Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

dad-son-fishing-large.jpg

Sosyal Sorumluluk

İş etiği

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, Munters, en üst seviyede iş etiğine ve bütünlüğüne bağlıdır.

Kurumsal kültür

Munters markası her zaman, sosyal ve etik olarak sorumlu davranışa, insan haklarına saygıya, iyi çalışma koşullarına ve güçlü çalışma uygulamalarına bağlı olacaktır. Munters, BM Küresel Anlaşmasında ifade edilen kurumsal sosyal sorumluluklardaki on prensibi destekler. Bu prensipler, çocuk ve zorla çalıştırmaya karşı yönetmelikler, çevresel kılavuzlar ve yolsuzluğa karşı kurallar da dahil temel insan hakları ve işçi hakları kurallarından oluşmaktadır.

İnsan Hakları

İnsan hakları ihlalleri

Munters, uluslararası arenada kabul görmüş insan haklarını destekler ve bunlara saygı gösterir. Munters’in insan hakları ihlallerine katkıda bulunmayacağını garanti ederiz. Ayrıca, Munters’in -direkt ya da endirekt, faal olarak ya da olmayarak- insan haklarını ihlal eden kişilere suç ortağı olmayacağını ya da onlardan fayda sağlamayacağını da garanti ederiz.

Munters, tedarik zincirlerimizde veya işimizin herhangi bir bölümünde zorla çalıştırma veya insan kaçakçılığı bulunmadığından emin olmayı taahhüt eder ve Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası'nda grup çapında bir bildirge imzaladık.

Ayrımcılık ve eşit fırsatlar

Biz tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlarını sunmaktayız. Munters, işe alım, emekliye ayrılma, eğitim çıkarları, terfi ya da sözleşmelerin feshi konularında, etkin köken, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercih, sendika üyeliği, politik eğilim, doğum, medeni hal ya da yaş üzerine ayrımcılıkta bulunmaz ya da bu suça ortak olmaz.

Birlik ve toplu pazarlık hakkı

Munters, sendika ya da diğer kuruluşlar kurmak ya da bunlara katılmak isteyen çalışanlarına saygı duyar. Munters, sendika temsilcileri ve şirket yönetimi arasında açık diyaloğu destekler.

Yolsuzluk

Munters, gasp ve rüşvet de dahil tüm yolsuzluk türlerine karşı savaşır. Yolsuzluk, küçük bir nüfuz kullanımından kurumsal rüşvete kadar değişen pek çok biçim alabilir. Yolsuzluk, “kişisel çıkar için zimmetindeki gücü kötüye kullanmak” olarak tanımlanır. (1)

Bu, yalnızca maddi çıkar değil aynı zamanda maddi olmayan avantajlar anlamı da gelir.

Rüşvet, “kuruluşun çalışmalarının yürütülmesinde, dürüst olmayan, yasadışı ya da güven sarsıcı bir şeyler yapmak için bir teşvik olarak herhangi bir insandan herhangi bir hediye, borç, ücret, ödül ya da diğer avantajlar almak veya bir başkasına vermektir.” (2)

Sol taraftaki menüde, Munters Muhbir Politikasını bulabileceğiniz gibi Munters Rüşvetle Mücadele El Kitabını ve Politikasını bulacaksınız. Orada ayrıca Munters Dolandırıcılık ile mücadele Politikasını da bulacaksınız.

Gasp, “Rüşvetin suça teşviki, bir başkasından rüşvete dahil olmasını isteme ya da onu bunun için ayartmaktır. Bu talebe, dâhil olan özel kişilerin kişisel bütünlüğünü ya da hayatlarını tehlikeye sokan tehditler eşlik ettiğinde, bu gasp haline gelir.” (3)

Rüşvetle Mücadele

Muhbirlik

Dolandırıcılık

Tedarikçiler ve ortaklar

Munters, tedarikçi ve ortak değerlendirmek ve seçmek için uygun yöntemleri kullanır. Değerlendirme süreci dâhilinde olan, bu politika ve diğer ilişkili politikalarla uyumlu olma kabiliyetidir. Tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın uzun vadede bu politikaya saygı göstereceğini garanti eder ve belgeleriz. Tedarikçiler, ayrıca, tedarikçi sistemi değerlendirmemizdeki sosyal sorumluluk hükümlerine göre değerlendirilecektirler.

(1) Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün tanımı
(2) Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün tanımı
(3) Çok uluslu Kuruluşlar için OECD kılavuzları

Anti rüşvet

Munters’ın saygınlığı işi nasıl yürüttüğümüze dayanmaktadır. Tüm çalışanlar ve şirketimizin temsilcileri tüm yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere işlerimizi yürüttüğümüz her yerde uymalıdır. Eğer bir etik olmayan uygulama illegal fakat bir ülkede kabul edilebilirse Munters tarafından kabul edilebilir anlamına gelmez. Rüşvetle mücadele kanunlarına uymamak Munters için çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu önemli cezaları ve bireyler için hapis cezasını beraberinde getirir.

devamını oku

Muhbir Politikası

Munters, iştirakleri ve ortak girişimler olabilecek en yüksek açıklık, dürüstlük ve güvenilirlik standartları için kendilerini adamıştır. Şirketin tutumları hakkında herhangi bir endişesi olan çalışanlarımız ve ticari ortaklarımızdan da bu endişelerini bize iletmelerini bekliyoruz.

devamını oku

Dolandırıcılık Politikası

Munters dolandırıcılık politikası, Munters’ e karşı dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesinde kılavuzluk etmektedir. Soruşturmalar yürütme ve kontroller geliştirme sorumluluğu belirleyerek ve ana hatları sağlayarak tutarlı bir çalışan davranışını destekliyoruz.

devamını oku

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.