Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Güç üretimi ve dağıtımı

Güç üretimi ve dağıtımı

Daha verimli bir enerji üretim ortamı oluşturabilirsiniz

Mekanik ekipmanınızı optimize etmek için doğru ortamı oluşturmanız gerekmektedir. Yüksek nem yoğuşma, korozyon ve paslanma gibi olumsuz sonuçlar doğurmakla birlikte söz konusu sonuçlar enerji tesislerinde ya da rüzgar türbinlerinde güç performansı, pompalar, anahtarlama tertibatları ve elektronik işlemler bakımından bazı sorunlara yol açmaktadır.  Sonuç olarak bakım kaynaklı kesintilerin ardından çalıştırma arızaları ya da teslimatın gecikmesinden ötürü para cezaları ile karşı karlıya kalınabilmektedir.

Munters ekipmanı enerji tesisleri ile rüzgar türbinlerinin korozyona karşı korunmasını ve mükemmel bir durumda kalmasını sağlamaktadır. Tüm bu olanaklar, yeni tesis veya ekipman maliyetlerinin önlenmesi içindir. 

Enerji tesisinin toz girişi, sıvı veya tuzlu havadan kaynaklanan kirlilik düzeyi Munters buğu giderme teknikleri sayesinde azaltılabilmektedir. 

Munters teknolojisi, dünya çağında 320.000’den fazla kurulumda başarılı bir biçimde kullanılmaktadır.

Gaz Türbinine yönelik Evaporatif Soğutma teknolojisi,doğal gazın metre küpü başına daha fazla enerji elde edilmesine olanak tanımaktadır.

Munters imzası taşıyan yüksek verimlikli buharlaştırmalı soğutma aygıtları olan ön soğutucular, yanma havasının ısısını düşürmek suretiyle yana havasının yoğunluğunu arttırmaktadır.  Munters firmasının ısı geçirmez soğutma aygıtının güç çıkışı en az %5-6 oranlarında artış göstermekte; aşırı sıcak veya kuru iklimlerde ise söz konusu oran %60’a kadar yükselebilmektedir.

 • Güç çıkışının artması
 • Yüksek türbin verimliliği
 • Düşük işletim maliyeti
 • Kısa geri ödeme süresi

Hızlı başlatma için kusursuz bir biçimde hazır tutulan kurulum/bekletme seçenekleri

 • Korozyonun ve yoğunlaşmanın önlenmesi
 • Türbinlere, kazanlara, boru tertibatlarına ve reaktörlere yönelik nem kontrolünün sağlanması

Rüzgar türbinine yönelik iklim kontrolü

Nemin yol açtığı hasarlar ile rüzgar türbinlerine parçacık girişinin güvenilir bir biçimde önlenmesi, kısa devre ve elektronik aksam hasarlarının engellenmesi bakımından oldukça önemlidir.  

 • Kule ve motor yerlerinde korozyonun, küflenmenin ve yoğunlaşmanın önlenmesine olanak tanır.
 • Kara ve açık deniz uygulamaları için ideal bir seçenek sunar.
 • Düşük enerji tüketimi söz konusudur.
 • Yağmur, dolu, kar ve parçacık girişi engellenir.

Kompresör İstasyonları

• Rölanti gaz kompresörü sistemlerini korur.

• Güvenilir ve düşük maliyetli çalıştırma ve bakım faaliyetlerine olanak tanır.

Filtre ömrünün uzatılması ve çıktı kalitesinin iyileştirilmesine yönelik Nem Gidericisi

Daha temiz hava sayesinde filtre daha az kirlenecek ve yüksek verimlilik elde edilecektir. Bu sayede çıktı kalitesi iyileştirilebilecek ve maliyet tasarrufunda bulunulabilecektir.

 • Uzun vadeli kullanım süresi
 • Gaz akışının iyileştirilmesi için düşük basınç düşüşü
 • Daha az bakım faaliyeti
Çözüm

Durum analizleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.