølekæde.

Mellem fryserummene og sluseportene ved lasteramperne oplevede Coldstar problemer af forskellig art. Ca. 30-40 gange om dagen lastes og losses der fra lastvogne ved ramperne, hvorved der trænger luft ind i det 3.510 m3 store håndteringsrum, der adskiller fryserummene fra sluserne. Når den varmere og fugtigere udeluft mødes med den -22°C kolde luft fra håndteringsrummet, dannes der kondens, der bl.a. forårsager våde, glatte gulve, rim på spejle ved conveyere, tågedannelser og problemer med driften af fotoceller. Problemerne øges i sommerperioden, hvor udendørsluften indeholder meget vand, der fortættes ved mødet med den koldere luft.

Coldstar bad Munters udarbejde et løsningsforslag, der kunne afhjælpe de nævnte problemer. For Coldstar var en varig løsning vigtig, især af sikkerhedsmæssige hensyn. De fugtrelaterede problemer udgjorde en risiko for de ansattes sikkerhed under arbejdet med at læsse og losse varerne, ligesom der blev brugt en del tid og penge på at forsøge at begrænse problemerne, f.eks. ved fejlrettelser på fotoceller.

Munters fremlagde en skræddersyet løsning, hvor affugtet luft sikrer, at kondensdannelserne nedsættes til et minimum, og problemerne med is og rim forhindres. Løsningen udmærker sig ved at være behovstyret således, at affugterne benyttes både til kontinuerlig affugtning af håndteringsrummet samt til affugtning af sluseportene ved behov. Når lastbiler ankommer til ramperne, ledes den tørre luft automatisk direkte ind i selve slusen og sikrer en lavere relativ luftfugtighed i den luft, der efterfølgende kommer ind i håndteringsrummet.

To IceDry3000-affugtere blev installeret i hver sin ende af håndteringsrummet. Via kanaler føres den tørre luft frem til de 6 sluseporte, hvorfra luften ved behov blæses ud i de enkelte sluseporte og kontinuerligt ud i håndteringsrummet. Løsningen er tilpasset Coldstars arbejdsgange og procedurer, og anlægget er det største af sin art i Skandinavien. Ved at kunne differentiere udblæsningen af tørluften som beskrevet, opnås desuden en bedre udnyttelse af affugtningskapaciteten.

Problemerne med is- og rimdannelser, glatte gulve og tåge er nu fortid, og Coldstar kan med tilfredshed konstatere, at virksomhedens ansatte er sikret bedre og mindre farlige arbejdsforhold, og lastning/losningen af lastbilerne kan foregå både hurtigere og mere sikkert.

-

Hurtige fakta

  • Forbedret arbejdssikkerhed
  • Ingen is- og rimdannelser
  • Ingen farlige tågedannelser
  • Ingen våde og glatte gulve
  • Øget driftsikkerhed
  • Reduceret energiforbrug

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere