Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Stavebnictví

Stavebnictví

Odvlhčování ve stavebnictví

Jednou z nejzásadnějších věcí ve stavebnictví, které nedovolují stavbyvedoucím, hlavním dodavatelům a subdodavatelům usnout, jsou stále kratší termíny při zachování vysoké kvality. K nejčastějším problémům kromě jiného patří betonové desky se zvýšenými úrovněmi vlhkosti.

Čekat na proces přirozeného schnutí je často nemožné vzhledem k tomu, že to dlouho trvá a způsobuje zpoždění. Pokud nejsou splněny specifikace pro obsah vlhkosti v betonu, nelze postavit další podlaží, nelze aplikovat těsnicí hmoty a dodavatelé podlahových krytin nemohou pokračovat v práci. Tento řetězec zpoždění zvyšuje náklady a rizika nedodržení termínů dokončení.

Beton je ze všech různých stavebních materiálů jako zdroj vlhkosti nejproblematičtější. I když deska vypadá suchá, zdání může klamat: Za průměrných okolních podmínek může deska odlitá v uzavřené budově schnout rychlostí přibližně 2,5 cm za měsíc. Ale i to je jen zobecnění – skutečná rychlost se bude lišit v závislosti na složkách betonu (složení mixu), procesu tvrdnutí a okolních podmínkách – vnitřní a vnější teplotě a vlhkosti.

Pokud není přebytečná vlhkost odstraněna, může nastat několik problémů:

  • Přesun vlhkosti na povrch, což může vést k selhání lepidel, změně barvy podlahových krytin a vzniku bublin v nátěrech.
  • Růst plísní v dalších materiálech, pokud přetrvává vysoká vlhkost v okolí.
  • Špatná počáteční adheze podlahových krytin instalovaných na desku.

Společnost Munters dokáže zajistit dokonalé prostředí, které pomáhá předcházet zpoždění stavby a řeší problémy s vlhkostí. Kontaktuje společnost Munters a informujte se o sortimentu produktů určených k řešení požadavků ve stavebnictví.

Aplikace

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.