Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
shutterstock_135781739-color-screen.jpg

Zpracování chemikálií

Produkty Munters jsou speciálně konstruovány tak, aby poskytovaly optimální řešení pro vaše konkrétní aplikace zpracování chemikálií.

Aplikace zpracování chemikálií, včetně těch, zahrnujících výrobu hnojiv nebo rekuperaci odpadní kyseliny, často obsahují proudy vzduchu o vysoké teplotě, které je nutno ohřát nebo ochladit, což jsou energeticky náročné procesy spojené s ekonomickými náklady a dopady na životní prostředí. Používání výměníku tepla s vysokou teplotou Munters k přenosu energie z proudu odpadního plynu do jiných vzduchových proudů, které energii potřebují, pomáhá tyto náklady snižovat. 

Výrobci chemikálií navíc bojují s nežádoucí vlhkostí způsobenou vysokými úrovněmi vlhkosti.  Vlhký vzduch může způsobovat slepování nebo shlukování produktu, což vede k problémům s celkovou efektivitou výroby.  Odvlhčováním přiváděného vzduchu pomocí systémů vysoušecího odvlhčování Munters lze dosáhnout ideálního prostředí pro výrobu, balení, přepravu i skladování produktů, které jsou citlivé na vlhkost.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.