Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Kimyasal İşlem

Kimyasal İşlem

Suni gübre üretimi ve kullanılan asidin geri kazanımı gibi prosesleri de içeren kimyasal işlem uygulamaları genellikle ısıtılması ya da soğutulması gereken yüksek sıcaklık hava ihtiyacını gerekli kılmaktadır.

Söz konusu hava akımları ekonomik ve çevresel maliyetleri arttıran ve enerji tüketimine yol açan işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Atık gaz akımlarındaki enerjinin enerji gerektiren diğer hava akımlarına dönüştürülmesi amacıyla Munters yüksek sıcaklıklı ısı değiştiricilerinin kullanımı ilgili maliyetlerde azalma sağlamaktadır.

Ayrıca kimyasal üreticileri, yüksek nem değerlerinden kaynaklanan istenmeyen nemden şikayetçi olmaktadırlar.   Nemli hava ürünlerin birbirine yapışmasına ve kekleşmesine yol açabilmekte ve bu durum tüm üretim verimliliğini etkileyebilecek sorunlar doğurabilmektedir. Ortamdaki havanın nem içeriğinin Munters soğutucu nem alma sistemlerinden faydalanılarak giderilmesi yoluyla üretim, paketleme ve ulaşım süreçleri için en ideal ortam oluşturulmakla birlikte neme karşı duyarlı ürünlerin depolanması da sağlanabilmektedir. 

Munters ürünleri, size özel kimyasal işlem uygulamaları için en ideal çözümün sunulması adına müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanmaktadır.

Sülfürik Asit Tesisleri

Sülfürik asit üretim prosesleri, hava akımlarının büyük ölçüde ekonomik ve çevresel maliyetler karşılığında oldukça yüksek sıcaklık değerlerine kadar ısıtılmasını gerektirmektedir.

Yüksek sıcaklık değerlerine sahip ısı dönüştürücülerinin söz konusu uygulamalarda kullanımı bahsi geçen maliyetlerin azaltılmasını sağlayabilir; ancak birçok müşteri ısı değiştiricilerinin  kritik proseslerdeki kalite ve güvenilirliğine öncelik tanımaktadır. 

Munters firması, sülfürik asit tesisleri ile CIP ve HIP proseslerine yönelik yüksek sıcaklık değerlerine sahip ısı değiştiricileri temin etme konusunda engin bir tecrübeye sahiptir. İşte bu tecrübe, müşterilere ürünlerimizi güvenle kullanabilecekleri, maliyetlerini azaltabilecekleri ve proseslerinde herhangi bir sorun ile karşılaşmayacakları konusunda güvence vermektedir. Munters, hem uygulama hem de müşteri için ideal çözümü sunmak adına ısı dönüştürücülerini isteğe uyarlayarak tasarlayacaktır.  

Cam Üretimi

Kırılmaz cam katmanları arasında yapıştırıcı madde görevi gören ince, şeffaf ve plastik malzemede yapılma film yüksek düzeyde nem çekmektedir. Nem çeken ürünler, mutlak nemden ziyade yüksek bağıl neme karşı hassas olmakla birlikte, bağıl nem yılın her döneminde yüksek olabilmektedir.

Filmin nemi emmesi sonucu sahip olduğu zamk içeriği işlem sırasında yok olacak ve kalite sorunları ile yüksek maliyetli ürün kayıplarına yol açan lamine cam içerisinde sıkışıp kalacak buhar baloncuklarının oluşmasına yol açacaktır. Munters firması tarafından geliştirilen soğutucu nem alma cihazları üretim, depolama ve söz konusu astarlama yapıştırıcısının kullanımına uygun ve düşük nem içerikli ortamlar sunmaktadır. 

Nem sorununun çözüme kavuşturulması için mevcut koşulların %20-22 bağıl nem ile 70°F/21°C değerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Munters imzası taşıyan endüstriyel nem giderme sistemi, mevcut koşulları güvenli bir biçimde -70°F/-57°F çiğ noktasında tutabilmesi ve 100,000 SCFM kadar çoklu konfigürasyonlara olanak tanıması yönüyle cam üretimi uygulamaları için ideal bir çözüm niteliği taşımaktadır.

Munters nem alma sistemlerinin sağlayacağı avantajlar aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Nem geri kazanımı nedeniyle (buhar baloncukları) bertaraf edilmesi gereken ürün miktarında azalma,
 • Ürün ham madde miktarının sürdürülebilmesi,
 • Kabul edilmeyen malzemelerdeki atık miktarında (maddi kayıp) azalma.
   

Plastik Maddeler

Birçok plastik enjeksiyonlu kalıp işleminde kalıba yönelik soğutma sıcaklığının ideal sonuçların elde edilebilmesi amacıyla oldukça soğuk olması gerekmektedir.

Kalıbın bu şekilde hızla soğutulması, ortam havasındaki su buharının kalıp yüzeylerinde yoğuşması anlamına gelmektedir. Yoğunlaşan su, kalıbın aşınmasına yol açması yönüyle kalıp açısından bazı sorunlar teşkil etmekte ve ürün üzerinde su izleri ve çatlaklar bırakarak üründe kalite sorunları yaşanmasına yol açmaktadır. 

Munters firmasınca geliştirilen nem giderme sistemleri, kalıbın etrafındaki havayı kurutarak yoğuşmayı ortadan kaldırmaktadır. Enerji verimli ve kuru bir soğutucu nem giderme aygıtı havadaki nemi emerek tahliye etmektedir. Hava kuru olduğundan soğumuş kalıp yüzeyinde nemin yoğuşması mümkün değildir. 

Plastik kalıp işlemlerinde Munters nem giderme sistemine başvurulmasının sağlayacağı avantajlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Daha hızlı çevrim süreleri – bazı müşteriler yalnızca soğutucu sıcaklığını azaltarak aynı makinelerdeki üretim hacminin %40 oranında arttığını bildirmiştir.
 • Üstün parça özellikleri – yoğuşma olmaksızın hızlı soğutma, PET parçalarının netliğini ve kristalimsi yapısını iyileştirebilmektedir.  
 • Düşük kalıp bakımı ihtiyaçları – Kalıp her bir işlemde suya batırılmayacağından yüzey korozyonu büyük ölçüde azalmaktadır.
 • Kılavuz pimlerinde paslanma gözlemlenmemesi – kuru hava aynı zamanda kılavuz pimlerini de korumaktadır; bu sayede müşteriler, sürgülü yüzeylerdeki paslanma nedeniyle üretimi yavaşlatmak veya pahalı makineleri boşta çalıştırmak zorunda kalmayacaklardır.
 • Daha üstün parça yüzeyleri – kuru hava, yoğuşmanın mikro-hassas parça yüzeylerine zarar vermeyeceğini ya da yüzeyde cilalama işlemlerinde sorunlara yol açabilecek su lekelerinin kalmayacağını güvence altına almaktadır. 
 • Üretim hedeflerine tutarlı bir biçimde ulaşılması – Havanın belirlenen spesifikasyonlar çerçevesinde temin edilmesi yoluyla müşteriler hava koşulları ya da mevsime bakmaksızın üretim hedeflerini tutarlı bir biçimde karşılayabilirler.
Çözüm

Durum analizleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.