Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Süt (işleme)

Süt (işleme)

Nem giderme işlemi sayesinde yüksek güvenlik, verimlilik ve hijyen

Kurutma işlemleri, konveyörler ve higroskopik ürünler ortam havasından daha az nem emdiği ya da hiç nem emmediği için süt ürünleri endüstrisi için kış iklimi daya uygundur. Bu durum, ilgili işlemlerin daha hızlı, kesintisiz ve küf riski gözlemlenmeksizin gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

Munters soğutucu nem giderme aygıtı ile mevsime bakılmaksızın kış günlerindeki kadar doğal kuru hava elde edilebilmektedir.

Peynir altı suyu veya bebek sütü tozuna yönelik püskürtmeli kurutma ve akışkan yataklı kurutma işlemleri  

Peynir altı suyu ve bebek sütü tozları için yıl boyunca kurutucu nem giderme aygıtının kullanılması yoluyla mevcut kapasite yüzde on oranında genişletilmiş ve enerji tüketimi büyük ölçüde azaltılmıştır.

Püskürtmeli kurutucuya beslenen nemden arındırılmış hava, suyun buharlaştırılması için bebek sütü tozu ya da peynir altı suyuna iletilir; bu sayede oldukça düşük nem içerikli kuru bir toz elde edilir. Kuru hava ile gerçekleştirilen püskürtmeli kurutma işlemi kuruma sürelerini azaltmakla birlikte ısıya karşı duyarlı ürünler söz konusu olduğunda kullanılmaktadır.
Püskürtme kulesine beslenen Munters ile nemden arındırılmış hava mevsimsel nem değişikliklerini düzenlemekte ve böylelikle ürün kurutma süresi kısaltılmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta ve toz haline getirilen ürünün kalitesi muhafaza edilmektedir.

Munters soğutucu kurutma çarklarının (rotor) bakteri ve mantar oluşumunu önleyici özelliklere sahip olduğu ve gıda güvenliği için ek bir avantaj sunduğu İsveç Gıda ve Biyoteknoloji Kuruluşu tarafından kanıtlanmıştır.

Kurutulan ürünün genellikle soğutulması gerekmektedir. Bu gereklilik, bayatlama eğilimi gösteren yağlar içeren ürünler için de geçerlidir. Süt veya peynir altı suyu ayrıca akışkan yataklı soğutucu ile de kurutulup soğutularak nemin yeniden emilmesini önlemek amacıyla Munters nem giderme aygıtından faydalanılarak pnömatik olarak taşınabilmektedir.

•    Tutarlı ve üstün ürün kalitesi
•    Düşük küf ve bakteri riski
•    Üstün hijyen koşulları
•    Sabit çalışma koşulları
•    Daha kısa kuruma süreleri
•    Yüksek kapasite
•    Nem geri kazanımının ve yapışmanın önlenmesi
•    Daha az enerji tüketimi
•    Ürünlerin birbirine yapışmaması

Pnömatik bir taşıma sisteminde hava ile taşınan ürün arasındaki temas oldukça yakındır ve bu durum, taşıma havası nemli ise kurutulan tozların nemi yeniden emebileceği anlamına gelmektedir. Yeniden nem emilimini engellemek için pnömatik taşıma sistemleri hem hızlı ham madde akışının güvence altına alınması hem de yapışma ve topaklanmanın önlenmesi amacıyla nem giderme aygıtları ile donatılmaktadır.  

Gıda üretim işlemlerine ait parçacıklar içeren hava genellikle açık havaya salınmadan önce filtrelenmektedir. Bekleme süreleri boyunca filtredeki higroskopik ürün nemi emerek filtreyi tıkayabilir. Munters nem giderme sistemi sayesinde filtrenin kuru kalması sağlanır.

Bazı peynirler yumuşak ambalaj ile kaplanmaktadır; bu durumda ilgili yüzeylerin kaplama işleminden önce soğutucu nem giderme aygıtı kullanılarak tamamen kuru kalması sağlanmalıdır. Bu nedenle sıcaklık değeri yükseltilmeksizin peynirin hızlı bir biçimde kurutulması gerekmektedir.

AirT-Powdered-Milk-in-Bowl.jpg

Munters offers dehumidification of the air for the drying process, thus providing constant dry inlet air to the spray dryer. The benefits for the spray drying process are numerous, and in fact, the same as most producers already experience during winter months, where the air in colder climates is already dry. With Munters desiccant dehumidifiers, dry winter conditions are maintained through summer and are also achievable in tropical climates.

In the spray drying process, the drying air is in direct contact with the product during the drying process. When the air is always of the same dryness, the spray drying process no longer changes with the weather. Now, it is easier to control the process and product quality, avoid product sticking and dryer fouling, reduce powder loss, and plant downtime is reduced to a minimum. Furthermore, the lower humidity allows for a much higher drying capacity because the dry inlet air has more capacity for moisture evaporated from the product.

Most powders are cooled after drying before conveying to storage and packing. This process is done by either pneumatic cooling or in fluid beds. In both processes, the dry powder is in direct contact with the air. Keeping air humidity at a fixed low level allows for sufficient product cooling and ensures the desired powder moisture level, as it avoids hygroscopic products to reabsorb moisture. As a result, powder caking and clogging are not likely to occur.

Munters patented Honeycombe® rotor drying technology is capable of delivering air at very low humidity levels, far beyond what can be achieved with chilled water. With our technology, the air inside the drying and cooling processes is always kept away from condensation, adding to the hygienic level of production.

Peynirin kurutulması ve muhafaza edilmesi
Hava soğutucusu ile dolaşımı sağlanan hava sayesinde serinliği korunan bir depo odasında soğutma yüzeylerinde yoğunlaşmanın gözlemlenmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bağıl nem genellikle küflenme riskinin bulunduğu %70 RH değerini aşmaktadır. Bu bağlamda başvurulacak çözüm, tüm sıcaklık değerlerinde eşit derecede etkili olan ve peynir kalitesinin sürdürülmesine olanak tanıyan soğutucu nem giderme aygıtından faydalanılmasıdır.

Award

         

Health & Safety Award

Durum analizleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.