Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Zpracování chemikálií

Zpracování chemikálií

Produkty Munters jsou speciálně konstruovány tak, aby poskytovaly optimální řešení pro vaše konkrétní aplikace zpracování chemikálií.

Aplikace zpracování chemikálií, včetně těch, zahrnujících výrobu hnojiv nebo rekuperaci odpadní kyseliny, často obsahují proudy vzduchu o vysoké teplotě, které je nutno ohřát nebo ochladit, což jsou energeticky náročné procesy spojené s ekonomickými náklady a dopady na životní prostředí. Používání výměníku tepla s vysokou teplotou Munters k přenosu energie z proudu odpadního plynu do jiných vzduchových proudů, které energii potřebují, pomáhá tyto náklady snižovat. 

Výrobci chemikálií navíc bojují s nežádoucí vlhkostí způsobenou vysokými úrovněmi vlhkosti.  Vlhký vzduch může způsobovat slepování nebo shlukování produktu, což vede k problémům s celkovou efektivitou výroby.  Odvlhčováním přiváděného vzduchu pomocí systémů vysoušecího odvlhčování Munters lze dosáhnout ideálního prostředí pro výrobu, balení, přepravu i skladování produktů, které jsou citlivé na vlhkost.

Závody na výrobu kyseliny sírové

Procesy pro výrobu kyseliny sírové vyžadují ohřívání proudu vzduchu na značně vysoké teploty, což znamená i vysoké ekonomické a ekologické náklady.

Náklady v těchto aplikacích lze snížit použitím vysokoteplotních výměníků tepla, ale mnoho zákazníků má obavy o kvalitu a spolehlivost těchto výměníků ve svých klíčových procesech.

Společnost Munters má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním vysokoteplotních výměníků tepla pro procesy CIP a HIP v závodech na výrobu kyseliny sírové, takže naši zákazníci mohou být úplně klidní a spolehnout se na naše produkty a snížit tak své náklady bez obav, že by vystavili své procesy problémům. Munters poskytne optimální řešení pro konkrétní použití a zákazníka a provede návrh výměníku tepla na zakázku.

Výroba skla

Tenká průhledná plastová fólie, která slouží k lepení vrstev bezpečnostního skla, je velmi hygroskopická. Hygroskopické produkty nejsou citlivé na absolutní, ale na relativní vlhkost, která se může zvýšit kdykoliv během roku.

Při vystavení vlhkosti během zpracování se fólie může odpařit, a vzniknou tak bublinky páry, které se v bezpečnostním skle zachytí a způsobí zhoršení kvality a drahé výrobní ztráty. Adsorpční odvlhčovače Munters zajišťují prostředí s nízkou vlhkostí, které je vhodné pro výrobu, skladování a používání těchto lepicích vrstev. 

Pro odstranění problémů s vlhkostí je nutné udržovat teplotu 70 °F / 21 °C a 20–22% relativní vlhkost. Průmyslové odvlhčovací systémy Munters jsou ideální pro výrobu skla, protože dokáží spolehlivě udržovat i tak přísné podmínky, jako je rosný bod −70 °F / −57 °C, a jsou dostupné v mnoha konfiguracích s průtokem až 100.000 SCFM.

Odvlhčovací systémy Munters poskytují optimální provozní podmínky během celého roku a zajišťují minimální zmetkovost a stálou kvalitu.

Plasty

U většiny operací při vstřikování plastů musí být pro optimální výsledek teplota chladiva formy velmi nízká.

Toto rychlé chlazení formy znamená, že na jejím povrchu dochází ke kondenzaci vodních par z okolního vzduchu. Zkondenzovaná voda na formě způsobuje problém, protože forma začne korodovat. Způsobuje také problémy s kvalitou výrobku, na kterém zůstanou stopy od vody nebo praskliny.

Odvlhčovací systémy Munters zabraňují kondenzaci vysoušením vzduchu, který formu obklopuje. Energeticky účinný vysoušecí adsorpční odvlhčovač absorbuje a odstraňuje vlhkost ze vzduchu. Protože je vzduch suchý, nemůže na povrchu chlazené formy kondenzovat žádná vlhkost.

Výhody používání odvlhčovacích systémů Munters v provozech se vstřikováním plastů:

  • Kratší doby cyklů – někteří zákazníci udávají až 40% zvýšení výroby na stejných strojích jenom díky nižší teplotě chlazení.
  • Lepší vlastnosti dílů – rychlé zchlazení bez kondenzace dokáže vylepšit průhlednost a krystalickou strukturu dílů z PET.
  • Méně častá údržba formy – protože forma už není při každé dávce vystavována vodě, dochází k velkému snížení koroze jejího povrchu.
  • Žádná rez na vodicích kolících – suchý vzduch chrání i vodicí kolíky, takže zákazníci už nemusí zpomalovat výrobu nebo zastavovat drahé stroje kvůli rzi na přesných kluzných plochách.
  • Lepší povrchy dílů – díky suchému vzduchu už nedochází k poškození přesných detailů na povrchu dílů kondenzací a na povrchu nezůstává ani žádná voda, která by vadila při dokončovacích operacích.
  • Konzistentní plnění plánů výroby – díky neustálému přivádění vzduchu se správnými parametry mohou zákazníci vždy splnit plán výroby bez ohledu na počasí nebo roční období. 
Aplikace

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.