162264253.jpg

İlaç

Üretim, depolama ve nakliye sırasında hammadde ve ürünlerini korumak içinen etkili yolu,çevreyi kontrol etmektir .

İlaç endüstrisi ile ilgili, tozlar, tabletler, kapsüller ve diagnostik çubuklar gibi ürünler hassastır, havadaki nemle temas ettiklerinde genellikle kalitelerini ve raf ömürlerini kaybederler. Birbirlerine yapışır, küflenir ve parçalanırlar. Makineler ve borular tıkanabilir ve üretim, nakliye ve depolama işlemleri sekteye uğrar. Ancak bu önlenebilir bir maliyet ve zaman ağırlıklı bir durumdur.

Üretim, depolama ve nakliye sırasında ham maddeler ve ürünleri korumanın en etkili yolu, etraftaki ortamı kontrol etmektir. Bunun yöntemi optimum koşulları bütün yıl boyunca sürdürerek ham maddelerden nihai ürünlere kadar tüm üretim süreçlerinde sürekli düzenleme ve hava neminin izlenmesidir.

Munters, ilaç endüstrisi ile ilgili her üretim alanı için özel hazırlanmış hava nem alma çözümleri sağlayabilir. İster silolarda, ister üretim tesislerinde, depolarda ya da nakliyede olsun, hava neminin sürekli ve tam olarak kontrol edilmesi gerekir. Munters sistemleri, çevre dostu teknolojiyi kullandığı için önemli ölçüde enerji ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Medicine

Kontrol edilen nemin olumlu etkileri sayesinde, hijyen koşullarının yanı sıra üretim kapasitesi de önemli ölçüde iyileşmektedir.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz