Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
ussatdesa_Semiconductor_738x400.jpg

Yari İletken Üretim

Birçok yarı iletken ve elektronik üretim prosesleri ile işlemleri, yakından takip edilen kuru koşullar gerektirmektedir.

Ortamda aşırı miktarda nem/rutubet bulunması “devre noktalarında” korozyona, mikroçip devre yüzeyinde yoğunlaşmaya ve fotorezistlerin yetersiz düzeyde yapışmasına yol açarak yarı iletken düzenekte işlev hatalarına sebebiyet vermektedir.  Kuru ve temiz odalarda uygun çalışma koşullarını sağlamak için soğutucu nem giderme aygıtlarından faydalanılmaktadır. 

Nem kontrolü:

 • “Devre noktalarına” yönelik korozyonu,
 •  Mikroçiplerin devre yüzeyindeki yoğunlaşmayı,
 • Ekipman arızalarını ve
 • Fotorezistlerin yetersiz yapışmasını engellemektedir.


Bu nedenle nem kontrolü aşağıda belirtilen alanlarda bir zorunluluk haline gelmektedir:

Montaj Alanı
Yarı iletkenler ile entegre devrelerin üretiminde aşırı nem düzeyleri yapıştırma sürecini olumsuz yönde etkilemekte ve kusurları arttırmaktadır. Fotorezist şeklinde adlandırılan ışığa karşı duyarlı polimer bileşkeler, aşındırma işleminde devre hatlarının maskelenmesi için kullanılmaktadır.   Söz konusu bileşkeler nem emici özellikleri nedeniyle kesilen ya da bağlantısı yapılan mikroskobik devre hatlarında meydana gelen nemi emmekte ve devre arızasına yol açmaktadır.

Silikon Devre Levhası Üretimi Alanı
Silikon devre levhasının üretimi sırasında fırıldak tarafından silikon devre levhasına geliştirici madde püskürtülmekte ve silikon devre levhası üzerindeki solventi hızlı bir biçimde buharlaştırarak silikon devre levhası yüzeyinin soğumasını sağlamaktadır. Söz konusu süreç, silikon devre levhası yüzeyindeki havada bulunan su buharının yoğunlaşması ile sonuçlanmaktadır. Silikon devre levhasındaki bu fazla su, geliştirici madde özelliklerinin değişmesine yol açar. Rezist de nemi emerek polimerin şişmesine sebebiyet vermektedir. Bağıl nemin kontrol altına alınması, silikon devre levhası yüzeyinin ortam havasının çiğ noktasından daha düşük olacak şekilde soğuma olasılığını ortadan kaldırmakta ve dolayısıyla yaşanabilecek arıza ve bozuklukların önüne geçmektedir.

Fotolitografi Odası
Fotolitografi odasındaki aşırı nem, silikanın nemi emmesine yol açarak fotorezistin yetersiz düzeyde yapışmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumda gerilim kırmaları ve yüzey defoları meydana gelir. 

Vakum Pompasının Daha Kısa Sürede Yavaşlaması
Nem düzeyleri gereken değerden yüksek olduğunda Cyropump gibi vakum ekipmanlarının işleyişi daha büyük miktardaki su buharı yükü nedeniyle yavaşlamaktadır.  RH düzeyleri azaldığında toplu işleme hızı artabilecek ve verimlilik oranı yükseltilebilecektir.


EPI ekipmanının korunması
Su buharı veya nem, epitaksiyal ekipmanların soğuk yüzeylerinde yoğunlaşarak ilgili bileşenlerin aşınmasına yol açmakta ve sistem arızaları ya da proses duraksamaları ile sonuçlanmaktadır. 

Munters, ideal hava koşulları sağlamanın yanı sıra organik uçucu bileşen yüklü egzoz havasının temizlenmesi için bir dizi Zeol Uçucu Organik Bileşen Azaltma ürününü kullanımınıza sunmaktadır.  Yarı iletken üretim süreci, uçucu organik bileşenler ile yüklü bir egzoz havasını meydana getirmektedir. Uçucu organik bileşenler hem sağlık hem de çevre bakımından zararlı olup, miktarlarının azaltılması gerekmektedir. Zeolit bir çarklı yoğunlaştırıcı, öncelikle uçucu organik bileşenleri yoğunlaştırmak yoluyla bu bağlamda karşılaşılabilecek maliyeti büyük ölçüde düşürebilmektedir.

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

7/24 üretim programı bulunan yarı iletken sektörü için çarklı bir yoğunlaştırıcı sisteminden faydalanılmasının sağlayacağı avantajlar arasında yüksek güvenirlik, minimum basınç değişiklikleri ile birlikte sabit akış egzozu ve işletim maliyetlerinden yapılacak hatırı sayılır tasarruflar bulunmaktadır. Munters sistemi, düşük uçucu organik bileşen konsantrasyonları içeren büyük egzoz hacimlerini yakıcı madde içerisinde etkili ve maliyet etkin bir biçimde ortadan kaldırılabilecek küçük ve konsantre buharlara dönüştürebilmektedir. Sisten çapındaki basınç düşüşü azdır ve  egzoz fanının elektrik kullanımını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Munters Zeolit Çarklı Yoğunlaştırıcı Sistemleri, uçucu organik bileşenlerin azaltılması için öncü bir teknolojidir. Hali hazırda sayısı 200’ü aşkın sisteme sahip kurulum üssümüz, dünyanın en saygın şirketlerinden bazılarını içermektedir. Munters firması, uçucu organik bileşen emilimine yönelik nem çekici zeolit sisteminin gelişimine öncülük etmiştir.  Munters Uçucu Organik Bileşen Azaltma Sistemleri, bağımsız yakıcı maddelere kıyasla yakıt maliyetlerini yaklaşık %30-50 arasında düşürürken >%95 oranında uçucu organik bileşen tahliye verimliliği sağlamaktadır.

 • size ile yardım edebiliriz

  Elektroniklerin Korunması

  Birçok yarı iletken ve elektronik operasyonlar yakından kontrol edilen kuru ortam koşulları gerektirmektedir. Yüksek derecede nem / rutubet mevcudiyeti yarı iletkenin çalışmasında arızaya neden olacak şekilde fotorezistörlerin uygunsuz yapışmasına ve yüzeyde bulunan mikro çip devrelerin yoğunlaşmasına, devre noktalarında korozyona neden olmaktadır. Doğru çalışma koşullarını sağlamak için, Munters kurutucu, nem alıcılar kullanılmaktadır.

  Devamını oku

  AR&GE Laboratuarları ve Temiz Odalar

  Munters firmasının laboratuarlara, temiz odalara ve katmanlı akış kabinlerine yönelik nem alma çözümleri, ortam koşullarına bakılmaksızın bağıl nemin sabit tutulmasına olanak tanımaktadır.

  Devamını oku

  Yoğuşma

  Su buharlaştığında, su buharı haline gelir. Bu soğuk yüzeyler ile temas ettiğinde, duvarlar, tavanlar ve ürünler üzerine yoğuşma damlaları damlar.

  Devamını oku

  Korozyon

  Korozyon veya metal oksitlenmesi, havada nem oluşumu tarafından yoğun şekilde etkilenmektedir.

  Devamını oku
 • Uzmanlık alanları

 • İlgili ürün

  • HCD Series

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Daha fazla gör

   VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

   VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

   Daha fazla gör

   VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

   The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

   Daha fazla gör
  • Tümünü göster

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.