Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Stora besparingar med Munters interna energiåtervinning för rotorer

Har du en äldre men fortfarande väl fungerande avfuktare från Munters? Liksom Munters och andra miljömedvetna företag kanske du också fokuserar på att minska energiförbrukningen och företagets CO2-avtryck? Är svaret på frågan ja, då kan Munters erbjuda olika lösningar för att energioptimera dessa äldre maskiner för en energieffektiv drift i ett ytterligare antal år framöver.

Så här sänker du energiförbrukningen för regenereringen med upp till 25%

Eftersom majoriteten av energin går åt i avfuktningsprocessen och används till att värma regenereringsluften, är det möjligt att göra stora energibesparingar genom att återvinna energin i regenereringsprocessen.

Interna energiåtervinningssystem för rotorns regenereringsprocess kan installeras i flertalet av de stora avfuktarna (t.ex. MX, MA, MCD, ICA, MTS & MDU Series) vilket ger energibesparingar på upp till 25%, oftast med en kort återbetalningstid på runt 2 år eller mindre.

Purgesektorerna installeras enkelt på plats av vårt duktiga serviceteam och innebär inga externa ombyggnationer – det mesta av arbetet görs inuti själva avfuktaren.

webdividerblue.gif

Munters rotordesign                       

 

Munters sorptionsrotor arbetar enligt sorptionsprincipen vilket är adsorption eller absorption där rotorns material fångar upp vattenånga direkt ur luften. Luften som ska torkas passerar genom rotorn som behåller vattenångan medan rotorn arbetar. Rotorn släpper därefter ifrån sig vattenångan när den passerar genom regenereringssektorn, som nu omvandlas till en varm luftström vilken leds ut. Det är en kontinuerlig process som ger effektiv och oavbruten avfuktning. I den här processen överför rotorn värme till processluften. Det är den här energin som vi återvinner och använder i regenereringscykeln och som resulterar i lägre energikostnader för regenerering och efterkyla.

Vi erbjuder olika typer av interna återvinningssystem, individuellt designade för de olika avfuktarserierna.

Energy Recovery Purge (ERP) – Minskar energiåtgången vid regenereringen

Vid en uppgradering av avfuktaren med ERP-systemet, adderas en extra sektor på båda sidorna av sorptionsrotorn. Den extra sektorn placeras på processidan där rotorn lämnar regenereringskammaren. Friskluften (1)  passerar genom purgesektorn som avlägsnar värmen från rotormaterialet och mixar den återvunna spillvärmen med regenereringsluften efter värmaren (2).

Det gör att vi kan minska storleken (och energiförbrukningen) på värmaren och fortfarande uppnå samma avfuktningsresultat. När ERP-systemet avlägsnar värmen från rotormaterialet, sjunker temperaturen på processluften (3), vilket ger en avsevärd besparing i de fall där efterkyla behövs.              

ERP-systemet kan installeras på avfuktarserierna MX, MDU och MDS.

Fördelar:

 • Minskade energikostnader för regenereringen med upp till 25%
 • inskade kostnader för efterkyla
 • Minskat CO2-avtryck
 • Lägre kostnad jämfört med extern värmeåtervinning
 • ROI på 1 till 2 år
 • Standardkit tillgängligt för MX för enkel installation
webdividerblue.gif

Pre Purge – intern energiåtervinning i öppna system

För MX-seriens avfuktare som arbetar i öppna system (avfuktaren är placerad utanför det avfuktade rummet och recirkulerar inte luften) är PrePurge en lösning för energiåtervinning som är enkel att installera. PrePurge inkluderar bara en purgesektor, som leder varm processluft från rotorn in i regenereringsströmmen (1). En del av friskluften för regenereringen (2) ersätts med varmare luft, vilket minskar energiåtgången för regenereringsvärmaren.

        

Fördelar:

 • Minskad energikostnad för regenereringen med upp till 25%
 • Minskad energikostnad för efterkyla
 • Minskade CO2-avtryck footprint
 • Enkelt att installera
 • ROI inom 1 till 2 år 

Andra Purgealternativ:

Munters har även utvecklat purgesektorer som ökar kapaciteten på själva rotorn. Low Dewpoint purge för applikationer där en låg daggpunkt krävs och Energy Efficiency Purge (EEP) som ökar rotorns prestanda med samma energiförbrukning.

Kontakta ditt lokala Serviceteam för mer information

 

 

PowerPurge™ - skräddarsydd purgesektor för rotorer med min 1,3 m diameter

För avfuktare av typen MDU och MDS där vattenintaget är lägre än  12g/kg, återvinner PowerPurge™ effektivt värmen i själva regenereringssektorn. Det unika och patenterade PowerPurge™-systemet samlar upp spillvärmen från den varmaste delen av sorptionsrotorn och använder värmen för att regenerera rotorn. Det här minskar energiåtgången för regenereringen samtidigt som det sänker temperaturen på processluften, vilket i sin tur sänker kostnaden för eventuell efterkyla.

Hur fungerar det? En extra purgesektor adderas på vardera sida om rotorn, både före och efter standard- sektorn för regenereringen av rotorn. En separat luftström cirulerar i en stängd lopp. Den här luftströmmen kyler rotormaterialet innan det återvänder till processluften. Den återvunna värmen förvärmer rotormaterialet i den andra purgesektorn innan den passerar regene-reringssektorn. Det här är ett mycket effektivt sätt att minska energin som behövs för regenereringsvärmen.

        

Fördelar:

 • Minskad kapacitet i regenereringsvärmaren - upp till 30%
 • Minskade energikostander för efterkyla
 • Effektivare avfuktning
 • ROI inom 1 till 2 år 
 • Minskat CO2-avtryck
 • Patenterad teknik
 • Skräddarsys på plats
webdividerblue.gif

Kundreferenser som visar stora besparingar

Vi har publicerat ett antal kundcase där vi berättar om våra purgeinstallationer. Läs mer här:

Coloplast, Danmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgien (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Danmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Andra uppgraderingsalternativ

Prestandakontroll Munters Prestandakontroll  fastställer prestandan på din rotor. Baserat på en Kapacitetsrapport, ger vårt Serviceteam förslag på rekommenderade åtgärder. 

Energikonsultation

Alla våra besök innefattar en översyn av utrustningen/ systemet och vi lämnar förslag på rekommenderade energibesparande åtgärder. 

Konvertering till andra energikällor

Har andra och billigare energikällor blivit aktuella sedan avfuktningssystemet installerades? Då kan det löna sig att konvertera energikällan för regenereringsvärmen från t.ex. el till gas eller ånga. Den lägre energikostnaden ger en snabb ROI och minskar CO2-avtrycket. 

Dubbel regenerering

När det finns tillgänglig överskottsenergi, kan en ombyggnation av avfuktningssystemet ge avsevärda energibesparingar genom att använda överskottsenergi för regenereringen. Baserat på en analys av konfigurationen, set-upen och styrsystemet, gör vårt Serviceteam en utvärdering och beräknar besparingen.

Alternativ styrning

Ett antal avancerade styralternativ har tagits fram för eftermontering. En uppdatering av styrsystemet möjliggör en bättre kontroll och kan kopplas till befintliga BMS-system. En steglös reglering ger energieffektivare drift och alarmfunktioner förbättrad säkerhet.

Kontakta ditt lokala Munters team för mer information!

Munters Purge Options for existing dehumidifiers

PURGE OPTIONS BROCHURE

Download for print

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.