Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

CS_Martin och servera_Hero.jpg

kymmenen vuoden taistelu kylmyyttä vastaan!

Martin Olsson är Sveriges största leverantör av livsmedel och dryck till restaurangbranschen och storkök. Vid det stora fryslagret i Stockholm upplevde man ordentliga problem med is- och frostbildning i frysutrymmet såväl som i de två luftslussarna.

Vi har en mycket tät trafik av gaffeltruckar, in och ut i det 26 grader kalla fryslagret. Ända upp till 50 gånger per timme, berättar Lars Sandell, teknisk driftchef vid Martin Olsson. Varm, fuktig luft trängde in i de två luftslussarna och bildade frost och is överallt. Totalt ägnade vi nog 15-20 timmar i veckan åt att på olika sätt ta bort isen. Men det värsta var att det blev blött inne i slussarna och att isen skapade hala golv. Ibland blev det riktiga kullar av is på golvet.
- Det var svårt att röra sig effektivt och det innebar en ökad risk för olyckor, fortsätter arbetsledaren Roland Sacco.
Munters lösning på problemet var att installera en IceDry avfuktare var i båda luftslussarna så att den luft som tillfördes luftslussarna var torr och inte kunde bilda frost och is.
- På två veckor försvann "skägget" och snart var det helt is- och frostfritt, fortsätter Lars Sandell. Det är faktiskt som natt och dag. Tio års kamp mot isen är äntligen över. Vi har fått en bättre verkningsgrad och längre livslängd på kylbatterierna eftersom de inte är nerisade och därmed överbelastade. Effektiviteten har också ökat genom att golven inte längre är hala. Men vi har inte bara vunnit ur driftssynpunkt, utan minst lika mycket ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har fått en säkrare och mycket behagligare arbetsmiljö.

Frequent forklift truck traffic in and out of the -26ºC cold store

“We have very frequent forklift truck traffic in and out of the -26ºC cold store. Up to 50 times an hour,” Lars Sandell, the technical operations manager at Martin Olsson, tells us. “Warm, moist air was entering into the two air locks and forming frost and ice everywhere. We were probably spending a total of 15-20 hours a week removing the ice in different ways. But the worst thing was that it was just in the air locks and the ice created slippery floors. Sometimes there were actual hills of ice on the floor.” “It was difficult to move around efficiently and it led to an increased risk of accidents,” foreman Roland Sacco continues.

IceDry® dehumidifier solved the issues in the cold store

Munters’ solution to the problem was installing an IceDry® dehumidifier in each of the two air locks so that the air supplied to the air locks was dry and could not form frost and ice. "Soon it was completely free of ice and frost," Lars Sandell continues. “It has made a real change. The ten-year battle against the ice is finally over. We have achieved a greater degree of efficiency and greater service life for the cooling batteries as they are no longer iced up and therefore overloaded. We have also seen a further increase in efficiency in our work, as the floors are no longer slippery. However, we have not only gained from an operational point of view but also at least as much from an environmental point of view. We have achieved a safer and much more pleasant working environment.”

Lyhyesti

  • Förhindrar is- och frostbildning
  • Minskar behovet av tids- krävande avfrostning
  • Sparar energi och minskar underhåll
  • Minskar risken för skadade produkter
  • Förbättrar arbetsmiljön genom att minska risken för skador hos anställda
  • Improved working environment
  • Reduced risk of injuries to employees

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen