Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

CS_Heathrow airport_Hero.jpg

Port Lotniczy Heathrow: Modernizacja central wentylacyjnych AHU

Osiągając poziom 80 milionów pasażeroów w roku 2018, Port Lotniczy Heathrow obsługuje więcej pasażerów niż jakiekolwiek inne lotnisko europejskie. Jednym z priorytetowych celów ekologicznych lotniska Heathrow jest ZERO infrasrtuktury węglowej do roku 2050. Zrealizowanie tego ambitnego planu redukcji udziału węgla wymaga poważnych inicjatyw na rzecz energooszczędności.

Obsługa czterech ogromnych terminali o łącznej powierzchni blisko 600 000 m2 powoduje, że nakłady energetyczne dla stworzenia przyjaznej atmosfery dla pasażerów, lokali handlowych i gastronomicznych oraz pracowników lotniska są
ogromne.

Kierownik projektu energetycznego Andy Dobbs odpowiada za projekty oszczędzania energii dla wszystkich instalacji HVAC terminali lotniska Heathrow. Pan A.Dobbs od 2016 roku współpracuje w zaskresie klimatyzacji terminali ze specjalistami firmy Munters, którzy pomagają w osiągnięciu zamierzonej energooszczędności sytemów wentylacyjnych lotniska.

Modernizacja wentylatorów oszczędzająca 15 GWh rocznie
Poprzez zastąpienie starych wentylatorów, często napędzanych za pomocą pasów, mniejszymi, energooszczędnymi i bezobsługowymi wentylatorami EC w formie zespołów ściennych, port lotniczy Heathrow osiągnął redukcję zużycia energii systemów wentylacyjnych o 30-60%. Ogólnie MUNTERS przeprowadził modernizację 150 central AHU instalując około 500 nowoczesnych wentylatorów EC.

Oszczędności energii w tych projektach są imponujące - łącznie ok. 15 GWh. Odpowiada to około 3400 gospodarstw domowych (na podsatwie uśrednionych danych dla Wielkiej Brytanii).

Andy Dobbs: „Obszerna dokumentacja dostarczona przez Munters w fazie projektowania to ważny element planowania i budżetowania kolejnych projektów oszczędzania energii. Bazując na pozwalających się zweryfikować oszczędnościach od 30-60%, krótkim zwrocie inwestycji w zaledwie 2½-3 lat, modernizacje central AHU stały się bardzo interesujące dla Heathrow. Pomaga nam to osiągnąć nasze cele w zakresie oszczędności energii.”

Modernizacja w jedną noc
Menedżer projektów energooszczędnych Andy Dobbs stwierdza: „Dzięki doświadczeniu MUNTERS i zastosowaniu modularnego systemu płytowego, typowo po 3-6 wentylato-rów EC, modernizację można było przeprowadzić w ciągu jednej nocnej zmiany. Dla Heathrow oznaczało to brak nega-tywnych konsekwencji dla codziennej eksploatacji urządzeń, to jest tego, czego właśnie nie chcą doświadczać partnerzy i pasażerowie lotniska. Uzyskana przez to oszczędność energetyczna w jedną noc odpowiada zmianie 1000 punktów świetlnych na lampy LED, którą należałoby prowadzić przez cały miesiąc”.

Zmodernizowano centrale o bardzo różnych rozmiarach i wieku, najmniejsze z przepływem 5000 m³/h, największy system składający się z czterech ogromnych central w Terminalu 5 (T5), każdy o wydajności 230,000 m³/h.

Ogromny projekt z krótkim okresem zwrotu
Nastąpiło uszkodznie łożysk w jednym z wentylatorów osiowych AHU, co zaskutkowało konieczną modernizacją w T5. Wymiana wielkiego wentylatora byłaby prawie niemożliwa, biorąc pod uwagę fakt, że centrale znajdują się pięć pięter niżej z bardzo skomplikowanym i ograniczonym dostępem.

Munters został poproszony o zaprojektowanie i prezentację rozwiązania modernizacyjnego dla Heathrow oraz zaofertowanie projektu zastępującego cztery duże wentylatory osiowe za pomocą czterech przegród modułowych, każdej składającej się z 16 małych wentylatorów EC. Na podstawie rejestracji danych i dokładnych obliczeń zuzycia energii, Munters był w stanie przeprowadzić projekcję oszczędności energii, która zapewniłaby zwrot inwestycji (ROI) w zaledwie 2,4 roku.

Bardzo ograniczony i restrykcyjny dostęp sięgający szczytu wyzwań logistycznych dla położonego pięć pięter niżej pomiesz-czenia technicznego, oznaczał wiele prac dodatkowych, koniecz-ność usuwania odpadów ze starych instalacji itp. Choć są to fakty, które w konsekwencji wydłużają ROI dla całego projektu do nieco poniżej trzech lat, to nadal było to bardzo atrakcyjnym terminem zwrotu inwestycji dla Lotniska Heathrow.

MUNTERS dobrze zrozumiał potrzeby Portu Heathrow i wyszedł mu naprzeciw
Modernizację poprowadził kierownik projektu Munters Chris Stead, który odegrał kluczową rolę w dokładnym planowaniu. Dla Heathrow troska o komfort pasażerów ma najwyższy priorytet. Chris Stead opracował szczegółowy plan w jaki sposób oraz kiedy usuwać poszczególne wentylatory tak, aby utrzymać wystar-czający przepływ powietrza i jednocześnie nie naruszyć w sposób odczuwalny komfortu pasażerów podczas prowadzenia modernizacji.

Andy Dobbs zaufał firmie Munters i wyraził zgodę na poprowa-dzenie projektu, którego realizacja odbyła się w okresie dwóch miesięcy, w czasie nocnych zmian. Pozwoliło to uniknąć jakiegokol-wiek negatywnego wpływu na przepływ powietrza zasilającego terminal pasażerski za dnia. Po pomyślnym zakończeniu projektu rejestrowanie bieżących danych zweryfikowało obliczenia ze wstępnych prognoz. W sumie projekt T5 oszczędza dla Portu Lotniczego Heathrow przynajmniej 1,5 GWh rocznie. Cztery impo-nująco duże ścienne zespoły wentylatorów, łącznie zapewniające przepływ powietrza na poziomie 920 000 m³/h, są być może jak dotąd największym zespołem modularnym wentylatorów EC na świecie.

Zaufaj firmie MUNTERS w modernizacji Twoich systemów wentylacyjnych
Od niewielkich urządzeń po największe na świecie - zespół naszych ekspertów pomoże Ci osiągnąć znaczące oszczędności energii. Więcej szczegółów na ten temat pod www.munters.com/fanupgrades.

MUNTERS i wymienne wentylatory EC
Efektywność energetyczna to obecnie integralna część każdego projektu usług obiektowych, konserwacji i prognoz modernizacyjnych. Wiele instytucji bada wnikliwie centrale wentylacyjne (AHU), poszukując tutaj źródeł oszczędności energetycznych.

Modernizacja centrali klimatyzacyjnej za pomocą wentylatorów w technologii EC jest w stanie zaowocować bardzo znaczną oszczędnością energii, redukcją kosztów konserwacji i przynieść wiele dodatkowych korzyści.

Munters opracował koncepcję ściany wentylatorów w konfiguracji modularnej, która szczegółowo zaprojektowana przed podjęciem prac modernizacyjnych pozwala na bardzo sprawną instalację w miejscu wykonania montażu.

Zobacz film ze studium przypadku z lotniska Heathrow tutaj:


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI WIĘCEJ INFORMACJ

Munters upgrade provides many benefits

On top of the enormous amount of energy saved, Heathrow also recognizes a number of other benefits, important for daily operations and passenger comfort.

Improved reliability: compared to a conventional AHU fan motor, a fan wall configuration provides both resilience and improved reliability. If one fan breaks down, a strong airflow will still be maintained by the other fans, avoiding emergency situations.

Less maintenance: since the EC fans are 100% maintenance-free, the fan wall solution will save maintenance costs like bearing lubrication and V-belt replacement.

Reduced need of spare parts stock: no need to stock different types of bearings and V-belts that fit the different AHUs. For Heathrow this means big savings since now they are only stocking two small EC fans compared to holding a huge stock of different V-belts, bearings etc.

Reduced noise and vibration levels: for technical staff working in the plant rooms, the reduction in noise levels are significant and even passengers in the terminal may experience both lower noise and vibration levels thanks to the smooth and silent operation of the EC fans.

Huge project with quick ROI
A bearing break-down in one of the AHU axial fans initiated the T5 upgrade project. To replace the big fan would be almost an impossible task since the AHUs are situated five stories down and are very complicated with limited access.

Munters was asked to design an upgrade solution and provided Heathrow with a quotation for a project replacing the four big axial fans with four fan walls, each consisting of 16 small EC fans.

Based on data loggings and thorough energy calculations, Munters was able to predict energy savings that would provide a return on investment (ROI) in less than 2 ½ years.

The limited and restricted access in addition to the logistic challenges from working in a plant room five stories down, implied a lot of extra work for waste removal. This changed the ROI to less than three years, which was still a great result for Heathrow.

Munters understood and met Heathrow’s needs
The upgrade project was led by Munters’ Project Manager Chris Stead, who had a pivotal role in the thorough planning. Heathrow’s biggest concern was passenger comfort, and Chris Stead worked out a detailed plan on how to remove one fan at a time so they would maintain sufficient airflow during the upgrade process, and not impact passengers comfort.

Andy Dobbs trusted Munters to take project lead, which took place in night shifts over a two month period, thus avoiding any negative impact on airflow for the passenger terminal during daytime.

After the successful completion of the project, continuous data logging has verified the calculations, and in total the T5 project saves Heathrow no less than 1.5 GWh per year. The four impressively big fan walls provide an air flow of 920,000 m3/h, might very well be the biggest fan wall in the world.

Kilka faktów

  • redukcja zużycia energii 30 do 60%
  • zwrot nakładów inwestycyjnych poniżej 3 lat
  • Zwiększenie niezawodności i elastyczności systemu uzdatniania i dystrybucji powietrza
  • zmniejszone zapotrzebowanie na konserwacje i przeglądy
  • zredukowane zapotrzebowanie na magazynowanie części zamiennych
  • obniżony poziom hałasu i wibracji systemu wentylacyjnego
  • POBIERZ PDF TUTAJ

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.