Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Kömürle Çalışan Enerji Santralleri

Kömürle Çalışan Enerji Santralleri

Baca gazları temizleyerek, çevreye zararlı emisyon miktarının önemli ölçüde azaltılmıştır.

Kömürle çalışan aktif enerji santralleri
Baca gazlarının temizlenmesiyle, çevresel olarak zararlı emisyonların miktarı önemli ölçüde azaltılabilir. Munters'in buğu önleme hizmeti bu sürecin bir parçasıdır. Bu teknolojinin kullanıldığı yerlerden birisi kömürle çalışan enerji santralleridir.

Birçok enerji santrali kömürle çalışmaktadır, bu da doğal olarak hava kirliliği sorunlarına yol açar. Enerji santrallerinden kükürt emisyonları asit yağmuruna yol açarak binalara ve çevreye geniş çapta zarar verir.
Bu nedenle, ulusal hükumetler asit yağmuruna neden olan emisyonları azaltmaya yönelik katı kurallar getirmiştir.

Baca gazı temizleme işleminde Munters tarafından geliştirilen buğu giderme teknolojisi kullanılır. Asya, Avrupa ve dünyanın diğer birçok bölgesinde kömürle çalışan enerji santrallerinden baca gazının temizlendiği çok sayıda başarılı proje yürütülmüştür. Kükürt giderme olarak adlandırılan bu işlem, baca gazının tesisin bacalarından çıkmadan önce içinden geçtiği bir işlem kulesinde gerçekleşir.

Munters Kömürle Çalışan Enerji Santrallerine farklı ürünler ve çözümler sunar.

  • Aktif enerji santralleri - Baca Gazı Temizliği
  • Aktif olmayan enerji santralleri (Beklemede veya Uzun Süreli Muhafaza Altına Alınmış) - Nem Giderme yoluyla muhafaza

İlk adım olarak, kirlenmiş baca gazlarına, kirleticileri bağlayan bir su ve kimyasal karışımı püskürtülür. Bunun ardından, hız ve atalet kuvvetlerinin birleşimiyle, Munters'in buğu gidericileri düşen ve işlem kulesinin altında biriken kirlenmiş damlaları yakalar. Buğu giderme aynı zamanda bir temizlik tesisi içerir. Bu da, kirlenmiş su ve yük kızaklarının buğu gidericilerden çıkarılabileceği, böylelikle en iyi verimlilik için temiz kalacakları anlamına gelir.

459504093.jpg

Kükürt giderme yoluyla temizleme çok verimlidir. Kirleticilerin yüzde 95'inden fazlası bu işlemle giderilir.

Aktif olmayan enerji tesisleri (kömür ve diğer)

Kazanlar (baca ve su tarafı), komple kazan daireleri, boru tesisatı ve buhar türbinleri Munters Nem Giderme Teknolojisi kullanılarak kolayca korunabilir. Bağıl Nemi %50 civarına veya daha da altına düşürerek paslanma durdurulabilir veya yoğun şekilde kirlenmiş ortamlarda ciddi ölçüde yavaşlatılabilir.

Bekleme durumunda, kazanın baca tarafının yanı sıra buhar türbini korunabilir. Uzun süreli muhafaza altına alma durumunda, su tarafından tüm su boşaltılarak kuru havayla doldurulabilir.

Yeniden aktifleştirme için korumanın kaldırılması gerekmez. Yalnızca suyun yeniden sisteme getirilmesi gerekir.

Munters Nem Giderme Teknolojisi kullanılarak sağlanan muhafaza kanıtlanmış, kolay, düşük maliyetli ve son derece etkilidir.

Munters Nem Giderme Teknolojimiz kömürle çalışan tesislerin yanı sıra gaz türbinli tesisler dahil olmak üzere diğer tür enerji santrallerinde kullanılabilir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.