Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Claus Sorensen_Hero_845x475.jpg

Affugtning - forhindrer kondens omkring køle/fryserum

Claus Sørensen A/S er Danmarks største køle/lagervirksomhed med 650.000 m3 kølelager spredt over 14 brancher landet over.

Trods isolering afgiver køle- og fryserum kulde til de omkringliggende rum. I hulrum uden om og på eventuelle lofter over disse rum mødes de kolde overflader med den varmere rum- eller udeluft. Hermed dannes kondens, der giver anledning til forskelligartede problemer.

I hulrummene forårsager kondensen mugdannelser, og bygningskonstruktioner tager skade af denne konstante påvirkning. Træværk bliver angrebet og ødelægges af råd og skimmelsvamp. Ståldele angribes af korrosion, og på betonvægge ses kondensen løbe ned af væggene.

Ovenpå det kolde rum vil kondensdannelsen optræde som vand eller is, der kan lægge sig som et tykt lag på hele loftet, og loftsrummet vil hermed udsættes for førnævnte skader.

Udover bygningsskader optræder der is og rim på uisolerede dele af selve kølesystemet, såsom ventiler og automatikdele.

Den eneste løsning på problemerne er at skabe så tørre lufttilstande, at der ikke er mulighed for udfældning af kondens. Dette gøres med et temperaturuafhængigt affugtningsprincip – sorptionsaffugtning – der fungerer i intervallet -40°C til +40°C.

Med sorptionsaffugtning kan den relative luftfugtighed i hulrum og loftsrum sænkes til et niveau, der forhindrer kondensdannelse. Rumluften suges ind i affugteren, hvor den affugtes og blæses ind i hulrummet igen, der hermed året rundt og uafhængig af de udendørs variationer holdes tørt. Det vand, der fjernes fra rummet, blæses bort til det fri som våd luft.

Claus Sørensen A/S Hanstholm oplevede, hvordan kondensdannelserne medførte problemer ved frysehuset. Der stod vand på (krybe)loftet over fryserummet, og der var synlig kondens på betonvæggene.

Efter en besigtigelse af lokalerne udarbejdede Munters et løsningsforslag, som virksomheden straks valgte at implementere. På selve loftet installerede Munters to mindre affugtere, der nu sikrer en stabil og lav luftfugtighed, der forhindrer kondensdannelse. Problemerne er løst, tilmed til en pris, der må betragtes som lav i forhold til de omkostninger, bygningsskaderne på længere sigt ville medføre.

Driftschef Bent Boesen siger: ”Vi er overraskede over, hvor hurtigt vandet på loftet forsvandt. Nu er der altid tørt, og vi behøver ikke længere bekymre os om skader på bygningen”.

Claus Sørensen A/S tilbyder al slags håndtering, opbevaring osv. af fiskeprodukter og er specialister i behandling af rejer. Firmaet sorterer, pakker og opbevarer fiskeprodukter og har et antal fryse- og kølefaciliteter fortrinsvis langs den jyske vestkyst.

Affugter type MCS300 placeret på loft over frysehus.

Despite insulation, refrigeration and deep freeze storage condensation occurred in the areas surrounding the storage facilities. In the hollow spaces and on any ceilings above them, chilled surfaces meet warmer pockets of air or outside air, and this creates condensation which can lead to a variety of problems. In the hollow spaces, the condensation causes mould to grow and building structures are damaged by this constant state of moisture. Woodwork is attacked and destroyed by rot and fungus mould. Steel components are attacked by corrosion and condensation can be seen running down concrete walls.

On top of the refrigerated room, condensation appears as water or ice that can completely cover the ceiling area and cause significant damage. In addition to damage to the building, ice and frost can form on the uninsulated parts of the refrigeration system such as vents and automated parts.

Drier, better conditions

The only way to solve these problems is to ensure that the air is as dry as possible and that there is no possibility for condensation to form. This is achieved by basing technology on Munters dehumidification principle that humidity is independent from temperature: desiccant dehumidification works efficiently anywhere between -40°C and +40°C.
 With Munters desiccant dehumidification, the relative humidity in hollow spaces and ceiling areas is reduced to a level that prevents the formation of condensation. The air in the room is sucked into the dehumidifier where the moisture in the air is removed. It is then blown back into the room again, ensuring that the area is kept dry all year round, regardless of seasonal changes in the climate. The water that is removed from the indoor air is then blown outside as damp air.

After an inspection of the facility, Munters developed a solution proposal that the company immediately chose to implement. Two small dehumidifiers were installed on the ceiling, and these now ensure a stable, low humidity that prevents the formation of condensation.

The problems have been solved, and at a price that can only be regarded as low when compared to the long-term costs of damage caused to the building. Operations Manager Bent Boesen remarked, “We are surprised at how quickly the water disappeared. The ceiling is always dry now, and we no longer need to worry about damage to the building.”

Hurtige fakta

  • Ingen kondensdannelse i hulrum
  • Forhindrer bygningsskader, som korrosion, mug og råd
  • Ingen is/rim på uisolerede dele af kølesystemet
  • Bedre klima og øget sikkerhed
  • CS_Claus Sørensen AS_en.pdf

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere