Your perfect climate – AFFUGTNING

Affugtning – løser problemer i mindre kølerum

Affugtning – løser problemer i mindre kølerum

I mindre kølerum i forbindelse med laboratorier, storkøkkener og…

Læs mere
Affugtning – super hurtig tøjtørring i tørrerum

Affugtning – super hurtig tøjtørring i tørrerum

Kollegiets tørrerum var præget af kaos indtil en effektiv Munters affugter…

Læs mere

Munters' sorptionsaffugtningsteknik

Munters affugtningsanlæg fjerner vandet fra luften ved hjælp af en rotor belagt med et ekstremt højhygroskopisk materiale, der opsuger vanddamp. Sorptionsaffugtere er særdeles velegnede til at fjerne fugt fra luften ved lave temperaturer og lave fugtighedsniveauer.

Animation av sorbtionsavfuktare

I hjertet af affugteren sidder et patenteret affugterhjul, opbygget af et bølgeformet materiale. Luft passerer gennem de små luftkanaler i rotoren, hvor det ekstremt fugtabsorberende tørremiddel opsuger fugten fra luften, og den affugtede luft (procesluften) sendes ud i lokalet. Den nu opfugtede rotor roterer langsomt videre ind i en regenereringszone.

Den mindre luftstrøm, også kaldet regenereringsluften, bruges til at opvarme rotoren. Når rotormaterialet opvarmes, afgives den opsamlede fugt, der med luftstrømmen fjernes som varm, våd luft. Det udtørrede rotormateriale roteres videre i affugtningsprocessen, hvor det igen begynder at optage fugt. Sorptionsaffugtningsanlæg er blevet mere og mere populære, bl.a. på grund af anlæggenes fleksible design og Munters' højeffektive rotormaterialer. I dag kan flere forskellige energikilder anvendes til at opvarme regenereringsluften, hvorved energieffektiviteten øges yderligere. Desuden kan flere varmegenvindingsløsninger indbygges, der i visse tilfælde kan betyde, at regenereringen kan foregå helt eller delvist ved hjælp af overskuds/genbrugsvarme.

Sundhed, sikkerhed og hygiejne for kunderne er afgørende for Munters, som afspejles tydeligt i udformningen af ​​vore rotorer. Vores rotorer bliver løbende testet uafhængigt og senest har det Svenske Institut for Fødevarer og Bioteknologi påvist, at Munters rotorer har både bakteriedræbende og svampedræbende egenskaber, der gør rotorerne yderst velegnede til brug f.eks. i fødevare- og pharmaceutisk industri.

Metoder der løser fugtrelaterede problemer

Med den rette metode til affugtning af lokaler kan du undgå fugtrelaterede problemer som kondens, mug- og skimmelvækst samt korrosion.

Få mere at vide om vores energieffektive metoder til affugtning af lokaler med høj luftfugtighed ved at kontakte os på tlf. 44 95 33 55 eller sende os en mail til info@munters.dk. Vi har mange års erfaring med at rådgive inden for luftaffugtning, og vi har skabt mange prisvindende og innovative luftbehandlingsløsninger for vores kunder.

Vi er eksperter

Lad os videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson. Eller ring til os :
4495 3355 (98623311 for staldventilation)