Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Süt (işleme)

Süt (işleme)

Nem giderme işlemi sayesinde yüksek güvenlik, verimlilik ve hijyen

Kurutma işlemleri, konveyörler ve higroskopik ürünler ortam havasından daha az nem emdiği ya da hiç nem emmediği için süt ürünleri endüstrisi için kış iklimi daya uygundur. Bu durum, ilgili işlemlerin daha hızlı, kesintisiz ve küf riski gözlemlenmeksizin gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

Munters soğutucu nem giderme aygıtı ile mevsime bakılmaksızın kış günlerindeki kadar doğal kuru hava elde edilebilmektedir.

Peynir altı suyu veya bebek sütü tozuna yönelik püskürtmeli kurutma ve akışkan yataklı kurutma işlemleri  

Peynir altı suyu ve bebek sütü tozları için yıl boyunca kurutucu nem giderme aygıtının kullanılması yoluyla mevcut kapasite yüzde on oranında genişletilmiş ve enerji tüketimi büyük ölçüde azaltılmıştır.

Püskürtmeli kurutucuya beslenen nemden arındırılmış hava, suyun buharlaştırılması için bebek sütü tozu ya da peynir altı suyuna iletilir; bu sayede oldukça düşük nem içerikli kuru bir toz elde edilir. Kuru hava ile gerçekleştirilen püskürtmeli kurutma işlemi kuruma sürelerini azaltmakla birlikte ısıya karşı duyarlı ürünler söz konusu olduğunda kullanılmaktadır.
Püskürtme kulesine beslenen Munters ile nemden arındırılmış hava mevsimsel nem değişikliklerini düzenlemekte ve böylelikle ürün kurutma süresi kısaltılmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta ve toz haline getirilen ürünün kalitesi muhafaza edilmektedir.

Munters soğutucu kurutma çarklarının (rotor) bakteri ve mantar oluşumunu önleyici özelliklere sahip olduğu ve gıda güvenliği için ek bir avantaj sunduğu İsveç Gıda ve Biyoteknoloji Kuruluşu tarafından kanıtlanmıştır.

Kurutulan ürünün genellikle soğutulması gerekmektedir. Bu gereklilik, bayatlama eğilimi gösteren yağlar içeren ürünler için de geçerlidir. Süt veya peynir altı suyu ayrıca akışkan yataklı soğutucu ile de kurutulup soğutularak nemin yeniden emilmesini önlemek amacıyla Munters nem giderme aygıtından faydalanılarak pnömatik olarak taşınabilmektedir.

•    Tutarlı ve üstün ürün kalitesi
•    Düşük küf ve bakteri riski
•    Üstün hijyen koşulları
•    Sabit çalışma koşulları
•    Daha kısa kuruma süreleri
•    Yüksek kapasite
•    Nem geri kazanımının ve yapışmanın önlenmesi
•    Daha az enerji tüketimi
•    Ürünlerin birbirine yapışmaması

Pnömatik bir taşıma sisteminde hava ile taşınan ürün arasındaki temas oldukça yakındır ve bu durum, taşıma havası nemli ise kurutulan tozların nemi yeniden emebileceği anlamına gelmektedir. Yeniden nem emilimini engellemek için pnömatik taşıma sistemleri hem hızlı ham madde akışının güvence altına alınması hem de yapışma ve topaklanmanın önlenmesi amacıyla nem giderme aygıtları ile donatılmaktadır.  

Gıda üretim işlemlerine ait parçacıklar içeren hava genellikle açık havaya salınmadan önce filtrelenmektedir. Bekleme süreleri boyunca filtredeki higroskopik ürün nemi emerek filtreyi tıkayabilir. Munters nem giderme sistemi sayesinde filtrenin kuru kalması sağlanır.

Durum analizleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.