Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Nápoje

Nápoje

Dokonalá výroba nápojů po celý rok

Při zpracování instantní kávy se oddělí rozpustný kávový extrakt, přefiltruje se, zkoncentruje a přivede do rozprašovací sušárny, kde je vzduchem vysušen a vznikne prášek. Odvlhčený vzduch, který se přivádí do rozprašovací sušárny, se ohřeje asi na 480 °F (250 °C) a projde extraktem, aby došlo k odpaření vody. Vzduch odchází z rozprašovací věže v horní části a výsledný suchý kávový prášek se usazuje na dně věže s 2–4% obsahem vlhkosti.

Rozprašovacímu sušení suchým vzduchem se dává přednost před sublimačním sušením, protože je ekonomičtější, nabízí kratší doby sušení a je pro výrobky citlivé na teplo praktičtější.

Protože vlhkost vzduchu během ročních období značně kolísá, používá se pro odvlhčení vzduchu zařízení Munters, které dodává suchý vzduch do rozprašovací věže. Díky tomu lze vyrovnat hodnoty vlhkosti, zkrátit dobu sušení produktu, uspořit energii a zachovat stejnoměrnost jemných zaoblených částic a kvalitu výsledného produktu.

Pro dosažení správné velikosti částic, které se lépe rozpustí v hrnku zákazníka, se pak kávový prášek aglomeruje. Poté se dále vysuší a zchladí v sušárně s fluidní vrstvou, a aby znovu nevstřebal vlhkost, přepravuje se pomocí vzduchu z odvlhčovače Munters.

Částice instantní kávy jsou hygroskopické – proto musí být baleny v prostředí s nízkou vlhkostí, aby produkt zůstal suchý a ve vynikající kvalitě až do doby, než ho zákazník otevře.

  • Stálá vynikající kvalita
  • Kratší doba sušení
  • Prevence opětovného vstřebávání vlhkosti a slepování
  • Nižší spotřeba energie

Vyfukování nápojových láhví

Kondenzace vody na povrchu forem pro plastové nápojové láhve může snížit kvalitu láhví a rychlost cyklu, což vede ke zvýšení provozních nákladů.  

Kondenzace na formách pro nápojové láhve způsobuje problémy s kvalitou, protože může zanechat stopy od vody nebo praskliny. Adsorpční odvlhčování společnosti Munters tyto problémy řeší vháněním suchého vzduchu do prostoru kolem formy nebo do provozní místnosti.  Díky tomu, že je prostředí kolem formy na nápojové láhve suché, má obsluha volnou ruku při nastavování optimální teploty chlazení. Čím nižší je teplota formy, tím rychleji se vyfouknutá nápojová láhev ochladí.  Zkrátí se tak doby cyklů a během jednoho provozního cyklu lze vyrobit více výrobků.

507819475.jpg

Odvlhčovací systémy Munters zabraňují kondenzaci vysoušením vzduchu, který formu obklopuje. Energeticky účinný vysoušecí adsorpční odvlhčovač absorbuje a odstraňuje vlhkost ze vzduchu. Protože je vzduch suchý, nemůže na povrchu chlazené formy pro nápojové láhve kondenzovat žádná vlhkost.

  • Kratší doby cyklů – zvýšení výroby až o 40 % díky nižší teplotě chlazení
  • Nižší nároky na údržbu formy – koroze povrchu formy je podstatně menší
  • Bez zpomalení výroby kvůli rzi na přesných kluzných plochách
  • Kondenzace nepoškozuje povrchy
  • Neměnný výrobní harmonogram po celý rok 

Typové studie