Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
We-Can-Help-IAQ.jpg

Kvalita vzduchu (ve vztahu k pohodlí lidí)

Kvalita vnitřního vzduchu je ohrožována znečišťujícími látkami, jako je prach, pyl, plísně a těkavé organické sloučeniny (VOC).

Tyto znečišťující látky mohou pocházet z vybavení, laboratoří, čisticích roztoků a obyvatel budovy. Zdravotní problémy mohou začít krátce po vystavení působení špatné kvality vnitřního vzduchu. Obyvatelé mohou trpět svěděním očí, bolestmi hlavy a únavou. Dlouhodobé působení špatné kvality vnitřního vzduchu může přispívat ke vzniku chronických respiračních onemocnění, jako je astma. Z tohoto důvodu je trh odvlhčovacích systémů do značné míry podporován obavami o kvalitu vnitřního vzduchu a spotřebu energie v komerčních budovách. Je ironické, že jednou z hlavních příčin problémů s kvalitou vnitřního vzduchu je změna zákonných požadavků, které nyní stanoví, že musí být do budovy přiváděno více vnějšího vzduchu.

Následkem toho může venkovní vzduch nyní tvořit až 80 % zátěže pro odvlhčování v budově a ohrožovat schopnost stávajících klimatizačních systémů zvládat toto zvýšené latentní zatížení. Správná ventilace a odvlhčování mohou poskytovat ekonomické přínosy prostřednictvím nižších provozních nákladů, lepší kvality vnitřního vzduchu a vyššího pohodlí. Projektanti a majitelé se kvůli tomu ale potýkají s významným problémem. Jak vybrat systém pro úpravu vzduchu, který dokáže poskytovat vyšší množství ventilačního vzduchu, jak doporučuje standard ASHRAE 62 a vyžadují upravené stavební předpisy, aniž by se zvýšily náklady na systém a jeho provoz?

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

K uspokojení potřeby vyššího množství ventilačního vzduchu používá společnost Munters dvě osvědčené technologie: rekuperaci energie k eliminaci plýtvání a vysoušecí odvlhčování k nastavení vlhkosti doprostřed komfortní zóny ASHRAE. Zkombinování sušidla s rekuperací energie umožňuje společnosti Munters poskytovat celou řadu výhod. Systém Munters odstraňuje vlhkost v plynném skupenství pomocí sušidla a nikoli prostřednictvím kondenzace s chladicí cívkou. Vzhledem k tomu, že vzduch není při vstupu do budovy saturován, zůstává potrubí přivádějící vzduch suché. Společnost ASHRAE zmiňuje význam suchého potrubí ve standardu 62, který vyžaduje udržování vlhkosti pod hodnotou 70 % RV, aby se předešlo růstu mikrobiálních organismů. Splnění tohoto kritéria pomocí systémů úpravy vzduchu na bázi chlazení je velmi obtížné – ale s produkty Munters lze vlhkost v potrubí snadno řídit při současném splnění pravidel ASHRAE.

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.