Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Thinkstock-Air Pollution.jpg

Znečištění vzduchu

Znečištění vzduchu je všudypřítomný problém, který se týká mnoha odvětví, od emisí těkavých organických sloučenin (VOC) po kontaminaci citlivých materiálů ve výrobním procesu.

V mnoha zemích platí přísné zásady týkající se znečišťování ovzduší, které pro mnohé podniky představují potenciální náklady a logistické překážky. Společnost Munters ovšem nabízí řešení, která pomáhají snížit obsah těkavých organických látek v odpadním vzduchu i omezit obsah znečišťujících látek v přiváděném vzduchu a ochránit tak procesy, které jsou na znečištění citlivé.

Thinkstock - air pollution Text.jpg

Odlučovače mlhy Munters jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly chránit životní prostředí. Odlučovač mlhy brání unikání kapiček do vnějšího prostředí, čímž pomáhá splnit zákonné požadavky a vyhnout se sankcím. Účinný odlučovač mlhy zjevně přispívá k lepší funkčnosti celého procesu a k ochraně následného vybavení a infrastruktury, protože předchází tomu, aby na stroje a budovy dopadal žíravý a korozivní déšť, čímž prodlužuje životnost zařízení. Slouží k zachytávání kapalného rozpouštědla, čímž minimalizuje náklady na čištění plynů. Společnost Munters rovněž poskytuje koncentrátory se zeolitovým rotorem pro odvětví kontroly znečištění, kde se používají při nízkých koncentracích VOC. Mnoho místních výrobců oxidačních činidel sestavuje kompletní systémy pro omezování VOC na bázi technologie zeolitových koncentrátorů, jejímž průkopníkem je právě společnost Munters.

Společnost Munters poskytuje kazety zeolitového rotoru pro adsorpci VOC v oboru elektroniky/polovodičů, výroby TFT/LCD displejů, tisku/balení, natírání a lakování. Munters vyžívá směs zeolitů k pokrytí široké škály velikostí molekul VOC a rotory Munters jsou 100% anorganické, a tudíž mají nulové riziko požáru. Díky své robustní konstrukci jsou zeolitové rotory Munters lehké a odolné proti korozi. Rotory se dodávají v několika velikostech a zvládají širokou škálu průtoků.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.