A group Munters employees_1200x600.jpg

Munters'in Tarihi

Çevremizdeki havanın içinde bulunan nem Munters faaliyetlerinin merkezini teşkil etmektedir. Carl Munters’ in Termo-dinamikler üzerine bilgisi 1950’ lerin ortasında, havada bulunan nemin, doğa kanunlarında dayanan yöntemleri kullanarak düzenlenebileceği şeklinde yenilikler ile sonuçlanmıştır.

Meşhur İsveçli mucit ve girişimci Carl Munters (1897 – 1989) Marcus Wallenberg ve başka iki kişi ile birlikte Munters’ i kurduklarında sene 1955’ ti. İlk fikri buharlaşma ile soğutma ve nem giderme kullanımına dayanarak bir klima sistemi geliştirmekti. Sistemin önemli bileşenlerinin gelişimi ise kurutucu tekerlek ve buharlaştırıcı peteklerdir. Sağ tarafta, nem giderme işleminin kalbi olan ilk rotorun çizimi bulunmaktadır.

Munters genişliyor

1970’ lerin başlarında aktif yönetimden Carl Munters’ in emekli olmasından kısa süre sonra, Munters, Incentive Group tarafından alınmıştır. 1970’ lerde, iştirakler ve lisanslar ile yeni piyasalarda genişlemeye devam edilmiştir. Şirket, bazı patentlerin sona ermeye başlaması ile birlikte 1970’ lerin sonlarında stratejisini değiştirmiştir. Ürün ve uygulama yelpazesi kademeli olarak arttırılmış ve dağıtım Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ nın bir çok noktasına kadar üçüncü şahıslar ile yapılan lisans sözleşmeleri ile birlikte genişlemiştir.

1980’ lerde lisansların birçoğu alınmıştır. 1985 yılında ise global nem kontrol hizmeti ticari faaliyet olarak başlamıştır (MCS).

Carl Munters 1989 yılında vefat etmiştir. Hayatı boyunca, yaklaşık olarak 1000 adet patent için başvuruda bulunmuştur. Resimde, İsveç Kralı Carl CVI Gustaf tarafından madalya ile ödüllendirilmektedir.

Menkul Kıymetler Borsasına Giriş

1990’ larda, Munters genişlemiş ve 14’ ten fazla ülkede imalat ve 25’ den fazla ülkede kendi organizasyonuna sahip uluslar arası bir Grup haline gelmiştir. Ticari faaliyetler Nem Uzmanlığı temasına odaklanmıştır. Munters AB 1997 yılında Stockholm menkul kıymetler borsasında uçuşa geçmişti.

Dünyanın önde gelen tedarikçisi

Carl Munters yeniliklerinin önemli bir ticari değeri olduğu kanıtlanmıştır. Sürekli olarak gelişen yeni enerji tasarruflu, çevre dostu çözümler, yeniliklerine dayanıyordu ve Munters nem kontrol alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden birisi haline geldi.

Carl Munters yeniliklerinin önemli bir ticari değeri olduğu kanıtlanmıştır. Sürekli olarak gelişen yeni enerji tasarruflu, çevre dostu çözümler, yeniliklerine dayanıyordu ve Munters nem kontrol alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden birisi haline geldi.

Çevre, Sağlık & Güvenlik

Munters, çevre dostu ve çevre ile uyumlu ticari faaliyetler için kendisini adamıştır. Kendi çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplumlar ve genel çevre anlamında daha güvenli, sağlıklı ve çevre dostu çalışma alanları yaratmak için sürekli olarak riskleri en aza indirmeye aynı zamanda fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır.

Devamını oku

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz