ussatdesa_Semiconductor_738x400.jpg

Výroba polovodičů

Mnoho provozů a procesů pro výrobu polovodičů a elektroniky vyžaduje důsledně regulované suché prostředí.

Přítomnost nadměrné vlhkosti způsobuje korozi kontaktů v obvodech, kondenzaci na povrchu obvodů mikročipů a nesprávnou adhezi fotorezistů, což během procesu sestavování polovodičů způsobuje poruchy jejich funkce.  Adsorpční odvlhčovače poskytují přesnou regulaci úrovní vlhkosti a umožňují v suchých a čistých halách dosáhnout ideálních výrobních podmínek. 

Regulace vlhkosti odstraní následující problémy:

 • Koroze kontaktů v obvodech
 • Kondenzace na povrchu obvodů mikročipů
 • Poškozování vybavení
 • Nesprávná adheze fotorezistů


Regulace vlhkosti je proto klíčová pro následující oblasti: 

Montážní prostory
Nadměrná vlhkost při výrobě polovodičů a integrovaných obvodů má negativní vliv na proces spojování a zvyšuje výskyt vad. Pro maskování spojů v obvodech se během procesu leptání používají fotocitlivé polymerové látky, zvané fotorezisty. Kvůli svým hygroskopickým vlastnostem tento materiál vstřebává vlhkost, což vede k přerušení nebo přemostění mikroskopických obvodů a tedy k vadě součástky.

Prostory pro výrobu waferů
Spinner během výroby waferu rozpráší na jeho povrch vývojku, takže dojde k rychlému odpaření rozpouštědla z povrchu waferu a jeho povrch se tím zároveň ochladí. Následkem toho dochází na povrchu waferu ke kondenzaci vodní páry ze vzduchu. Tato nadbytečná voda na waferu mění vlastnosti vývojky. Kvůli vstřebávání vlhkosti polymerem také dochází k jeho bobtnání. Regulací relativní vlhkosti se vyloučí možnost, aby se povrch waferu ochladil pod rosný bod okolního vzduchu, takže lze takto zabránit vadám a zničení materiálu.

Fotolitografická místnost
Nadměrná vlhkost ve fotolitografické místnosti způsobí, že oxid křemičitý absorbuje vlhkost, fotorezist bude mít špatnou adhezi a v důsledku namáhání vzniknou trhliny a povrchové defekty.

Rychlejší tvorba vakua
Když je úroveň vlhkosti příliš vysoká, provoz vakuových zařízení, např. kryogenních čerpadel, je zpomalen z důvodu velké zátěže vodními parami. Pokud se úrovně relativní vlhkosti sníží, je možné zvýšit rychlost dávkového zpracování a dosáhnout tak lepší produktivity.

Ochrana EPI zařízení
Vodní páry nebo vlhkost na chladném povrchu epitaxních zařízení kondenzují a způsobují korozi dílů, kvůli které dochází k provoznímu selhávání a zpomalování procesů.

Kromě zajištění optimálních vzduchových podmínek nabízí společnost Munters také řadu produktů Zeol pro snižování emisí VOC, které umí čistit výstupní vzduch s obsahem těkavých organických látek (VOC). Výstupní vzduch z procesů při výrobě polovodičů je znečištěn VOC.  Tyto těkavé organické látky škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí a je třeba je odstranit.  Koncentrátor se zeolitovým rotorem dokáže náklady na tento proces podstatně snížit tím, že VOC před jejich odstraněním účinně koncentruje. 

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Pro polovodičový průmysl s nepřetržitým provozem jsou hlavními výhodami používání rotačních koncentrátorů zvýšená spolehlivost, vyrovnaný tok výstupního vzduchu s minimálním kolísáním tlaku a podstatná úspora provozních nákladů. Systémy Munters koncentrují velké výstupní objemy s nízkými koncentracemi VOC do menšího koncentrovaného proudu, který může být účinně a s nízkými náklady zlikvidován v oxidačním zařízení. Pokles tlaku v tomto systému je malý, takže ušetří spotřebu energie výstupního ventilátoru.

Systémy koncentrátorů Munters se zeolitovým rotorem jsou přední technologií v oblasti snižování emisí VOC. Aktuálně je v provozu více než 200 systémů a naše instalační základna zahrnuje i nejrespektovanější světové společnosti.

Společnost Munters je průkopníkem ve vývoji hydrofobního zeolitu pro adsorpci VOC. Systémy Munters pro snižování emisí VOC mohou dosahovat více než 95% účinnosti destrukce a odstranění (DRE) těkavých organických látek a zároveň snižovat náklady na palivo až o 30–50 % oproti samostatným oxidačním zařízením.

 • Výroba motorů a pohonných systémů

  Výroba motorů a pohonných systémů

  Výrobci motorů a pohonných systémů stojí při chlazení velkých motorů a pohonů před dilematem. Se zvyšující se velikostí jejich zařízení roste…

  Číst dál
 • Výroba polovodičů

  Výroba polovodičů

  Mnoho provozů a procesů pro výrobu polovodičů a elektroniky vyžaduje důsledně regulované suché prostředí.

  Číst dál
 • Telekomunikace

  Telekomunikace

  Společnost Munters dokáže poskytnout úpravu vzduchu pro různé procesy a prostory v telekomunikačním průmyslu.

  Číst dál
 • Televizní obrazovky a příslušenství

  Televizní obrazovky a příslušenství

  Mnoho průmyslových výrobních procesů, včetně výroby televizních obrazovek, vyžaduje přesnou regulaci vlhkosti.

  Číst dál
 • Výroba LED

  Výroba LED

  Mnoho průmyslových výrobních procesů, včetně výroby LED, vyžaduje přesnou regulaci vlhkosti. Výrobní komponenty je třeba chránit před korozí z…

  Číst dál
 • Výrobní haly pro lithiové baterie

  Výrobní haly pro lithiové baterie

  Výroba lithiových baterií se odehrává v malých laboratorních prostředích i ve velkých výrobních suchých halách.

  Číst dál

Počet případových studií: Výroba polovodičů

 • Můžeme vám pomoci s

  Kondenzace

  Když se voda vypařuje, stává se z ní vodní pára. Pokud pak přijde do styku se studenými povrchy, začne se na stěnách, stropech a produktech tvořit kondenzace.

  Číst dál

  Koroze

  Koroze neboli oxidace kovu je značně ovlivňována přítomností vlhkosti ve vzduchu.

  Číst dál
 • Oblasti znalostí

 • Související produkty

  • MB Series

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Zobrazit více

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Zobrazit více

   Řada ML

   Kompaktní, univerzálně použitelné odvlhčovače vzduchu pro mnohostranné…

   Zobrazit více
  • Zobrazit vše

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.