Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

uhelné elektrárny

uhelné elektrárny

Proces čištění spalin používá technologii odlučování mlhy, kterou vyvinula společnost Munters.

Aktivní uhelné elektrárny

Díky čištění spalin je možné významně snížit množství ekologicky rizikových emisí. Součástí tohoto procesu je odlučování mlhy společnosti Munters. Jeden z příkladů využití této technologie se nachází v uhelných elektrárnách.

Mnoho elektráren získává energii spalováním uhlí, což přirozeně vede k problémům se znečištěním vzduchu. Emise síry z elektráren způsobují kyselé deště, které mají na svědomí rozsáhlá poškození budov i přírody.
Vlády států proto zavedly přísné regulace pro snížení emisí způsobujících kyselé deště.

V Asii, Evropě a mnoha dalších oblastech po celém světě byl spuštěn velký počet úspěšných projektů, které slouží k čištění spalin z uhelných elektráren. Tento proces, nazývaný odsiřování, se odehrává v technologické věži, kterou spaliny prochází před tím, než jsou vypuštěny z komína elektrárny.

Společnost Munters nabízí různé produkty a řešení pro uhelné elektrárny.

  • Aktivní elektrárny – čištění spalin
  • Neaktivní elektrárny (záložní nebo zakonzervované) – ochrana odvlhčováním

V prvním kroku jsou znečištěné spaliny zkrápěny směsí vody a chemikálií, které na sebe váží znečišťující látky. Společným působením rychlosti a setrvačných sil pak odlučovače mlhy Munters zachycují znečištěné kapky, které padají dolů a shromažďují se na dně technologické věže. Odlučování mlhy také zahrnuje čisticí zařízení. Díky němu je možné z odlučovačů mlhy odstraňovat znečištěnou vodu a kal, a udržovat tak odlučovače v čistém stavu pro zajištění maximální účinnosti.

459504093.jpg

Čištění odsiřováním je velmi účinné. Během tohoto procesu dojde k zachycení až 95 % znečišťujících látek.

Neaktivní elektrárny (uhelné i jiné)

Pomocí odvlhčovací technologie Munters je možné snadno ochraňovat kotle (spalinové i vodní části), celé kotelny, potrubí a parní turbíny. Snížením relativní vlhkosti na 50 % nebo méně je možné zastavit korozi nebo ji v případě velmi znečištěného prostředí alespoň podstatně zpomalit.
Pokud je zařízení v pohotovostním stavu, je možné ochraňovat spalinovou část kotle a parní turbínu. V případě zakonzervování je možné vypustit i všechnu vodu z vodní části a nahradit ji suchým vzduchem.
Při obnovení provozu není nutné nejprve odstraňovat ochranná opatření, stačí pouze do systému znovu napustit vodu.
Ochrana pomocí technologie odvlhčování společnosti Munters je prověřená, jednoduchá, levná a vysoce účinná.
Naše odvlhčovací technologie Munters je použitelná pro uhelné elektrárny i pro jiné typy elektráren, včetně elektráren s plynovou turbínou.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.