Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close
453843049.jpg

Süt (işleme)

Nem giderme işlemi sayesinde yüksek güvenlik, verimlilik ve hijyen

Kurutma işlemleri, konveyörler ve higroskopik ürünler ortam havasından daha az nem emdiği ya da hiç nem emmediği için süt ürünleri endüstrisi için kış iklimi daya uygundur. Bu durum, ilgili işlemlerin daha hızlı, kesintisiz ve küf riski gözlemlenmeksizin gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

Munters soğutucu nem giderme aygıtı ile mevsime bakılmaksızın kış günlerindeki kadar doğal kuru hava elde edilebilmektedir.

Peynir altı suyu veya bebek sütü tozuna yönelik püskürtmeli kurutma ve akışkan yataklı kurutma işlemleri  

Peynir altı suyu ve bebek sütü tozları için yıl boyunca kurutucu nem giderme aygıtının kullanılması yoluyla mevcut kapasite yüzde on oranında genişletilmiş ve enerji tüketimi büyük ölçüde azaltılmıştır.

Püskürtmeli kurutucuya beslenen nemden arındırılmış hava, suyun buharlaştırılması için bebek sütü tozu ya da peynir altı suyuna iletilir; bu sayede oldukça düşük nem içerikli kuru bir toz elde edilir. Kuru hava ile gerçekleştirilen püskürtmeli kurutma işlemi kuruma sürelerini azaltmakla birlikte ısıya karşı duyarlı ürünler söz konusu olduğunda kullanılmaktadır.
Püskürtme kulesine beslenen Munters ile nemden arındırılmış hava mevsimsel nem değişikliklerini düzenlemekte ve böylelikle ürün kurutma süresi kısaltılmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta ve toz haline getirilen ürünün kalitesi muhafaza edilmektedir.

Munters soğutucu kurutma çarklarının (rotor) bakteri ve mantar oluşumunu önleyici özelliklere sahip olduğu ve gıda güvenliği için ek bir avantaj sunduğu İsveç Gıda ve Biyoteknoloji Kuruluşu tarafından kanıtlanmıştır.

Kurutulan ürünün genellikle soğutulması gerekmektedir. Bu gereklilik, bayatlama eğilimi gösteren yağlar içeren ürünler için de geçerlidir. Süt veya peynir altı suyu ayrıca akışkan yataklı soğutucu ile de kurutulup soğutularak nemin yeniden emilmesini önlemek amacıyla Munters nem giderme aygıtından faydalanılarak pnömatik olarak taşınabilmektedir.

•    Tutarlı ve üstün ürün kalitesi
•    Düşük küf ve bakteri riski
•    Üstün hijyen koşulları
•    Sabit çalışma koşulları
•    Daha kısa kuruma süreleri
•    Yüksek kapasite
•    Nem geri kazanımının ve yapışmanın önlenmesi
•    Daha az enerji tüketimi
•    Ürünlerin birbirine yapışmaması

Pnömatik bir taşıma sisteminde hava ile taşınan ürün arasındaki temas oldukça yakındır ve bu durum, taşıma havası nemli ise kurutulan tozların nemi yeniden emebileceği anlamına gelmektedir. Yeniden nem emilimini engellemek için pnömatik taşıma sistemleri hem hızlı ham madde akışının güvence altına alınması hem de yapışma ve topaklanmanın önlenmesi amacıyla nem giderme aygıtları ile donatılmaktadır.  

Gıda üretim işlemlerine ait parçacıklar içeren hava genellikle açık havaya salınmadan önce filtrelenmektedir. Bekleme süreleri boyunca filtredeki higroskopik ürün nemi emerek filtreyi tıkayabilir. Munters nem giderme sistemi sayesinde filtrenin kuru kalması sağlanır.

Peynirin kurutulması ve muhafaza edilmesi
Hava soğutucusu ile dolaşımı sağlanan hava sayesinde serinliği korunan bir depo odasında soğutma yüzeylerinde yoğunlaşmanın gözlemlenmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bağıl nem genellikle küflenme riskinin bulunduğu %70 RH değerini aşmaktadır. Bu bağlamda başvurulacak çözüm, tüm sıcaklık değerlerinde eşit derecede etkili olan ve peynir kalitesinin sürdürülmesine olanak tanıyan soğutucu nem giderme aygıtından faydalanılmasıdır.

Temizlik sonrası kurutma
Suyla temizlik işlemi gerçekleştirirken küf ve bakteri oluşumu riskinin azaltılabilmesi için kurutma işleminin nemden arındırılmış hava yardımıyla hızlandırılması gerekmektedir. Nemden arındırılmış hava, ekipmanın temizlendiği odaya üflenerek temizlik aralıkları uzatılabilmekte ve temizlik maliyetleri azaltılabilmektedir.

Munters soğutucu nem giderme aygıtları nemli havanın yavaşça dönen soğutucu çark aracılığıyla ilgili işlemden veya alandan uzaklaştırılması suretiyle çalışmaktadır. Bu sayede elde edilen kuru hava ilgili alana, konveyöre, püskürtme kulesine ya da siloya pompalanmakta ve serbest ürün akışına olanak tanıyarak kuruma verimliliğini arttırmaktadır.  

Award

         

Health & Safety Award

Bazı peynirler yumuşak ambalaj ile kaplanmaktadır; bu durumda ilgili yüzeylerin kaplama işleminden önce soğutucu nem giderme aygıtı kullanılarak tamamen kuru kalması sağlanmalıdır. Bu nedenle sıcaklık değeri yükseltilmeksizin peynirin hızlı bir biçimde kurutulması gerekmektedir.

Downloads

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz