shutterstock_135781739-color-screen.jpg

Kimyasal İşlem

Suni gübre üretimi ve kullanılan asidin geri kazanımı gibi prosesleri de içeren kimyasal işlem uygulamaları genellikle ısıtılması ya da soğutulması gereken yüksek sıcaklık hava ihtiyacını gerekli kılmaktadır.

Söz konusu hava akımları ekonomik ve çevresel maliyetleri arttıran ve enerji tüketimine yol açan işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Atık gaz akımlarındaki enerjinin enerji gerektiren diğer hava akımlarına dönüştürülmesi amacıyla Munters yüksek sıcaklıklı ısı değiştiricilerinin kullanımı ilgili maliyetlerde azalma sağlamaktadır.

Ayrıca kimyasal üreticileri, yüksek nem değerlerinden kaynaklanan istenmeyen nemden şikayetçi olmaktadırlar.   Nemli hava ürünlerin birbirine yapışmasına ve kekleşmesine yol açabilmekte ve bu durum tüm üretim verimliliğini etkileyebilecek sorunlar doğurabilmektedir. Ortamdaki havanın nem içeriğinin Munters soğutucu nem alma sistemlerinden faydalanılarak giderilmesi yoluyla üretim, paketleme ve ulaşım süreçleri için en ideal ortam oluşturulmakla birlikte neme karşı duyarlı ürünlerin depolanması da sağlanabilmektedir. 

Munters ürünleri, size özel kimyasal işlem uygulamaları için en ideal çözümün sunulması adına müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanmaktadır.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz