Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Yağ, Gaz & Petrol

Yağ, Gaz & Petrol

Sıvıların tahliye edilmesi ve sıvılar ile zararlı maddelerin ayrıştırılması ihtiyacı, petrol ve gaz sanayisinde araştırma aşamasından üretim, taşıma ve satış noktasına kadar oldukça önemlidir. Söz konusu fonksiyon olmadan ürün kalitesi düşmekte ve tesis ile ekipmanlar zarar görerek tüm proses durma noktasına gelebilmektedir.

Proses tasarımı kapsamındaki sıvı ayrıştırma işlemi, her türlü sıvı ya da zararlı madde türünün etkili bir şekilde tahliye edilmesi, kazanılması veya bertaraf edilmesi için gereklidir. Söz konusu işlem, işleme performansından ödün verilmeksizin aşağı akım ekipmanları ile işleme sistemlerini koruyarak her bir ardışık proses aşamasında önce önemli ölçüde kontrol edilebilirlik sağlamaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesi güvenli bir biçimde uygulamaya yönelik uygun sıvı ayrıştırma konfigürasyonunun seçilmesini içermektedir. Bu sayede işleme ekipmanına, lokasyona, yükleme sürecine ve uygulamaya uyum sağlanır. Sıvı ayrıştırma bileşeninin doğru seçilmesi, giderme aygıtı pervanesinin gaz akışı özelliklerine uygun olmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak hem süreç için gereken petrol ve gaz işleme aşamalarının hem de başlı başına sıvı ayrıştırma prosesine ilişkin fiziğin kapsamlı bir biçimde anlaşılması gereklidir. 

Petrol ve gaz sanayisindeki damla tutucu uygulamalarından örnekler:

 • Sıva taşınma tahliyesi
 • Yoğunlaştırılmış sıvı tahliyesi
 • Kirletici madde tahliyesi

Sıvı taşınması aşağıdaki olumsuzluklara yol açabilmektedir:

 • Ürün kalitesi kaybı
 • Aşağı akım bileşenlerinin zarar görmesi
 • Yüksek enerji maliyeti

Yoğunlaştırılmış sıvı aşağıdaki olumsuzluklara yol açabilmektedir:

 • Oldukça düşük proses verimliliği
 • Korozyon problemleri ve dolayısıyla kısa ekipman ömrü (özellikle kompresörlerde)
 • Sonraki işleme ekipmanlarında fiziksel hasar
 • Enerji kaybı

Zararlı maddeler aşağıdaki olumsuzluklara yol açabilmektedir:

 • Boru tesisatı ile kompresör istasyonlarına yönelik korozyon
 • Aşağı akım bileşenlerinde fiziksek hasar
 • Yüksek enerji maliyeti

Zararlı maddeler ile gerçekleştirilen bazı standart prosesler aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Su ve üretilen katı maddelerin tahliye edilmesi
 • Mineral ve metallerin (pas) giderilmesi
 • Sülfürün giderilmesi

Petrol ve gaz sanayisindeki sıvı ayrıştırma uygulamalarından örnekler:

 • Sıva taşınma tahliyesi
 • Yoğunlaştırılmış sıvı tahliyesi
 • Zararlı madde tahliyesi
Çözüm

Durum analizleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.