Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Construction.jpg

Stavebnictví

Odvlhčování ve stavebnictví

Jednou z nejzásadnějších věcí ve stavebnictví, které nedovolují stavbyvedoucím, hlavním dodavatelům a subdodavatelům usnout, jsou stále kratší termíny při zachování vysoké kvality. K nejčastějším problémům kromě jiného patří betonové desky se zvýšenými úrovněmi vlhkosti.

Čekat na proces přirozeného schnutí je často nemožné vzhledem k tomu, že to dlouho trvá a způsobuje zpoždění. Pokud nejsou splněny specifikace pro obsah vlhkosti v betonu, nelze postavit další podlaží, nelze aplikovat těsnicí hmoty a dodavatelé podlahových krytin nemohou pokračovat v práci. Tento řetězec zpoždění zvyšuje náklady a rizika nedodržení termínů dokončení.

Beton je ze všech různých stavebních materiálů jako zdroj vlhkosti nejproblematičtější. I když deska vypadá suchá, zdání může klamat: Za průměrných okolních podmínek může deska odlitá v uzavřené budově schnout rychlostí přibližně 2,5 cm za měsíc. Ale i to je jen zobecnění – skutečná rychlost se bude lišit v závislosti na složkách betonu (složení mixu), procesu tvrdnutí a okolních podmínkách – vnitřní a vnější teplotě a vlhkosti.

Construction concrete.png

Pokud není přebytečná vlhkost odstraněna, může nastat několik problémů:

 • Přesun vlhkosti na povrch, což může vést k selhání lepidel, změně barvy podlahových krytin a vzniku bublin v nátěrech.
 • Růst plísní v dalších materiálech, pokud přetrvává vysoká vlhkost v okolí.
 • Špatná počáteční adheze podlahových krytin instalovaných na desku.

Společnost Munters dokáže zajistit dokonalé prostředí, které pomáhá předcházet zpoždění stavby a řeší problémy s vlhkostí. Kontaktuje společnost Munters a informujte se o sortimentu produktů určených k řešení požadavků ve stavebnictví.

  • Můžeme vám pomoci s

   Koroze

   Koroze neboli oxidace kovu je značně ovlivňována přítomností vlhkosti ve vzduchu.

   Číst dál

   Plísně a bakterie

   Příčinou mnoha problémů v našem každodenním životě je příliš vysoká úroveň relativní vlhkosti.

   Číst dál
  • Oblasti znalostí

  • Související produkty

   • M Series

    Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

    Zobrazit více

    GLASdek®

    Munters GLASdek® is a high efficiency evaporative cooling media that is…

    Zobrazit více

  Dovolte, abychom vám pomohli

  Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.