Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
shutterstock_110796884_color_screen.jpg

Ropa, plyn a nafta

Pro ropný a plynárenský průmysl je velmi důležitá potřeba odstraňovat a odlučovat kapaliny, stejně jako vlhkost a znečišťující látky, a to od průzkumu přes produkci, přepravu, rafinování až po konečný prodej.

Bez této funkce klesá kvalita produktu, dochází k poškození zařízení a vybavení a celý proces se může zadřít nebo bude vyžadovat nákladnou údržbu.

Odlučování mlhy v rámci tohoto procesu je velmi důležité pro efektivní odstraňování a recyklaci nebo likvidaci všech typů kapalin nebo znečišťujících látek. Chrání následné vybavení a technologické systémy, aniž by se snižoval výkon zpracování, a zavádí nezbytnou úroveň regulovatelnosti před každou následující fází procesu. Spolehlivé provádění těchto činností zahrnuje výběr správné konfigurace odlučování mlhy pro danou aplikaci tak, aby odpovídala technologickému zařízení, místu, zátěži a aplikaci. Správný výběr součástí pro odlučování mlhy vyžaduje přesné sladění lopatky odlučovače s charakteristikou proudu plynu. K tomu je zase nutné důkladně rozumět souvisejícímu zpracování ropy a plynu a fyzikální podstatě samotného odlučování mlhy.

Technologie odvlhčování společnosti Munters se používá k ochraně nákladného a kriticky důležitého vybavení při současném podstatném snížení nákladů na údržbu a zajištění optimální dostupnosti s nižšími náklady. Kromě prevence okamžité kondenzace se aktivně snižuje relativní vlhkost na úroveň okolo 50 % nebo méně, což zastavuje korozi. Technologii odvlhčování Munters lze použít pro stavby i mechanické, elektrické a elektronické vybavení. Při opětovné aktivaci není potřeba provádět žádné postupy k ukončení konzervace. Odvlhčování je mnohem efektivnější než použití stacionárního vytápění, čímž se výrazně snižují náklady na energii.

shutterstock_15733810-color-screen.jpg

Použití odlučování mlhy v ropném a plynárenském průmyslu:

 • Odstraňování přenosu kapalin
 • Odstraňování kondenzované kapaliny
 • Odstraňování znečišťujících látek

Přenos kapalin může způsobit:

 • ztrátu kvality produktu,
 • poškození následných součástí,
 • vyšší náklady na energii.

Kondenzovaná kapalina způsobuje:

 • mnohem nižší účinnost procesu,
 • problémy s korozí, a tudíž kratší životností vybavení (zejména kompresorů),
 • fyzické poškození následného technologického vybavení,
 • ztrátu energie.

Znečišťující látky způsobují:

 • korozi potrubí a kompresorových stanic,
 • fyzické poškození následných součástí,
 • vyšší náklady na energii.

Některé typické procesy se znečišťujícími látkami:

 • Odstraňování vody a vyprodukovaných pevných látek
 • Odstraňování minerálů a kovů (rez)
 • Odstraňování síry

Počet případových studií: Ropa, plyn a nafta

 • Můžeme vám pomoci s

  Znečištění vzduchu

  Znečištění vzduchu je všudypřítomný problém, který se týká mnoha odvětví, od emisí těkavých organických sloučenin (VOC) po kontaminaci citlivých materiálů ve výrobním procesu.

  Číst dál

  Pokles tlaku

  Odlučovače mlhy lopatkového typu mají nejnižší pokles tlaku v porovnání s jinými mechanismy odlučování plynu a kapaliny u širokého spektra velikostí kapek a objemů kapalin.

  Číst dál

  Kondenzace

  Když se voda vypařuje, stává se z ní vodní pára. Pokud pak přijde do styku se studenými povrchy, začne se na stěnách, stropech a produktech tvořit kondenzace.

  Číst dál

  Koroze

  Koroze neboli oxidace kovu je značně ovlivňována přítomností vlhkosti ve vzduchu.

  Číst dál

  nánosů ledu

  Led a námraza v a na chlazených a mražených potravinách ovlivňuje produktivitu, kvalitu a bezpečnost.

  Číst dál
 • Oblasti znalostí

 • Související produkty

  • GLASdek®

   Munters GLASdek® is a high efficiency evaporative cooling media that is…

   Zobrazit více

   Thermo-Z™ Welded Plate Heat Exchanger

   The Thermo-Z™ plate-style heat-exchanger is designed to recover heat from…

   Zobrazit více

   Other Mist Eliminators

   Zobrazit více
  • Zobrazit vše

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.