Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

We-Can-Help-IAQ.jpg

Hava Kalitesi (insan rahatlığıyla ilgili)

Toz, polen, küf, pas ve uçucu organik bileşenler (VOC) gibi kirleticiler iç mekan havası kalitesini (IAQ) tehlikeye atar.

Bu kirleticiler mobilyalardan, laboratuvarlardan, temizlik solüsyonlarından ve bina sakinlerinden kaynaklanabilir. Kötü iç mekan havası kalitesine maruz kaldıktan kısa süre sonra sağlık problemleri başlayabilir. Sakinler göz kaşınması, baş ağrısı ve yorgunluk yaşayabilirler. Uzun süreyle kötü iç mekan havası kalitesine maruz kalmak astım gibi kronik solunum hastalıklarına neden olabilir.  Bu nedenle, nem giderme sistemleri piyasasına büyük ölçüde ticari binalarda iç mekan havası kalitesi ve enerji kullanımına ilişkin kaygılar yön vermektedir. İlginç şekilde, iç mekan havası kalitesi sorunlarının başlıca nedenlerinden biri, daha fazla dış mekan havasının binalara girmesini gerekli kılan revize edilmiş kanun gereklilikleridir.

Artan havalandırma havası zorluğunu karşılayabilmek için, Munters iki kez kanıtlanmış teknolojiler kullanır: israfı gidermek için enerji geri kazanımı ve nemi ASHRAE konfor bölgesinin merkezine getirmek için kurutucu nem giderici. Kurutucunun enerji geri kazanımıyla birleştirilmesi Munters'in çok sayıda avantaj sunmasını sağlar. Bir Munters sistemi, buhar safhasındaki nemi, soğutma bobininde yoğuşturmak yerine bir kurutucuyla kullanarak giderir. Hava binaya girdiğinde doymuş olmadığından, besleme havası kanal sistemi kuru kalır. ASHRAE, mikrobiyal oluşumu önlemek için nemin %70 bağıl nemin altında tutulmasını gerekli kılan 62 Numaralı Standarttaki kuru kanal sisteminin önemini kabul eder. Soğutmaya dayalı hava işleme sistemleriyle bu kriteri yerine getirmek çok zordur, ancak Munters ile nem kanal sisteminde kolayca kontrol altına alınırken ASHRAE kurallarına da uyulmuş olunur.

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

Sonuç olarak, bugün dış mekan havası bir binadaki nem giderme yükünün %80'inin sorumlusu olabilir ve mevcut klima sistemlerinin bu artan gizli yükü işleme kapasitesini tehlikeye atabilir. Doğru havalandırma ve nem giderme; azaltılmış işletim maliyetleri, daha iyi iç mekan hava kalitesi ve artırılmış konfor seviyeleri sunarak ekonomik yarar sağlayabilir. Bununla birlikte, bu durum mühendisleri ve mülk sahiplerini büyük bir zorlukla karşı karşıya getirmektedir. Sistemin maliyetini ve işletim maliyetini artırmadan, ASHRAE Standardı 62 ile önerilen ve revize edilmiş bina kanunlarının gerekli kıldığı artırılmış miktarda havalandırma havasını sunabilecek bir hava işleme sistemi nasıl seçilebilir?

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.