Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Ovoce a Zelenina

Ovoce a Zelenina

Odvlhčování optimalizuje produkci ovoce

Snahy o dávkové sušení byly dříve ztěžovány prudkými změnami rychlostí, s jakou ovoce a zelenina odevzdávají svou vlhkost. Nejdůležitějším úkolem při vysoušecím procesu je předejít vytvoření suché slupky na produktu, která brání dalšímu odevzdávání vlhkosti z vnitřku ovoce nebo zeleniny.

Munters dodává vylepšené odvlhčovací systémy pro dodávku vzduchu s nízkou vlhkostí do tunelu s vlhkými produkty, rozloženými na tácech v několika vrstvách. 

Munters dodává vylepšené odvlhčovací systémy pro dodávku vzduchu s nízkou vlhkostí do tunelu s vlhkými produkty, rozloženými na tácech v několika vrstvách. 

 • Zvýšení produktivity
 • Během sušení se nevytvoří suchá slupka
 • Optimální rozložení vzduchu
 • Maximální odpařovací efekt
 • Velmi dobré zachování barvy
 • Přirozenější chuť a struktura
 • Nižší riziko tvorby plísní a kvasinek
 • Optimální energetická účinnost
MLPlus on transparent.png

Munters zajišťuje ideální rozložení vzduchu v okolí produktů pro co nejvyšší odpařovací účinek. Přístup s optimalizací vlhkosti je vhodný pro proměnlivé podmínky, které jsou během zpracování zapotřebí. Je udržována konstantní teplota a vlhkost a dbá se na to, aby nedošlo k vysušení povrchu produktů. Díky tomuto sušicímu procesu nedochází k přehřívání ovoce a zeleniny. Přístup společnosti Munters také zajišťuje velmi dobré zachování barev, přirozenější chuť a lepší strukturu sušeného produktu.

Systém Munters přispívá i k snadnějšímu zajištění hygieny, protože baktericidní a fungicidní vlastnosti jeho vysoušecího systému snižují rizika růstu kvasinek a bakterií. Výrobce nepocítí vliv proměnlivých klimatických podmínek, které by jinak mohly snížit výnosy.

Energetická účinnost

Přístup společnosti Munters optimalizuje energetickou účinnost a zajišťuje celoroční produkci ovoce a zeleniny ve vysoké kvalitě.

Sušení ovocných a zeleninových prášků

Z produktu se vylisuje šťáva a přefiltruje se, aby se odstranila vláknina a semena. Šťáva se pak zkoncentruje na kaši a předá do rozprašovací sušárny. Po procesu rozprašovacího sušení prášek putuje do systému s fluidní vrstvou, kde dochází k aglomeraci a druhé fázi sušení, při které se sníží obsah vlhkosti na požadovanou hodnotu (2–4 %).

Celoroční odvlhčování vzduchu dodávaného do rozprašovací věže vyrovnává úroveň vlhkosti v každém ročním období, zvyšuje výnosy a udržuje stejné vlastnosti a kvalitu výsledného produktu. Vzduch pro druhou fázi sušení s fluidní vrstvou se odvlhčuje a chladí, aby vyhovoval požadavkům na chlazení a vyvážený obsah vlhkosti ve výrobku. Suchý vzduch se také používá pro pneumatickou přepravu prášku, aby při ní nedocházelo ke zpětnému vstřebávání vlhkosti.

 • Stálá kvalita
 • Prevence zpětného vstřebávání vlhkosti
 • Prevence zpětného vstřebávání vlhkosti při pneumatické dopravě
 • Zvýšená kapacita

Balení mražené zeleniny

Mražená zelenina balená ve volumetrických plnicích strojích je rozdělována do obalů tak, že plněný obal prochází pod otvorem a produkt je do obalu uvolňován přes násypný žlab. Různé části stroje jsou chlazeny na přibližně stejnou teplotu, jakou má produkt, protože pro zajištění správného plnění obalů je důležitý hladký pohyb produktů.

Pokud je mražená zelenina dopravována do balicího zařízení přes oblasti s vyšším rosným bodem, než je teplota produktu, a samotné zařízení je také umístěno v místě s vysokým rosným bodem, dochází na produktu i na zařízení ke kondenzaci. Tento kondenzát vytváří nánosy ledu na dávkovacím mechanismu (pro uvolňování produktu do balení) a na násypném žlabu, blokuje jejich správnou činnost a má za následek nerovnoměrné plnění obalů.

AT_Case_Beans with frost.jpg

Společnost Munters předchází tvorbě ledu na produktu a zařízení během zmrazování produktu pomocí adsorpčního odvlhčování.

 • Předcházení tvorbě ledu v přepravním a balicím prostoru
 • Rychlejší plnění
 • Přesné vážení
 • Méně odstávek

Humidification of Vegetables

Award

         

Health & Safety Award

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.