Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Sustainability landing 1.png

Udržitelnost

„Svou firemní společenskou odpovědnost bereme vážně.“

Jako globální lídr v oblasti řešení pro energeticky úspornou úpravu vzduchu bereme ve společnosti Munters svou firemní společenskou odpovědnost vážně. Chápeme, jak ovlivňujeme svět, ve kterém žijeme.

Proto ve společnosti Munters každý den pracujeme na vytváření „vašeho dokonalého prostředí“. Svým zákazníkům poskytujeme produkty a řešení, které snižují jejich spotřebu energie. To přispívá k omezování celosvětových emisí.

V naší výrobě uplatňujeme udržitelný přístup, zaměřujeme se na efektivní využívání přírodních zdrojů a zároveň omezujeme a recyklujeme náš odpad. Protože jednou ze základních hodnot společnosti Munters je víra, že „vždy existuje nějaký lepší způsob“.

Již jsme učinili významná zlepšení, ale neustále hledáme příležitosti k dalšímu vylepšování našich produktů i výrobních postupů.

Společnost Munters se bude i nadále zapojovat do vytváření udržitelné budoucnosti pro všechny.

Zásady a jejich platnost

Zásady udržitelnosti

Přáním společnosti Munters je vytvořit „vaše dokonalé prostředí“ prostřednictvím udržitelných řešení. Ta musí přinášet jak ekologické, tak ekonomické výhody pro naše zákazníky i pro společnost jako celek. Jednou z našich základních hodnot proto je „vytváření udržitelné hodnoty“.

Naší touhou je vyrábět produkty způsobem, který vede k bezpečnému, zdravému a ekologickému podnikání. Děláme to pro naše zaměstnance, zákazníky, komunity a životní prostředí celkově.

Naší touhou je vyrábět produkty způsobem, který vede k bezpečnému, zdravému a ekologickému podnikání. Děláme to pro naše zaměstnance, zákazníky, komunity a životní prostředí celkově.

Původ

Principy a zásady podnikání společnosti Munters byly formulovány tak, aby podporovaly iniciativu Global Compact Organizace spojených národů a jejích deset principů společenské odpovědnosti firem.

Tyto principy se skládají z pravidel týkající se respektování

  • základních lidských práv,
  • pracovních práv, včetně předpisů zakazujících dětskou a nucenou práci,
  • ekologických a bezpečnostních směrnic,
  • pravidel pro boj s korupcí.

Platnost

Principy a zásady podnikání společnosti Munters platí celosvětově pro všechny funkce a oblasti podnikání společnosti Munters a pro její zaměstnance.

Odpovědnost

Členové představenstva jsou v rámci svých pravidelných zasedání odpovědni za formální rozhodování o principech podnikání a za sledování pokroku jejich zavádění.

Manažeři skupin jsou odpovědni za zavádění principů podnikání, včetně stanovování a kontroly cílů pro zlepšení na úrovni skupiny. Vedení skupiny vytváří zásady, skupinové cíle a sleduje pokrok.

Ředitelé jsou odpovědni za převod a řízení principů podnikání, firemních cílů a úkolů a souvisejících zásad do místních postupů společně s požadovanou místní legislativou.

Manažeři a supervizoři jsou odpovědni za zajištění toho, že jejich zaměstnanci rozumí principům podnikání, zásadám, postupům a cílům. Musí rovněž zajistit, aby jejich zaměstnanci absolvovali v této oblasti příslušné školení.

Zaměstnanci jsou odpovědni za to, že budou dobře znát principy podnikání, zásady a postupy, které se týkají jejich práce, a bude je uplatňovat v praxi.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.