Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Thinkstock-Gas Turbines.jpg

Plynové turbíny

Odlučovače mlhy prodlužují životnost filtrů a snižují tlakové ztráty v zařízeních s plynovými turbínami

Se stoupajícími cenami za energii a obecným nedostatkem energie se zvyšuje i poptávka po produktech, které dokáží zvýšit účinnost její výroby. Moderní úpravny vzduchu pro plynové turbíny udělaly velký pokrok ve vylepšování kvality vzduchu pro turbíny, ale i tyto moderní konstrukce mohou trpět znečištěním při nasávání prachu, pevných částic, kapalin nebo soli ve vzduchu. Při správném nasazení technologie odlučování mlhy lze tyto rizika snížit.

Protože je k provozu plynové turbíny zapotřebí velkých objemů vzduchu, výkon a spotřeba paliva generátoru s plynovou turbínou silně závisí na průtoku plynu a kvalitě vzduchu, který je přiváděn do spalovací komory. Čistší vzduch znamená menší zanášení filtrů. Nižší pokles tlaku také znamená vyšší účinnost, která zlepšuje výkon a šetří peníze.  V chladném podnebí, kde se teplota blíží nebo klesá pod 0 °C, vzniká nebezpečí námrazy. Odlučovače mlhy Munters jsou navrženy speciálně pro toto drsné prostředí a dokáží zajistit přívod vzduchu bez ledu po celý rok a poskytnout následující výhody:

Delší provozní doba – díky prodloužené životnosti filtrů.

Nižší pokles tlaku – odstranění krytů proti povětrnostním vlivům a instalace odlučovačů mlhy Munters znamená podstatné snížení tlakových ztrát.

Nižší údržba – prodloužení doby mezi výměnami filtrů snižuje roční náklady na údržbu.

Odpařovací chlazení přívodního vzduchu Munters znamená vyšší účinnost turbíny a větší množství energie vyrobené z jednoho krychlového metru zemního plynu.

Odpařovací chlazení pro plynové turbíny, elektrárny a naftové motory znamená výměnu vody za vzduch. Předřazené chladiče s odpařovacím chlazením zvyšují pomocí strukturovaných médií hustotu spalovacího vzduchu snížením jeho teploty adiabatickým chlazením.

Předřazené chladicí systémy Munters s vysoce účinnými chladicími médii zvyšují výstupní výkon. Předřazený chladič Munters odpařuje vodu do čisté studené páry. Tento chladicí efekt poskytuje přívodní vzduch s vyšší hustotou, který umožňuje plynové turbíně dosáhnout vyšší provozní účinnosti a vyššího výkonu (nejméně o 5–6 %, případně až o 60 % ve velmi teplých či suchých klimatických podmínkách).

Předřazené chladiče Munters mají nízké pořizovací a provozní náklady a velmi krátkou dobu návratnosti investice. U nových instalací představuje dodatečnou výhodu zabudování filtrace nasávaného vzduchu do předřazeného chladiče, což díky jejich společnému pouzdru znamená snížení investičních nákladů na vzduchové filtry i chladiče.

Další výhodou předřazeného chladiče je jeho schopnost filtrace vzduchu. Pokud je nainstalován před prvním filtračním stupněm, odstraní přibližně 90 % procent částic, které by jinak odstraňoval první vzduchový filtr. To podstatně zvýší životnost a sníží náklady na údržbu. Znamená to výhodu i pro jemné filtry, jejichž prachová zátěž se sníží asi o 30 %.

Tlaková ztráta předřazeného chladiče Munters je pouze 50–100 Pa, což je zanedbatelná hodnota v porovnání se ztrátou 250–1.200 Pa, kterou mají standardní vzduchové filtry. Předřazený chladič poskytuje chlazený vzduch bez aerosolu s neměnnou tlakovou ztrátou po celý rok.

Odvlhčený suchý vzduch ochraňuje turbíny 

Vysoká vlhkost způsobuje kondenzaci, korozi a rezavění, které škodí plynovým turbínám, kotlům, čerpadlům, rozvaděčům a řídicí elektronice. Adsorpční odvlhčování společnosti Munters zajišťuje ochranu zařízení před korozí a udržuje je v dokonale zachovalém stavu pro rychlé spuštění.

 • Provozní ochrana pro náhradní rotory, rozvodné místnosti a napájecí vedení
 • Zajištění rychlého startu záložních generátorů a turbín
 • Dokonalá ochrana při zakonzervování nebo dočasném odstavení 
 • Související produkty

  • HCD Series

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Zobrazit více

   GC

   Munters off-the-shelf desiccant dehumidifiers combine state-of-the-art…

   Zobrazit více

   M Series

   Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

   Zobrazit více
  • Zobrazit vše

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.