Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Regulace znečištění a snižování emisí VOC

Regulace znečištění a snižování emisí VOC

Omezování VOC není odvlhčovací proces, ale vypadá velmi podobně. Rotační technologie Munters používá pro optimalizaci procesu snižování emisí VOC namísto vysoušecího rotoru zeolitový rotor.

Co je to VOC?

VOC je zkratka pro těkavé organické látky (Volatile Organic Compound). Těkavé chemické látky se odpařují při pokojové teplotě. Organické látky jsou chemikálie, které obsahují atomy uhlíku. Mezi těkavé organické látky patří průmyslové chemikálie, rozpouštědla, alkoholy a také ropné produkty jako benzín. VOC při vystavení slunečnímu záření vytváří atmosférický ozon nebo smog.

Co je to zeolit?

Zeolit je minerál, který se vyskytuje v přírodě v krystalické podobě. Přírodní zeolit je složen z vodnatých hlinitokřemičitanů s ionty sodíku, vápníku, draslíku nebo barya.
Přírodní zeolit je hydrofilní (vodomilný) a snadno vstřebává a uvolňuje vodu. V nedávné době byly pro komerční využití vyvinuty syntetické zeolity. Bylo vytvořeno přes 70 druhů syntetických zeolitů.
Hydrofobní zeolit je anorganický stabilní krystal s vlastnostmi vhodnými pro adsorpci VOC. Inertní vlastnosti zeolitu znamenají, že nepodporuje chemické reakce a nereaguje ani se silnými kyselinami. Je také nehořlavý až do velmi vysokých teplot.

Jak zeolity funguji?

Základní molekulární struktura zeolitu je čtyřstěn čili pyramida, kterou tvoří oxidy křemíku (SiOn). Čtyřstěny mají jeden atom křemíku uprostřed a v každém rohu kyslík. Zeolitové čtyřstěny jsou spojeny dohromady atomy kyslíku. Propojené zeolity tvoří póry, jejichž velikost je určena počtem propojených molekul zeolitu.

Podle počtu spojení a typu alkalických iontů přítomných v krystalové struktuře se tvoří různé typy zeolitů s různými velikostmi pórů. Velikost těchto pórů také určuje, jaké VOC je možné adsorbovat.

Zařízení Munters Zeol používá směs hydrofobních zeolitů s různými velikostmi pórů. Tato směs umožňuje adsorbovat větší rozsah organických rozpouštědel. Tyto hydrofobní zeolity dokáží v praxi adsorbovat většinu komerčně dostupných rozpouštědel.

VOC jsou přitahovány a zachycovány v pórech zeolitu slabou přitažlivou silou. Tato slabá fyzikální přitažlivá síla mezi chemicky neutrálními sloučeninami je známá jako van der Waalsova síla. VOC zůstávají v pórech, dokud nedojde k zahřátí a tím k uvolnění VOC ze zeolitu do vzduchu.

Když vzduch obsahující VOC prochází kolem zeolitových molekul, funguje zeolit jako reverzní filtr nebo molekulární síto a zachytává sloučeniny, které dokáže adsorbovat, zatímco příliš velkým sloučeninám umožňuje pokračovat v cestě.

Discover Clean technologies

Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.

Get the full story

Náš zpravodaj

Náš e-mailový zpravodaj je skvělým způsobem, jak získávat informace, které hledáte na webu…

Read more

Související produkty

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.