Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
shutterstock_99595172-color-screen.jpg

Maso, drůbež a ryby

Prevence kondenzace v masném průmyslu

V závodech na zpracování masa, drůbeže a ryb je problémem nežádoucí vlhkost. Zamlžení může vést k problémům s bezpečností pracovníků. Nežádoucí vlhkost se tvoří na zařízení, podlahách, stropech a stěnách a může způsobit potenciální kontaminaci potravin, která ovlivní kvalitu produktu i bezpečnost pracovníků.

Ke kondenzaci v závodech na zpracování masa, drůbeže a ryb dochází tehdy, když se teplý vlhký vzduch dostane do kontaktu s chladnějším povrchem, například v bourárnách, chladicích boxech a balírnách. Výrobní personál může trávit nezanedbatelnou část pracovní doby odstraňováním kondenzace, která se tvoří stropech a stropním potrubí v blízkosti míst, kde se provádí eviscerace.

Po sanitaci a před započetím zpracování je nutné odstranit veškerou kondenzaci. Zpracovatelé masa často překrývají chladiče plastovými fóliemi, protože rozdíly v teplotách mohou způsobit orosení stropů a zaměstnávat pracovníky stíráním kondenzátu. Ve snaze o eliminaci kondenzace přidávají ventilátory pro zvýšení pohybu vzduchu v místech pro evisceraci. Tím se často přivede vzduch s vyšší úrovní vlhkosti, který dodá další vlhkost, a vytvořená nerovnováha proudění vzduchu může zvýšit tvorbu kondenzátu. V důsledku změněných cest proudění vzduchu může dojít ke kondenzaci i v jiných částech závodu.

Zvýšené kontroly USDA a dalších výkonných orgánů přiměly společnosti, aby samy aktivně hledaly nákladově efektivní řešení proti zamlžování, tvorbě ledu, odkapávání a dalším problémům, pramenícím ze zvýšené vlhkosti, a dokázaly tak splnit velmi přísné předpisy a vyhnout se nevyhovujícím výsledkům kontrol.
Adsorpční odvlhčovače Munters dokáží přesně regulovat vlhkost a rosný bod v závodu, takže nemůže docházet ke kondenzaci.

Výrobní personál může trávit nezanedbatelnou část pracovní doby odstraňováním kondenzace, která se tvoří stropech a stropním potrubí v blízkosti míst s těly jatečních zvířat, drůbeže nebo ryb, kde se provádí eviscerace. Po sanitaci a před započetím zpracování je nutné odstranit veškerou kondenzaci.

Test proudění vzduchu společnosti Munters dokáže určit stávající vzduchové cesty a zajistit správné proudění, takže již za několik hodin po spuštění systému Munters kondenzace zmizí, zpracovatelé masa už nemusí rozvěšovat žádné krycí plastové fólie a pracovníci v každé směně nemusí odstraňovat kondenzace ani vysoušet stropy po sanitaci.

shutterstock_86445538-color-screen.jpg

Používání technologií Munters je klíčem k odstranění kondenzace. Díky regulaci kondenzace a vlhkosti dokáže společnost Munters vytvořit optimální podmínky pro zpracování masa, ryb a drůbeže a může nabídnout i rozsáhlý seznam referenčních míst.

Award

         

Health & Safety Award

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.