Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Service World EMEA Square.jpg

Gegevensbescherming

MUNTERS – PRIVACYBELEID – GEGEVENSBESCHERMING

VERSIE: mei 2018

1. Over de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren dat Munters (hierna "wij", "we", "ons" of "onze") persoonsgegevens zal verwerken die betrekking hebben op u als vertegenwoordiger van uw bedrijf waarmee wij contact hebben.

2. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679) en daarmee verbonden en geldende wetgevingshandelingen van de EU, van tijd tot tijd, (hierna "EU-wetgeving inzake gegevensbescherming") zijn wij ten opzichte van u de "verwerkingsverantwoordelijke".

Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij de middelen en doelen van de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens en zijn we verplicht de persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt (u) bepaalde informatie over de verwerking te verstrekken. Deze verklaring dient voor deze informatieverstrekking. Deze verklaring is niet bedoeld als vervanging van andere afzonderlijke of meer gedetailleerde privacyverklaringen of nadere informatie die wij u mogelijk verstrekken.

3. Bronnen van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over u die van de volgende bronnen afkomstig zijn:

(1) persoonsgegevens die u ons verstrekt (of hebt verstrekt), zoals uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer;

(2) persoonsgegevens die ontstaan door het feit dat u of uw bedrijf een klant of leverancier van ons is, zoals klant- of leveranciersnummer en historiek van leveringen.

4. Doel en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze dienstverlening aan uw bedrijf na te streven en om redenen in verband met de interne administratie van de Munters Groep. Uw persoonsgegevens worden specifiek voor de volgende doelen verwerkt: klanten- en leveranciersbeheer, facturering, levering, reclame, informatie met betrekking tot onze producten, oplossingen en klantsegmentering, die bijvoorbeeld tot gerichte reclame en uitnodigingen kan leiden.

Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat onze contractuele verplichtingen jegens uw bedrijf na te komen.

5. Hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt

Voor de bovengenoemde doelen worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en elektronisch naar ons en andere leden van de Munters Groep en onze onderaannemers binnen of buiten de EU doorgezonden. Andere entiteiten van de Munters Groep en onderaannemers kunnen voor bepaalde verwerkingsactiviteiten voor ons als verwerkers fungeren. Deze verwerkingsactiviteiten omvatten het beheer van klant- en leveranciersrelaties, IT-diensten (zoals operaties en onderhoud) en distributie van marketing- en informatiemateriaal.

Door middel van adequate technische en organisatorische maatregelen en waarborgen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens en alle handelingen waarmee wij gegevens verwerken, worden beschermd. Deze maatregelen omvatten traceerbaarheid, toegangscontrole en andere geschikte IT- en informatiebeveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de industriepraktijk, alsook gegevensverwerkingsovereenkomsten en andere regelingen voor zover deze geschikt zijn om de bescherming van uw rechten als betrokkene te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, zoals hierboven beschreven.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden, met uitzondering van andere leden van de Munters Groep en onze onderaannemers. Het is echter mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bekendmaken aan bevoegde overheidsinstanties, als dit wettelijk verplicht is.

6. Grensoverschrijdende overdracht van gegevens

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens voor de hier vermelde doelen over nationale grenzen heen worden overgedragen.

Voor zover en wanneer persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden overdragen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder de toepassing van standaard contractuele bepalingen van de EU (waarvan u op schriftelijk verzoek een kopie kunt ontvangen, zie contactgegevens hieronder) of andere geschikte maatregelen in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om de hier beschreven doelen te verwezenlijken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens over het algemeen worden bewaard zolang u een vertegenwoordiger bent van uw bedrijf, dat een klant of leverancier van ons is, tenzij de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of plaatselijke wetgeving iets anders vereist of toestaat. Wanneer het voor ons niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren voor verwerkingsdoeleinden, worden ze verwijderd of op zodanige wijze geanonimiseerd dat u niet langer aan de hand van de gegevens identificeerbaar bent.

8. Marketingkeuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

Munters kan u per e-mail marketingberichten toezenden over producten en diensten die naar onze inschatting interessant voor u kunnen zijn. Als u deze berichten in de toekomst liever niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door op de link "Afmelden" in het bericht zelf te klikken of door uw voorkeuren aan te passen via de link "Contact".

9. Uw rechten

Als betrokkene hebt u in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde verplichte rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

a) recht op inzage – U hebt het recht een schriftelijke bevestiging te ontvangen waarin wordt vermeld of al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en indien persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u recht op inzage van deze persoonsgegevens.

b) recht van bezwaar – U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, waarna wij verplicht zijn opnieuw te beoordelen of onze gerechtvaardigde belangen om de verwerking uit te voeren nog steeds zwaarder wegen dan uw belangen en uw bezwaar. Als u bezwaar hebt tegen verwerking met het oog op direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

c) recht op rectificatie en beperking – U hebt het recht onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten rectificeren en in bepaalde omstandigheden hebt u het recht te vragen om beperking van de verwerking.

d) recht op wissing – In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de hier beschreven doelen te verwezenlijken, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist.

e) recht om een klacht in te dienen – Als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, en als u een EU-burger bent, kunt u een klacht indienen bij de Zweedse toezichthouder Datainspektionen.

10. Actualisering van dit beleid

Wij moeten dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de meest recente wettelijke vereisten en eventuele veranderingen van onze omgang met gegevensbescherming.

Op deze pagina zal altijd een exemplaar van de nieuwste versie van dit beleid beschikbaar zijn.

11. Contactgegevens

Als u wenst uw rechten uit hoofde van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zoals hierboven vermeld uit te oefenen, wordt u verzocht een schriftelijk en naar behoren ondertekend verzoek te sturen naar Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista, Zweden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze verklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via dataprotection(@)munters.com.

Hoe kunnen we u helpen?

Breng me naar de algemene startpagina
Door te selecteren, stem je in met ons cookiebeleid.

Gebruikersidentificatie is ongeldig

Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

Gebruikersidentificatie is ongeldig

Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.