Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 抽风机

VX 系列

VX 系列

蒙特公司的变速、直驱 VX 风扇经过全新设计以提供最佳的性能和效率。

  • 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色。
  • 滚塑成型喇叭形排风口高度耐冲击,采用 专利技术提高性能
  • 铸铝扇叶采用失速限制设计,可防 止电机过载并增加气流量,提高效 率
  • 可选塑料套接式进气风门,增强性能
  • 通过高效变速电机直接驱动
  • 可润滑汽车型皮带张紧器
  • 兼容变频驱动的三相型号
  • 优质高效电机(可选)

在VX Fans中比较产品

VX Fans 14"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 inch

VX fans 16"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 inch

VX fans 18"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 inch

VX fans 24"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 inch

VX fans 26"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 inch

VX fans 36"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 inch

VX Fans 36" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 inch

VX fans 48"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 inch

VX Fans 48" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 inch

VX Fans 51"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 inch

VX 51" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 inch

VX Fans 55"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 inch

VX 55" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 inch

inch 0
6
11
17
22
28
33
38
44
49
55

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。