Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

加热器 / 直接空气加热器

GA系列加热器

GA系列加热器

GA系列加热器是专为各种应用场合而设计的一种经济高效的加热解决方案,其可用于温室、禽舍和其它牲畜养殖建筑物内。

  • 100%热转换效率;
  • 可手动调节热量输出;
  • 适用于空间加热;
  • 易于安装;
  • 便于操作;
  • 可使用液化石油气(LPG)作为燃料;
  • 使用双电磁阀切断燃气供给;
  • 通过安全开关防止过热。

在GA Air Heaters中比较产品

GA30 Hanging Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 kW

GA95t Hanging Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 kW

kW 0
10
19
29
39
48
58
68
78
87
97

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。