Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

We-Can-Help-IAQ.jpg

Kvalita vzduchu (ve vztahu k pohodlí lidí)

Kvalita vnitřního vzduchu je ohrožována znečišťujícími látkami, jako je prach, pyl, plísně a těkavé organické sloučeniny (VOC).

Tyto znečišťující látky mohou pocházet z vybavení, laboratoří, čisticích roztoků a obyvatel budovy. Zdravotní problémy mohou začít krátce po vystavení působení špatné kvality vnitřního vzduchu. Obyvatelé mohou trpět svěděním očí, bolestmi hlavy a únavou. Dlouhodobé působení špatné kvality vnitřního vzduchu může přispívat ke vzniku chronických respiračních onemocnění, jako je astma. Z tohoto důvodu je trh odvlhčovacích systémů do značné míry podporován obavami o kvalitu vnitřního vzduchu a spotřebu energie v komerčních budovách. Je ironické, že jednou z hlavních příčin problémů s kvalitou vnitřního vzduchu je změna zákonných požadavků, které nyní stanoví, že musí být do budovy přiváděno více vnějšího vzduchu.

Následkem toho může venkovní vzduch nyní tvořit až 80 % zátěže pro odvlhčování v budově a ohrožovat schopnost stávajících klimatizačních systémů zvládat toto zvýšené latentní zatížení. Správná ventilace a odvlhčování mohou poskytovat ekonomické přínosy prostřednictvím nižších provozních nákladů, lepší kvality vnitřního vzduchu a vyššího pohodlí. Projektanti a majitelé se kvůli tomu ale potýkají s významným problémem. Jak vybrat systém pro úpravu vzduchu, který dokáže poskytovat vyšší množství ventilačního vzduchu, jak doporučuje standard ASHRAE 62 a vyžadují upravené stavební předpisy, aniž by se zvýšily náklady na systém a jeho provoz?

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

K uspokojení potřeby vyššího množství ventilačního vzduchu používá společnost Munters dvě osvědčené technologie: rekuperaci energie k eliminaci plýtvání a vysoušecí odvlhčování k nastavení vlhkosti doprostřed komfortní zóny ASHRAE. Zkombinování sušidla s rekuperací energie umožňuje společnosti Munters poskytovat celou řadu výhod. Systém Munters odstraňuje vlhkost v plynném skupenství pomocí sušidla a nikoli prostřednictvím kondenzace s chladicí cívkou. Vzhledem k tomu, že vzduch není při vstupu do budovy saturován, zůstává potrubí přivádějící vzduch suché. Společnost ASHRAE zmiňuje význam suchého potrubí ve standardu 62, který vyžaduje udržování vlhkosti pod hodnotou 70 % RV, aby se předešlo růstu mikrobiálních organismů. Splnění tohoto kritéria pomocí systémů úpravy vzduchu na bázi chlazení je velmi obtížné – ale s produkty Munters lze vlhkost v potrubí snadno řídit při současném splnění pravidel ASHRAE.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.