Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_forsidefoto hanstholm.jpg

Affugtning - forhindrer kondens omkring køle/fryserum

Claus Sørensen A/S er Danmarks største køle/lagervirksomhed med 650.000 m3 kølelager spredt over 14 brancher landet over.

Trods isolering afgiver køle- og fryserum kulde til de omkringliggende rum. I hulrum uden om og på eventuelle lofter over disse rum mødes de kolde overflader med den varmere rum- eller udeluft. Hermed dannes kondens, der giver anledning til forskelligartede problemer.

I hulrummene forårsager kondensen mugdannelser, og bygningskonstruktioner tager skade af denne konstante påvirkning. Træværk bliver angrebet og ødelægges af råd og skimmelsvamp. Ståldele angribes af korrosion, og på betonvægge ses kondensen løbe ned af væggene.

Ovenpå det kolde rum vil kondensdannelsen optræde som vand eller is, der kan lægge sig som et tykt lag på hele loftet, og loftsrummet vil hermed udsættes for førnævnte skader.

Udover bygningsskader optræder der is og rim på uisolerede dele af selve kølesystemet, såsom ventiler og automatikdele.

Den eneste løsning på problemerne er at skabe så tørre lufttilstande, at der ikke er mulighed for udfældning af kondens. Dette gøres med et temperaturuafhængigt affugtningsprincip – sorptionsaffugtning – der fungerer i intervallet -40°C til +40°C.

Med sorptionsaffugtning kan den relative luftfugtighed i hulrum og loftsrum sænkes til et niveau, der forhindrer kondensdannelse. Rumluften suges ind i affugteren, hvor den affugtes og blæses ind i hulrummet igen, der hermed året rundt og uafhængig af de udendørs variationer holdes tørt. Det vand, der fjernes fra rummet, blæses bort til det fri som våd luft.

Claus Sørensen A/S Hanstholm oplevede, hvordan kondensdannelserne medførte problemer ved frysehuset. Der stod vand på (krybe)loftet over fryserummet, og der var synlig kondens på betonvæggene.

Efter en besigtigelse af lokalerne udarbejdede Munters et løsningsforslag, som virksomheden straks valgte at implementere. På selve loftet installerede Munters to mindre affugtere, der nu sikrer en stabil og lav luftfugtighed, der forhindrer kondensdannelse. Problemerne er løst, tilmed til en pris, der må betragtes som lav i forhold til de omkostninger, bygningsskaderne på længere sigt ville medføre.

Driftschef Bent Boesen siger: ”Vi er overraskede over, hvor hurtigt vandet på loftet forsvandt. Nu er der altid tørt, og vi behøver ikke længere bekymre os om skader på bygningen”.

Claus Sørensen A/S tilbyder al slags håndtering, opbevaring osv. af fiskeprodukter og er specialister i behandling af rejer. Firmaet sorterer, pakker og opbevarer fiskeprodukter og har et antal fryse- og kølefaciliteter fortrinsvis langs den jyske vestkyst.

Affugter type MCS300 placeret på loft over frysehus.

Hurtige fakta

  • Ingen kondensdannelse i hulrum
  • Forhindrer bygningsskader, som korrosion, mug og råd
  • Ingen is/rim på uisolerede dele af kølesystemet
  • Bedre klima og øget sikkerhed

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere