Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Piglets want good air quality

Kvalita vzduchu v budovách pro hospodářská zvířata

Aby se maximalizovala produktivita a předcházelo šíření chorob v budovách pro hospodářská zvířata, je nutno věnovat speciální pozornost kvalitě vzduchu. Kvalita vzduchu je vysoce důležitá i pro lidi, kteří v daném prostředí pracují.

Je potřeba přívod kyslíku a odčerpávání škodlivých plynů, dále pak ventilace k odstraňování tepla a vlhka a další chlazení v nejteplejších obdobích. Brojleři nedosáhnou zcela svého genetického produktivního potenciálu, pokud nejsou chováni v řízeném prostředí. Stejně tak nosnice nebudou produkovat stejné množství vajec o požadované hmotnosti a síle skořápky, pokud nebude prostředí řízeno. Podobné řízení prostředí a kvality vzduchu potřebují i prasata, aby se jim v produkční fázi vedlo co nejlépe. 

Farmer working in the dairy barn

Společnost Munters může pomoci při zlepšování produktivity a řešení zdravotních problémů, které vznikají v živočišné výrobě, pomocí našich systémů řízení prostředí, které zajišťují dokonalé prostředí ve všech fázích, udržují produktivitu farmy a předcházejí ztrátám. 

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.