Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Ropa, plyn a nafta

Ropa, plyn a nafta

Pro ropný a plynárenský průmysl je velmi důležitá potřeba odstraňovat a odlučovat kapaliny, stejně jako vlhkost a znečišťující látky, a to od průzkumu přes produkci, přepravu, rafinování až po konečný prodej.

Bez této funkce klesá kvalita produktu, dochází k poškození zařízení a vybavení a celý proces se může zadřít nebo bude vyžadovat nákladnou údržbu.

Odlučování mlhy v rámci tohoto procesu je velmi důležité pro efektivní odstraňování a recyklaci nebo likvidaci všech typů kapalin nebo znečišťujících látek. Chrání následné vybavení a technologické systémy, aniž by se snižoval výkon zpracování, a zavádí nezbytnou úroveň regulovatelnosti před každou následující fází procesu. Spolehlivé provádění těchto činností zahrnuje výběr správné konfigurace odlučování mlhy pro danou aplikaci tak, aby odpovídala technologickému zařízení, místu, zátěži a aplikaci. Správný výběr součástí pro odlučování mlhy vyžaduje přesné sladění lopatky odlučovače s charakteristikou proudu plynu. K tomu je zase nutné důkladně rozumět souvisejícímu zpracování ropy a plynu a fyzikální podstatě samotného odlučování mlhy.

shutterstock_15733810-color-screen.jpg

Technologie odvlhčování společnosti Munters se používá k ochraně nákladného a kriticky důležitého vybavení při současném podstatném snížení nákladů na údržbu a zajištění optimální dostupnosti s nižšími náklady. Kromě prevence okamžité kondenzace se aktivně snižuje relativní vlhkost na úroveň okolo 50 % nebo méně, což zastavuje korozi. Technologii odvlhčování Munters lze použít pro stavby i mechanické, elektrické a elektronické vybavení. Při opětovné aktivaci není potřeba provádět žádné postupy k ukončení konzervace. Odvlhčování je mnohem efektivnější než použití stacionárního vytápění, čímž se výrazně snižují náklady na energii.

Použití odlučování mlhy v ropném a plynárenském průmyslu:

 • Odstraňování přenosu kapalin
 • Odstraňování kondenzované kapaliny
 • Odstraňování znečišťujících látek

Přenos kapalin může způsobit:

 • ztrátu kvality produktu,
 • poškození následných součástí,
 • vyšší náklady na energii.

Kondenzovaná kapalina způsobuje:

 • mnohem nižší účinnost procesu,
 • problémy s korozí, a tudíž kratší životností vybavení (zejména kompresorů),
 • fyzické poškození následného technologického vybavení,
 • ztrátu energie.

Znečišťující látky způsobují:

 • korozi potrubí a kompresorových stanic,
 • fyzické poškození následných součástí,
 • vyšší náklady na energii.

Některé typické procesy se znečišťujícími látkami:

 • Odstraňování vody a vyprodukovaných pevných látek
 • Odstraňování minerálů a kovů (rez)
 • Odstraňování síry
Aplikace

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.