Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close
101850690.jpg

Küf ve Bakteri

Bakteri üretimi ve depolama kirlenmepotansiyelini artırabilir ile yüklü olan nemli hava.

Bağıl Nem seviyesi çok yüksek olması günlük yaşamda taşıma ve depolama yoluyla, hammaddeler, üretim, paketlemeden kaynaklanan birçok sorunun nedenidir. Tüm ürünler ve yapılar yüksek bağıl nemden etkilenmektedir. Bu ürünlerin kullanım süresi ve kalitesi kontrol edilerek geliştirilebilir. 

Bağıl nemdeki küçük değişiklikler bile küf oluşturabilir. Artan küf, genellikle yoğuşma veya buz gibi nem ile ilgili diğer sorunlardan kaynaklanır. Birçok küf çeşidi vardır ve farklı nem seviyelerinde büyürler ancak koşullar %70'e ulaşır ulaşmaz, büyümede hızlı bir artış olur.

Küf ve mantar hemen hemen tüm malzemelerde mevcuttur. On yıllarca uyku halinde kalarak hatta yüzyıllarca nem olmadan yaşayabilir. Munters nem gidericiler ortam koşullarını korur ve böylece küf ile ilgili sorunlar ortadan kalkar.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz