Minulla on kysymys

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Sulje
Disease in greenhouse

Kasvitaudit kasvihuoneissa

Vaikka kasvihuonetuotanto vähentää riippuvuutta ulkona vallitsevista ilmasto-olosuhteista, mikrosisäilmasto vaikuttaa kasvien terveyteen. Laatu, määrä ja kannattavuus edellyttävät, että nämä olosuhteet sekä niiden vaikutukset otetaan huomioon ja että ne hallitaan.Vaikka kasvit ovat suojassa ulkona vallitsevalta säältä, olosuhteet kasvihuoneessa voivat muuttua haitallisiksi, jos niitä ei hallita. Liiallinen kuumuus ja ilmankosteus voi haitata kasvua ja tuotantoa sekä edesauttaa kasvitautien leviämistä. Kasvihuoneissa kasvatettavat lajikkeet ovat yleensä herkempiä kuin avomaalla kasvatettavat, joten tuloksena voi olla kato.

Siksi taudeille otollisia olosuhteita on vältettävä. Toisaalta kalliiksi käyviä sekä haitallisia sieni- ja bakteerimyrkkuruiskutuksia halutaan välttää.

Liiallinen kosteus tiivistyy kasvien lehdille, jolloin taudit leviävät. Liiallinen kuumuus puolestaan näivettää sadon ja pysäyttää kasvun.

 

Onneksi nämä ongelmat voidaan ratkaista. Kylmien alueiden muodostuminen ja ilman kerrostuminen estetään asentamalla lämmittimiä ja puhaltimia. Samalla vähennetään kosteuden tiivistymisen ja harmaahomeen vaaraa. Puhaltimien avulla voidaan myös tehostaa ilmanvaihtoa, jotta äärilämpötilat hiilidioksidikeskittymät vältetään. Liiallinen ilmankosteus voidaan välttää käyttämällä kiertoilma- ja poistopuhaltimia sekä lämmittimiä.

 

Munters voi auttaa torjumaan kasvitauteja kasvihuoneissa ja ratkaisemaan tuottavuusongelmia sisäilmaston hallintajärjestelmien avulla, jotta sisäilmasto pysyy juuri oikeana kaikissa kasvihuonetuotannon vaiheissa.   

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.